gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DİREKSİYON (UYGULAMA) SINAVI GÖREVLİ ÜCRETLERİ

Uygulama (Direksiyon) sınavlarında kimler görev alabilir? Bu sınavlarda görev alma şartları nedir? Ücretleri ne kadar?

11 Mart 2015 Çarşamba 22:55
DİREKSİYON (UYGULAMA) SINAVI GÖREVLİ ÜCRETLERİ

Uygulama (Direksiyon) sınavlarında kimler görev alabilir? Bu sınavlarda görev alma şartları nedir? Ücretleri ne kadar?

Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu il/ilçe millî eğitim müdürünün başkanlığında, biri il eğitim denetmenleri başkanı/millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü ve diğeri kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü olmak üzere bir başkan ve iki üyeden oluşturulur. Komisyonun oluşum ve görevlerine ilişkin diğer usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.


Sınavda görevlendirilmek üzere yeterli sayıda direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu ve her komisyon için başkan ve üyeleri belirleyerek adlarına ‘’Görevlendirme Formu’’ nu düzenler. Direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonlarının başkan ve üyelerini belirlerken; sürücü belgesi alma tarihi en eski olan ve araç kullanarak pratik kazanmış olanlar komisyon başkanı olarak görevlendirilir. Görevlendirilen üyeler arasında ‘’A1’’, ‘’A2’’, ‘’C’’, ‘’D’’ ve ‘’E’’ sınıfı sürücü belgesi olan üyelerin bulunması halinde bu sertifikaların sınavı için bu üyelere görev verilir.’


Direksiyon eğitimi dersi sınavında sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecek personelin görev yapacakları yerler Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesinde belirlenmiştir. Sınavlarda 100 kursiyere kadar 1, diğer her yüz kursiyer için ise 1 sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecek personelin görevlendirilmesi esastır. Kursiyer sayısının az olduğu veya yeterli sayıda görevlendirilemediği durumda bu yerlerdeki denetimler direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu tarafından yapılacaktır.

Sınav sürecini kontrol, denetim ve takibinin kolay olması için kursların sınav başlama yerlerinin yan yana veya birbirine yakın yerlerde olmasına dikkat edilecektir.

Ücret rakamlar günlük olup görevlendirilen kişilere bu ücretler yine günlük olarak üç iş günü içerisinde ödenecektir. Sınavlarda görev alanlara ücret ödenirken bir aylık sure içinde en fazla ödenebilecek ücretin üzerinde ödeme yapılmayacaktır. Bir ay içerisinde en fazla alması gereken miktarı dolduranlara aynı ay içerisinde almış oldukları sınav görevlen için ücret ödenmeyecektir. Sınav yürütme komisyonu başkan ve üyeleri aynı günde başka bü- sınavda görev almayacaklardır. Ancak zorunlu görev alanlara o gün tek ücret ödenecektir.


DİREKSİYON EĞİTİM SINAVINDA GÖREV ALACAKLARA ÖDENECEK ÜCRETİN 
BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ÖRNEK HESAPLAMALAR(2013 YILI İÇİN)
ÖRNEK 1:
150 kursiyerin katıldığı sınavda (Bakanlık ve Valilik Temsilcisi katılmaması durumunda);
Direksiyon Eğitim Sınavı Ücret Dağıtım Tablosunda belirtilen aşağıdaki tutarlar aynen kullanılacaktır.
Komisyon Başkanı 1 kişi 416,46 TL
Komisyon - Denetim Grubu 4 kişi, kişi başına 315,00 TL
Sınav Değerlendirme Komisyonu 22 kişi, kişi başına 192,21 TL
1 Şef/Memur, 1 Şoför ve 1 Mutemet kişi başına 106,78 TL
ÖRNEK 2:
a) 150 kursiyerin katıldığı sınavda (Bakanlık veya Valilik Temsilcisi katılması durumunda);
Direksiyon Eğitim Sınavı Ücret Dağıtım Tablosunda 150 kursiyerin katıldığı satırdaki 4 olan Komisyon -
Denetim Grubu Kişi Sayısı 5 olarak değiştirilip aşağıdaki tutarlara ulaşılacaktır.
Komisyon Başkanı 1 kişi 394,64 TL
Komisyon - Denetim Grubu 5 kişi, kişi başına 315,00 TL
Sınav Değerlendirme Komisyonu 22 kişi, kişi başına 182,14TL
1 Şef/Memur, 1 Şoför ve 1 Mutemet kişi başına 101,19 TL
b) 150 kursiyerin katıldığı sınavda (Hem Bakanlık Hem de Valilik Temsilcisinin katılması
durumunda);
Direksiyon Eğitim Sınavı Ücret Dağıtım Tablosunda 150 kursiyerin katıldığı satırdaki 4 olan Komisyon -
Denetim Grubu Kişi Sayısı 6 olarak değiştirilip aşağıdaki tutarlara ulaşılacaktır.
Komisyon Başkanı 1 kişi 375,00 TL
Komisyon - Denetim Grubu 6 kişi, kişi başına 315,00 TL
Sınav Değerlendirme Komisyonu 22 kişi, kişi başına 173,08 TL
1 Şef/Memur, 1 Şoför ve 1 Mutemet kişi başına 96,15 TL
ÖRNEK 3:
400 kursiyerin katıldığı sınavda (Bakanlık ve Valilik Temsilcisi katılmaması durumunda);
Direksiyon Eğitim Sınavı Ücret Dağıtım Tablosunda belirtilen aşağıdaki tutarlar aynen kullanılacaktır.
Komisyon Başkanı 1 kişi 398,50 TL
Komisyon - Denetim Grubu 6 kişi, kişi başına 315,00 TL
Sınav Değerlendirme Komisyonu 58 kişi, kişi başına 183,92 TL
2 Şef/Memur, 2 Şoför ve 1 Mutemet kişi başına 102,18 TL
ÖRNEK 4:
a) 400 kursiyerin katıldığı sınavda (Bakanlık veya Valilik Temsilcisi katılması durumunda);
Direksiyon Eğitim Sınavı Ücret Dağıtım Tablosunda 400 kursiyerin katıldığı satırdaki 6 olan Komisyon -
Denetim Grubu Kişi Sayısı 7 olarak değiştirilip aşağıdaki tutarlara ulaşılacaktır.
Komisyon Başkanı 1 kişi 388,86 TL
Komisyon - Denetim Grubu 7 kişi, kişi başına 315,00 TL
Sınav Değerlendirme Komisyonu 58 kişi, kişi başına 179,47 TL
2 Şef/Memur, 2 Şoför ve 1 Mutemet kişi başına 99,71 TL
b) 400 kursiyerin katıldığı sınavda (Hem Bakanlık Hem de Valilik Temsilcisinin katılması
durumunda);
Direksiyon Eğitim Sınavı Ücret Dağıtım Tablosunda 400 kursiyerin katıldığı satırdaki 6 olan Komisyon -
Denetim Grubu Kişi Sayısı 8 olarak değiştirilip aşağıdaki tutarlara ulaşılacaktır.
Komisyon Başkanı 1 kişi 379,67 TL
Komisyon - Denetim Grubu 8 kişi, kişi başına 315,00 TL
Sınav Değerlendirme Komisyonu 58 kişi, kişi başına 175,23 TL
2 Şef/Memur, 2 Şoför ve 1 Mutemet kişi başına 97,35 TL
ÖRNEK 5:
700 kursiyerin katıldığı sınavda (Bakanlık ve Valilik Temsilcisi katılmaması durumunda);
Direksiyon Eğitim Sınavı Ücret Dağıtım Tablosunda belirtilen aşağıdaki tutarlar aynen kullanılacaktır.
Komisyon Başkanı 1 kişi 414,56 TL
Komisyon - Denetim Grubu 10 kişi, kişi başına 315,00 TL
Sınav Değerlendirme Komisyonu 100 kişi, kişi başına 191,34 TL
3 Şef/Memur, 3 Şoför ve 1 Mutemet kişi başına 106,30 TL
ÖRNEK 6:
a) 700 kursiyerin katıldığı sınavda (Bakanlık veya Valilik Temsilcisi katılması durumunda);
Direksiyon Eğitim Sınavı Ücret Dağıtım Tablosunda 700 kursiyerin katıldığı satırdaki 10 olan Komisyon -
Denetim Grubu Kişi Sayısı 11 olarak değiştirilip aşağıdaki tutarlara ulaşılacaktır.
Komisyon Başkanı 1 kişi 408,54 TL
Komisyon - Denetim Grubu 11 kişi, kişi başına 315,00 TL
Sınav Değerlendirme Komisyonu 100 kişi, kişi başına 188,56 TL
3 Şef/Memur, 3 Şoför ve 1 Mutemet kişi başına 104,75 TL
b) 700 kursiyerin katıldığı sınavda (Hem Bakanlık Hem de Valilik Temsilcisinin katılması
durumunda);
Direksiyon Eğitim Sınavı Ücret Dağıtım Tablosunda 700 kursiyerin katıldığı satırdaki 10 olan Komisyon -
Denetim Grubu Kişi Sayısı 12 olarak değiştirilip aşağıdaki tutarlara ulaşılacaktır.
Komisyon Başkanı 1 kişi 402,69 TL
Komisyon - Denetim Grubu 12 kişi, kişi başına 315,00 TL
Sınav Değerlendirme Komisyonu 100 kişi, kişi başına 185,86 TL
3 Şef/Memur, 3 Şoför ve 1 Mutemet kişi başına 103,25 TL
ÖRNEK 7:
1000 kursiyerin katıldığı sınavda (Bakanlık ve Valilik Temsilcisi katılmaması durumunda);
Direksiyon Eğitim Sınavı Ücret Dağıtım Tablosunda belirtilen aşağıdaki tutarlar aynen kullanılacaktır.
Komisyon Başkanı 1 kişi 416,59 TL
Komisyon - Denetim Grubu 14 kişi, kişi başına 315,00 TL
Sınav Değerlendirme Komisyonu 144 kişi, kişi başına 192,27 TL
5 Şef/Memur, 1 Şoför ve 1 Mutemet kişi başına 106,82 TL
ÖRNEK 8:
a) 1000 kursiyerin katıldığı sınavda (Bakanlık veya Valilik Temsilcisi katılması durumunda);
Direksiyon Eğitim Sınavı Ücret Dağıtım Tablosunda 1000 kursiyerin katıldığı satırdaki 14 olan Komisyon -
Denetim Grubu Kişi Sayısı 15 olarak değiştirilip aşağıdaki tutarlara ulaşılacaktır.
Komisyon Başkanı 1 kişi 412,31 TL
Komisyon - Denetim Grubu 15 kişi, kişi başına 315,00 TL
Sınav Değerlendirme Komisyonu 144 kişi, kişi başına 190,30 TL
4 Şef/Memur, 4 Şoför ve 1 Mutemet kişi başına 105,72 TL
b) 1000 kursiyerin katıldığı sınavda (Hem Bakanlık Hem de Valilik Temsilcisinin katılması
durumunda);
Direksiyon Eğitim Sınavı Ücret Dağıtım Tablosunda 1000 kursiyerin katıldığı satırdaki 14 olan Komisyon -
Denetim Grubu Kişi Sayısı 16 olarak değiştirilip aşağıdaki tutarlara ulaşılacaktır.
Komisyon Başkanı 1 kişi 408,13 TL
Komisyon - Denetim Grubu 16 kişi, kişi başına 315,00 TL
Sınav Değerlendirme Komisyonu 144 kişi, kişi başına 188,37 TL
4 Şef/Memur, 4 Şoför ve 1 Mutemet kişi başına 104,65 TL
** Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi’ nin 11 inci maddesinin beşinci
fıkrasının b bendi gereği Komisyon - Denetim Grubu Üyelerine bir sınavda en yüksek Devlet memuru brüt aylığının
% 45 inden, fazla ücret ödemesi yapılamayacağından Komisyon - Denetim Grubu Üyelerine ödenecek ücretin üst
sınırı 315,00 TL olarak yer almaktadır.
NOT: Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi’ nin 11 inci
maddesinin dördüncü fıkrasında “Bir ay içinde birden fazla direksiyon eğitimi sınavı yapılması
durumunda; sınavda görev alanların her birine ödenecek sınav ücreti en yüksek Devlet memuru brüt
aylığının iki katını geçemez.” hükmüne yer verilmiştir. Dolayısıyla bir ay içerisinde yapılan tüm direksiyon
eğitim sınavlarında görev alanlar için ücret üst sınırı en yüksek Devlet memuru brüt aylığının iki katıdır. Bir
ay içerisinde söz konusu tutarın üzerinde hiçbir görevliye ödeme yapılamaz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET