gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN 2016 PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARI

5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemeler

06 Şubat 2016 Cumartesi 19:07
EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN 2016 PRİME ESAS KAZANÇ TUTARLARI

5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamındaev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerinödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalıçalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri vesigortalılarca yapılacak ödemeler


a) 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler

a.1) Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işvereninsigortalı ve işveren hissesi ile işsizlik sigortası primi dahil (5510 sayılı Kanunun 81 incimaddesinin (ı) bendi, 4447 sayılı Kanunun 50 nci ve geçici 10 uncu maddeleriteşviklerinden yararlananlar için yapılan İndirimler hesaplamaya dahiledilmemiştir.),

1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihleri arasında günlükkazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar;

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 54,90 TL x 10 x% 37,5 = 205,88 TL (*) Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 54,90 TL x 30 x %37,5 = 617,63 TL (*) 1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihleri arasında günlükkazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar;

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 356,85 TL x 10 x% 37,5 - 1.338,19 TL (*) Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 356,85 TL x 30 x% 37,5 = 4.014,56 TL {*)

a. 2) Ev hizmetlerinde sosyal güvenlik destek priminetabi sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi dahil

1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihleri arasında günlükkazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar;

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 54,90 TL x 10 x% 32 = 175,68 TL Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 54,90 TL x 30 x % 32 =527,04 TL 1/1/2016ila 31/12/2016 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre

ödeyecekleri tutar;

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 356,85 TL x 10 x% 32 = 1.141,92 TL Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 356,85 TL x 30 x % 32= 3.425,76 TL

 

b) 10 günden az sigortalı çalıştıranlar ilesigortalılar yönünden yapılacak Ödemeler

b. l) Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalıçalıştıranların ödeyecekleri iş kazası ve meslek hastalığı primi

1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihleri arasında günlükkazanç alt sınırına göre Ödeyecekleri tutar;

Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için 54,90 TL x % 2= 1,10TL{*)

b.2) Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10günden az sigortalı çalışanların ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölümsigortası ile genel sağlık sigortası primi

1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihleri arasında günlükkazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar;

54,90 TL x 30 x % 32,5 = 535,28 TL (*) olacaktır.

2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birincifıkrasının (a) bendi kapsamında primlerini kendileri ödeyen sigortalılarınprime esas aylık kazançlarının alt ve üst sınırları ile ödenecek prim tutarları

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET