gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DEVLET MALZEME OFİSİNDEN TAŞIT İŞ MAKİNASI TALEP PROSÜDÜRÜ

Devlet Malzeme Ofisinden Taşıt İş Makinası Talep Prosüdürü

17 Mayıs 2011 Salı 21:14
Devlet Malzeme Ofisinden Taşıt İş Makinası Talep Prosüdürü


DMO’nden Yapılacak Araç (Taşıt/Üst Yapılı Taşıt/İş Makinesi) Taleplerinde İzlenecek Prosedür
 
I) Protokolden Alım Nedir?
Ofisimizin faaliyet konusunda giren mal ve hizmetler için üretici, ithalatçı veya genel dağıtıcı konumundaki firmalarla Ofisimiz arasında Müşteri Kuruluşlarımızın ihtiyaçlarını sipariş usulü ile temin etmek amacıyla belli süreler için ve o ürüne has şartları içeren protokoller imzalanır. Bu fiyatı ve sair şartları belli ürünlerin sipariş yolu ile alımının gerçekleştirilmesi işlemine Protokolden alım adı verilir.
a) Bu yöntemle Ofisten alım yapmak için nasıl talepte bulunacağım?
Müşteri kuruluşlarımız;

1- www.dmo.gov.tr adresinde yayınlanan protokol kapsamında yer alan alan araçlarımızı görüp inceleme imkanına sahiptirler.
2- Bu araçlarla ilgili taleplerinde istenilen araç bedelinin yatırılarak dekont fotokopisinin talep yazısı ekinde göndermeleri halinde işlemleri daha çabuk gerçekleşecektir.
3- Yatırım teşvik belgesi kapsamında talepte bulunmaları halinde, Yatırım Teşvik Belgesi ve eki teçhizat listesi fotokopisini göndermeleri gerekmektedir.
4- İller Bankası kredisi ile talepte bulunacaklarsa, İller Bankası kredi yazısının gönderilmesi gerekmektedir.
5- Taleplerini kredili olarak yapmak istiyorlarsa, bu hususun talep yazılarında belirtilmesi zorunludur.
b) Protokol alım yönteminde Ofisin satınalma süreci nasıl gerçekleşmektedir?

1- Kredili talepleriniz için eğer talebiniz prosedürümüze uygun ve eksiksiz olarak yapılmış ise Makamın ön müsaade onayı ile alım işlemleri başlatılır.
2- Firmaya sipariş yazısı yazılır.
3- Sipariş yazısı yazıldıktan sonra aracın teslim tarihi ve diğer hususlar tarafımıza bildirilir.
Ofisten yapacağım taleplerde neye dikkat etmeliyim?

i- T Cetveli, Kurumların satın alacakları taşıtların azami satınalma bedellerini gösteren cetvele verilen isimdir. Müşteri Kuruluşlarımızın talep ettikleri araçalr T Cetveli kapsamında ise, KDV ve ÖTV hariç satınalma bedeli belirlenen üst limiti geçemez, ancak Maliye Bakanlığı'nden izin alınması halinde satınalma işlemi mümkün olacaktır.
ii- Müşteri Belediyelerimizin, 237 sayılı Taşıt Kanunu'na göre, özel izinler hariç olmak üzere ithal binek otomobil alamayacakların unutmaması gerekmektedir.
iii- Müşteri Kuruluşlarımız, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında alım yapmak istiyorlarsa, Yatırım Teşvik Belgesi'nde yer alan "bitiş tarihi" ne dikkat etmelidir. Ayrıca, yurtiçinden temin edilecek makine ve teçhizat listesinde talep ettikleri araç/araçlar talep ettikleri şekilde yer almalıdır. Buna ek olarak, talep konusu araç/araçların yurtiçinden temin edilecek makine ve teçhizat listesinde belirtilen karşılığı, KDV ve ÖTV hariç Ofis satış fiyatının ,+/- %30 sınırları arasında olmalıdır.
iv- Müşteri Kuruluşlarımız, İller Bankası Kredisi ile alım yapacaklarsa, talep ettikleri araç/araçların İller Bankası'ndan alacakları yazıda açıkça belirtilmesine dikkat etmelidir.
II) Müteferrik Alım Nedir?
Ofisimizin faaliyet alanında olmakla birlikte, stoğumuzda ve kataloğumuzda bulunmayan veya talep tarihi itibariyle web sayfasında yer almayan malzemelerin, kamu kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda alım işlemlerini gerçekleştirmesidir.
a) Bu yöntemle Ofisten alım yapmak için nasıl talepte bulunacağım?

1- Talepte bulunan Müşteri Kuruluşumuzun; ihtiyacı olan araç/araçlara ilişkin tahmini fiyatı ve tutarı veya bu iş için ayrılan ödenek miktarını belirtmesi gerekmektedir.
2- Müşteri Kuruluşlarımız; talep yazılarında veya listelerinde şasi aracın/araçların markasını, modelini, tipini, cinsini ve rengini belirtmesi gerekmektedir.
3- Müşteri Kuruluşlarımızın taleplerinde istedikleri şasi araca uygun sadece üstyapıya ilişkin olarka hazırlanan teknik şartnameinin; açık, anlaşılır ve biribiri ile çelişmeyen maddelerden oluşması ve tüm sayfaların onaylanmış olması gerekmektedir.
4- Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında talepte bulunulması halinde, Yatırım Teşvik Belgesi ve eki teşhizat listesi fotokopisi Ofisimize gönderilmelidir.
5- İller Bankası kredisi kullanılacak olması halinde, İller Bankası kredi yazısının Ofisimze gönderilemsi gerekmektedir.
b) Müteferrik alım yönteminde Ofisin satınalma süreci nasıl işlemektedir?

1- Eğer talebiniz prosedürümüze uygun ve eksiksiz olarak yapılmış ise Makamın ön müsaade onayı ile alım işlemleri başlatılır.
2- Teknik şartnameyi inceleyerek teklif fiyatı oluşturabilmesini teminen belli bir süre tanınmak kaydıyla ilgili Firma pazarlığa davet edilir.
3- Bu pazarlık sonucunda elde edilan fiyat ve diğer hususlar tarafınıza bildirilir.
4- Uygun gördüğünüz ve alımını onayladığınız takdirde aracın/araçların bedelinin Ofisimiz hesaplarına aktarılarak ödeme belgesinin bir suretinin üstyazı ekinde Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Eğer aracın/araçların bedeli İller Bankası kredisi ile karşılanacaksa bu husus tarafımıza bildirilmeli ve anlaşılan fiyat ve diğer hususların tarafınızca teyit edildiği belirtilmelidir.
5- Alım işlemi için teyidiniz alındıktan ve/veya araç bedlinin yatırılması müteakip oluşturulan Komisyon Kararı Makam onayına sunulur.
6- Makam onayladığı takdirde Firma sözleşmeye davet edilir Sözleşme en geç 10 gün içinde imzalanır.
7- Sözleşme imzalandıktan sonra aracın teslim tarihi (sözleşme imza tarihinden başlar) ve diğer hususlar tarafınıza bildirilir.
c) Marka - model belirtmek zorunda mıyım?
Hayır. Ancak, bu şekildeki talepleriniz için ihaleye çıkılması gerektiğinden, Satınalma süreci biraz daha uzayacaktır.
Bu yöntemle Ofisten alım yapmak için nasıl talepte bulunacağım?
· Binek otomobil
· Sation - wagon
· Arazi binek (En az 4, en fazla 8 kişilik)
· Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)
· Kaptıkaçtı (Araç hizmetleri)
· Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
· Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)
· Panel
· Midibüs(Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)
· Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik en fazla 40 kişilik)
· Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)
· Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg.)
· Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg.)
· Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg.)
· Üstyapılı araçlardan ise 6+1 m3 ve 13+1,5 m3 kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu
Bu yöntemle Ofisten alım yapmak için nasıl talepte bulunacağım?
· Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.**
· BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş.
· Mercedes-Benz Türk A.Ş.
· Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.*
· Iveco Araç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
· Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.
· Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
· Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş.**
· İsotlar Grup A.Ş.
· Esman Çega Esman Çevresel Ekipman Güvenlik Araçları ve Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
· Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
· Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.**
* Şasi araçlara ek olarak 13+1,5 m3 kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu
** Şasi araçlara ek olarak 6+1 m3 kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu

 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET