gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HANGİ MEMURLAR ÖĞRENCİLİKLERİNİ BORÇLANARAK EMEKLİ OLABİLİR?

15/10/2008 tarihinden önce fakülte ve yüksek okullarda geçen sivil öğrencilik süreleri, Polis Akademisinde geçen süreleri, fakülte ve yüksek okullarda emniyet genel müdürlüğü hesabına geçen öğrencilik sürelerinin emekliliklerinde sayılabilemleri için borçlandırma işlemleri gerçekleşmektedir.

13 Eylül 2014 Cumartesi 15:08
HANGİ MEMURLAR ÖĞRENCİLİKLERİNİ BORÇLANARAK EMEKLİ OLABİLİR?

MEMURLAR ÖĞRENCİLİK SÜRELERİNİ BORÇLANARAK EMEKLİLİKLERİNE SAYABİLİRLER

15/10/2008 tarihinden önce fakülte ve yüksek okullarda geçen sivil öğrencilik süreleri, Polis Akademisinde geçen süreleri, fakülte ve yüksek okullarda emniyet genel müdürlüğü hesabına  geçen öğrencilik sürelerinin emekliliklerinde sayılabilemleri için borçlandırma işlemleri gerçekleşmektedir. 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan sigortalıların; Kanunun 46 ncı maddesi ile geçici 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasına göre hizmet borçlanmaları yapılmaktadır.

Borçlanmak için Borçlanma Talep Dilekçesi ve eki belgelerin eksiksiz ve usulüne göre düzenlenmiş şekilde verilmesi  gerekmektedir. 

Belgede sigortalının;
     a) Görev yaptığı kurumun tam adı, (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü,  Gelir İdaresi Başkanlığı....vb. )
     b) Görev yaptığı birimin tam adı, (Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu.....vb.) yazılır.
     c) Borçlanılmak istenilen hizmetin/sürenin niteliğine ait kutunun (X) ile işaretlenmesi gerekmektedir.
Borçlanma işlemi için “SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Milli Müdafaa Caddesi No:24 Bakanlıklar – ANKARA” adresine başvuruda bulunacaklardır. 

Bu şekilde borçlanılan süreler emeklilikte geçerli olacak hizmet(gün) süresinden sayılacaktır. Bu şekilde erken emeklilik söz konusu olabilir.

Başvuru sırasında mezun olunan okuldan alınacak okula kayıt ve mezuniyet tarihlerini  ve varsa hazırlık sınıfı ve devre kaybı sürelerini gösterir belge ile Hizmet Belgesi SGK'ya sunulmalıdır.

Ayrıca beyanlarımın doğruluğunu, gerçeğe aykırılığının tespiti halinde, Kurumun bu yüzden uğrayacağı zararları istenildiğinde yasal faizi ile birlikte derhal ödeyeceğimi, ayrıca Türk Ceza Kanununun 204 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre hakkımda kovuşturma yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt edilmektedir.
Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET