gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HAZİNE PİYASA YAPICILIĞINA DAHİL OLMAK İSTEYEN BANKA ŞARTLARI

Piyasa Yapıcılığı sisteminde yer alan ve sisteme yeni dahil olmak isteyen bankalar için Ocak-Aralık 2013 dönemine ilişkin olarak belirlenmiş olan kriterler aşağıda yer almaktadır.

12 Aralık 2012 Çarşamba 12:31

 Piyasa Yapıcılığı Sistemi’nin uygulama usul ve esaslarını belirleyen Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi, Müsteşarlığımız internet sayfasında yer almaktadır.

Piyasa Yapıcılığı sisteminde yer alan ve sisteme yeni dahil olmak isteyen bankalar için Ocak-Aralık 2013 dönemine ilişkin olarak belirlenmiş olan kriterler aşağıda yer almaktadır.

2013 YILI PİYASA YAPICILIĞI YETERLİLİK KRİTERLERİ

          1. Piyasa Yapıcı seçilebilmek için aday olan bankanın bağımsız denetimden geçmiş ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna sunulmuş olan en son mali tabloları itibarıyla;

a) Sermaye Yeterliliği Oranının yüzde 12’nin altında olmaması,

b) “Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca hesaplanan ikinci vade dilimine ilişkin toplam likidite yeterlilik oranının yüzde 100’den az olmaması,

2. Son 12 aylık dönemde,

a) Birincil Piyasadaki DİBS ihraçlarından yapılan alım tutarının 0.8 milyar TL’nin altında olmaması,

 b) İMKB Borçlanma Araçları Piyasasındaki kesin alım satım işlemleri ile İMKB’ye tescil ettirilen işlemlere ilişkin tutarın 4 milyar TL’nin altında olmaması gerekmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET