gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DOĞRUDAN TEMİN İLE BÜYÜKŞEHİRDE BULUNAN KAMU KURUMLARI TEMSİL VE AĞIRLAMA ALIMLARI

Kamu ihale kanunu 22 d maddesinde büyükşehir belediye sınırları içinde olan kamu kuruluşları temsil ve ağırlama giderleri kamu ihale kanununa göre nasıl temin edilir?

07 Mayıs 2015 Perşembe 16:33
DOĞRUDAN TEMİN İLE BÜYÜKŞEHİRDE BULUNAN KAMU KURUMLARI TEMSİL VE AĞIRLAMA ALIMLARI

Kamu ihale kanunu 22 d maddesinde "Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin onbeş milyar, diğer idarelerin beşmilyar Türk Lirasını aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar." doğrudan temin kapsamında görülmüştür.


Bu eşik değerler ve parasal limitlerin 1/2/2015 tarihinden itibaren  uygulanması ile ilgili olarak, 29/1/2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Kurumunun  2015/1 No.’lu Kamu İhale Tebliğinde düzenlenmiştir.


Bu Tebliğe göre, 22 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 47.373,-TL (Kırkyedibin üçyüzyetmişüç Türk Lirası), 50.385,-TL (Ellibin üçyüzseksenbeş Türk Lirası), 15.783,-TL (Onbeşbin yediyüzseksenüç Türk Lirası), 16.786,-TL (Onaltıbin yediyüzseksenaltı Türk Lirası) olarak 2015 yılı için uygulanacak.

Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET