gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İHALELERDE YERLİ MALINA %15 AVANTAJ SAĞLAYAN ORTA VE YÜKSEK TEKNOLOJİ LİSTESİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanununu gereği ihalelerde yerli malına % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlan orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesi yayınlandı.

02 Ocak 2015 Cuma 08:06
İHALELERDE YERLİ MALINA %15 AVANTAJ SAĞLAYAN ORTA VE YÜKSEK TEKNOLOJİ LİSTESİ

İHALELERDE YERLİ MALINA %15 AVANTAJ SAĞLAYAN ORTA VE YÜKSEK TEKNOLOJİ LİSTESİ 

Kamu İhale Kurumu yaptığı açıklamada;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” başlıklı 63 üncü maddesinin (c) bendinde;

“Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve her yıl ocak ayında Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması zorunludur.” hükmü;

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yerli malını teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması” başlıklı 61 inci maddesinin altıncı fıkrasında ise;

“Her yıl Ocak ayında Kurum tarafından ilan edilen orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinde yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması zorunludur. Söz konusu zorunlu fiyat avantajı uygulaması, ilanı veya duyurusu bu listenin yayımlanmasından sonra yapılan mal alımı ihalelerinde uygulanacaktır.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesi Kurumumuza gönderilmiş ve söz konusu liste yukarıda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde yayımlanmaktadır. İlanı veya duyurusu bu listenin yayımlanmasından sonra yapılan mal alımı ihalelerinde yukarıda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir. 

Orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesine ulaşmak için tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET