gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İNTERNET ÜZERİNDEN YABANCI ÇALIŞMA İZİN BAŞVURUSU

Yabancıların Türkiye’de çalışma izin başvuruları internet üzerinden online yürütülmektedir. Başvuruya ilişkin tüm detaylar aşağıdadır.Çalışma izin başvuruları elektronik başvurularında aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmesi gerekir;

09 Temmuz 2014 Çarşamba 12:51
İNTERNET ÜZERİNDEN YABANCI ÇALIŞMA İZİN BAŞVURUSU

İNTERNET ÜZERİNDEN YABANCI ÇALIŞMA İZİN BAŞVURUSU

Yabancıların Türkiye’de çalışma izin başvuruları internetüzerinden online yürütülmektedir. Başvuruya ilişkin tüm detaylar aşağıdadır.

Çalışma izin başvuruları elektronik başvurularında aşağıdakişekilde gerçekleştirilmesi gerekir;

1. Sadece istenilen belgeler taranılacaktır. Gereksizbelgeler sisteme yüklenmeyecektir. Taranması gerektiği halde taranmayıp kâğıtolarak gönderilen belgelerin taraması bakanlık tarafından yapılmayacak,belgeler iade veya imha edilecektir. 

2. Belgelerin okunaklı olarak ve sadece ilgili bölümetaranılması zorunludur. (Örneğin, Pasaport sureti diploma kısmına eklenmeyecek,mutlaka pasaport kısmına taranılacaktır.)

 ElektronikBaşvuru İçin Tıklayınız.

4817 sayılıYabancıların Çalışma İzni Kanunu uyarınca Ülkemizde çalışmak isteyenyabancıların çalışma izni alması gerekmektedir.

Türkiye’de Emniyetmakamlarından alınmış en az altı (6) ay süreli ikamet tezkeresi (Öğrenim amacıhariç) sahibi olan yabancıların işverenleri Bakanlığımıza on-line Çalışma iznibaşvurusu yapabilir.

Yabancının ikamettezkeresi olmadığı durumda, uyruğunda bulunduğu ülkedeki T.C. dıştemsilciliğine giderek çalışma vizesi başvurusunda bulunması ve oradankendisine verilecek olan 16 haneli referans numarasını Türkiye’deki işvereninebildirmesi, işvereninin de bu referans numarasını kullanarak Bakanlığımızaon-line Çalışma izni başvurusu yapması gerekmektedir.

Başvuruya başlamadanönce aşağıdaki belge ve bilgilerin elinizde hazır bulunması gerekmektedir.

1. Yabancı şahısadına Türkiye’de Emniyet makamlarından alınmış en az altı (6) ay süreli ikamettezkeresi. (Yurtiçi başvurularda )

-Eğer başvuruyurtdışından yapılmışsa yabancıya T.C. dış temsilciliğinden verilen 2012-asdfg123-2507 (yıl-8haneli kod-gün ay) şeklinde 16 haneli bir referansnumarası.

2. Yabancı şahsa aitPasaport sureti. (Pasaport’un Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlardayeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruyaeklenecektir.)

3. Yabancı şahsa aitbir adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş)

4. Yurtiçibaşvurularda, Yabancı T.C. Kimlik Numarası (Bu numara en az 6 ay süreli İkamettezkeresi sahibi olan tüm yabancılara verilmektedir. Aşağıdaki link ’tensorgulanabilir.)

https://tckimlik.nvi.gov.tr/YabanciKimlikNo/DogumYiliveIkametTezkereNoSorguModul.aspx

Önemli : Lütfenbaşvuruya başlamadan önce yabancı şahsın Doğum yılı ve İkamet tezkere numarası(İkamet tezkeresinin 1’inci sayfasında yer alır) ile Yabancı T.C. KimlikNumarasını sorgulayınız. Çıkacak ekranda yabancının kimlik bilgilerindeorijinal pasaportundaki bilgilere göre hata/farklılık tespit ederseniz, başvuruyapmadan önce ilgili Emniyet makamına müracaat ederek bilgilerin düzeltilmesinisağlayınız.

5. Dilekçe (EvHizmetlerinde Yabancı Çalıştıracak İşveren Başvuru Dilekçesi -Örneği: http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/yabancilar.portal?page=formlar adresindemevcuttur.)

6. İşverene aitTicaret sicil gazetesi, vergi kayıtları ve diğer gerekli evrak.

7. İşveren kişiyeveya kişi veya kurum adına başvuruyu yapacak şahsa ait E-devlet şifresi (PTTmerkez şubelerinden edinebilmektedir.)

8. İşveren kişi adınaE-mail adresi. (İnternetten bir çok siteden ücretsiz olarak temin edilebilir.)

9. Başvurunun işverenadına başka bir şahsın e-devlet şifresi ile yapılması halinde, kişinin bukonuda yetkilendirildiğine dair vekaletname gereklidir.

Online Çalışmaİzni Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.

Başvurunuzu tamamladıktan ve belgeleri Bakanlığailettikten sonra başvuru işlemleri menüsünden başvuru takip seçeneğini seçin vebaşvurunuzun yanında bulunan “başvuru durum görüntüle” seçin. Başvurunuzüzerindeki yapılan işlemleri buradan takip edebilirsiniz. Veya ALO170 bakanlıkdanışma hattından bilgi alabilirsiniz.

 Eksik evrakyüklemeniz gerekiyor ise başvurunuzda tespit edilen eksik evrakları başvuruişlemleri menüsü başvuru takip seçeneğindeki başvuru durum görüntüleseçeneğinden yükleyebilirsiniz.

ÇALIŞMA İZİN TAKİBİ

Başvurularınız son durumunu görebilmek için daha öncebaşvurunuzu yapmış olduğunuzhttp://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/yabancilar.portal# internet sitemizdekilinkten ya da doğrudan www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden aşağıda belirtilenyöntemler ile giriş yapılabilecektir.

 

İZİN İPTAL İŞLEMİ

İzin iptali talebi ancak daha önceden İşveren adınaizin talebinde bulunulmuş kullanıcı tarafından yapılır. Kullanıcıturkiye.gov.tr üzerinden uygulamaya giriş yapar. İzin iptali yapılacak işverenkaydı seçilir.

İzin İptalİşlemleri işlem bilgisi için tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET