gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İHALELERDEN YASAKLI LİSTELERİ NASIL OLUŞUR GÜNCEL YASAKLI LİSTESİ

Yasaklılar listesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer mevzuata göre verilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan yasaklama kararları çerçevesinde haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen gerçek yada tüzel kişiler yer almaktadır.

29 Kasım 2011 Salı 08:11
İhalelerden Yasaklı Listeleri Nasıl Oluşur Güncel Yasaklı Listesi

 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine göre Kamu İhale Kurumu haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmakla görevlidir. Bu görev kapsamında bir yasaklılar listesi oluşturulmuştur.
  Yasaklılar listesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer mevzuata göre verilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan yasaklama kararları çerçevesinde haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen gerçek yada tüzel kişiler  yer almaktadır.
  Yasaklılar  listesi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarda yer alan bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır ve Resmi Gazete'den takip edilerek güncellenmektedir.
   Listede yanlışlık veya eksiklik tespit edildiği hallerde durum Kurumumuza yazılı olarak ya da e-mail göndermek suretiyle bildirilebilir
  Yasaklamanın kapsamına ilişkin sütunda yer alan "Tüm" ifadesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamındaki tüm idarelerin ihalelerinden geçici olarak yasaklanmayı, "Kurum" ifadesi, yasaklama kararını veren kurumun ihalelerinden geçici olarak yasaklanmayı, "Bakanlık" ifadesi, yasaklama kararını veren Bakanlığın ihalelerinden geçici olarak yasaklanmayı ifade etmektedir.
  4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerince verilen yasaklama kararları kanunlar kapsamındaki tüm idarelerin ihalelerine katılmaktan yasaklanmayı  ifade etmektedir.

İhaleden Yasaklı Olup Olmadınızı Öğrenmek için tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET