gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GELİR VERGİSİ TARİFESİ

Gelir Vergisi Oranları

29 Kasım 2010 Pazartesi 23:13

GELİR  VERGİSİ   TARİFESİ.
(G.V.K. MADDE:103)
2010-2004  Yılları
2010 TAKVİM YILI (G.V.K. MADDE:103) GELİR VERGİSİ TARİFESİ
 (ÜCRET GELİRLERİ DAHİL)
8.800 Türk Lirasına kadar
% 15
22.000 Türk Lirasının 8.800 lirası için 1.320 TL, fazlası
% 20
50.000 Türk Lirasının 22.000 lirası için 3.960 TL, fazlası
% 27
50.000 Türk Lirasından fazlasının 50.000 lirası için 11.520 TL, fazlası
% 35
2009 TAKVİM YILI (G.V.K. MADDE:103) GELİR VERGİSİ TARİFESİ
 (ÜCRET GELİRLERİ DAHİL)
8.700 Türk Lirasına kadar
% 15
22.000 Türk Lirasının 8.700 lirası için 1.305 TL, fazlası
% 20
50.000 Türk Lirasının 22.000 lirası için 3.965 TL, fazlası
% 27
50.000 Türk Lirasından fazlasının 50.000 lirası için 11.525 TL, fazlası
% 35
2008 TAKVİM YILI (G.V.K. MADDE:103) GELİR VERGİSİ TARİFESİ
 (ÜCRET GELİRLERİ DAHİL)
7.800 Yeni Türk Lirasına kadar
% 15
19.800 Yeni Türk Lirasının 7.800 lirası için 1.170 YTL, fazlası
% 20
44.700 Yeni Türk Lirasının 19.800 lirası için 3.570 YTL, fazlası
% 27
44.700 Yeni Türk Lirasından fazlasının 44.700 lirası için 10.293 YTL, fazlası
% 35
2007 TAKVİM YILI (G.V.K. MADDE:103) GELİR VERGİSİ TARİFESİ
 (ÜCRET GELİRLERİ DAHİL)
7.500 Yeni Türk Lirasına kadar
% 15
19.000 Yeni Türk Lirasının 7.500 lirası için 1.125 YTL, fazlası
% 20
43.000 Yeni Türk Lirasının 19.000 lirası için 3.425 YTL, fazlası
% 27
43.000 Yeni Türk Lirasından fazlasının 43.000 lirası için 9.905 YTL, fazlası
% 35
2006 TAKVİM YILI (G.V.K. MADDE:103) GELİR VERGİSİ TARİFESİ
 (ÜCRET GELİRLERİ DAHİL)
7.000 Yeni Türk Lirasına kadar
% 15
18.000 Yeni Türk Lirasının 7.000 lirası için 1.050 YTL, fazlası
% 20
40.000 Yeni Türk Lirasının 18.000 lirası için 3.250 YTL, fazlası
% 27
40.000 Yeni Türk Lirasından fazlasının 40.000 lirası için 9.190 YTL, fazlası
% 35
193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN GEÇİCİ MADDE 70;
“2006 takvim yılına ilişkin olarak yapılmış ücret ödemeleri için bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapılmış olan gelir vergisi tevkifat tutarlarının 103 üncü maddede bu Kanunla yapılan değişiklik hükmü uyarınca hesaplanan vergiden fazla olması halinde, fark vergi tutarı terkin edilir, tahsil edilmişse mükelleflerin sonraki dönemlerde ödeyecekleri gelir vergisinden mahsup edilir. Eksik olması halinde ise bu fark, vergi sorumluları tarafından bu Kanunun yayımlanmasından sonra yapılacak ilk ücret ödemesinden kesilerek bu ödemenin ait olduğu döneme ilişkin muhtasar beyannamenin verilme ve ödeme süresi içinde topluca (muhtasar beyanname verme yükümlülüğü olmayanlar hariç) verilecek ayrı bir beyanname ile beyan edilir ve ödenir. Bu beyanname için ayrıca damga vergisi hesaplanmaz. Anılan sürede düzeltilen söz konusu fark için gecikme faizi ve vergi cezası aranmaz; eksik tahakkuk etmiş olan verginin bu süre içinde tamamlanmaması halinde bu tarihte vergi ziyaı doğmuş olur. Bu hükmün uygulamasına ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir."
2005 TAKVİM YILI (G.V.K. MADDE:103) ÜCRET HARİCİ GELİRLERERE UYGULANAN
6.600 Yeni Türk Lirasına kadar
% 20
15.000 Yeni Türk Lirasının 6.600 lirası için 1.320 lira, fazlası
% 25
30.000 Yeni Türk Lirasının 15.000 lirası için 3.420 lira, fazlası
% 30
78.000 Yeni Türk Lirasının 30.000 lirası için 7.920 lira, fazlası
% 35
78.000 Yeni Türk Lirasından fazlasının 78.000 lirası için 24.720 lira, fazlası
% 40
Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesinde, Yukarıdaki Tarifede Yer Alan Vergi Oranları 5 Puan İndirilmek Suretiyle
                                                                        Uygulanır
(GVK Madde 103)
 
2005 TAKVİM YILI (G.V.K. MADDE:103)ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANAN
6.600 Yeni Türk Lirasına kadar
% 15
15.000 Yeni Türk Lirasının 6.600 lirası için 990 lira, fazlası
% 20
30.000 Yeni Türk Lirasının 15.000 lirası için 2.670 lira, fazlası
% 25
78.000 Yeni Türk Lirasının 30.000 lirası için 6.420 lira, fazlası
% 30
78.000 Yeni Türk Lirasından fazlasının 78.000 lirası için 20.820 lira, fazlası
% 35

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET