gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İNTERNETTEN YABANCI EV HİZMETLERİ ÇALIŞAN İZİN BELGESİ BAŞVURUSU

Yabancı ev hizmetlerinde çalışanların Türkiye’de çalışma izin başvuruları internet üzerinden online yürütülmektedir. Başvuruya ilişkin tüm detaylar aşağıdadır.

09 Temmuz 2014 Çarşamba 13:33
İNTERNETTEN YABANCI EV HİZMETLERİ ÇALIŞAN İZİN BELGESİ BAŞVURUSU

Yabancı ev hizmetlerindeçalışanların Türkiye’de çalışma izin başvuruları internet üzerinden onlineyürütülmektedir. Başvuruya ilişkin tüm detaylar aşağıdadır.

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzni Kanunu uyarıncaÜlkemizde çalışmak isteyen yabancıların çalışma izni alması gerekmektedir.

Türkiye’de Emniyet makamlarından alınmış en az altı(6) ay süreli ikamet tezkeresi (Öğrenim amacı hariç) sahibi olan yabancılarınişverenleri Bakanlığımıza on-line Çalışma izni başvurusu yapabilir.

Yabancının ikamet tezkeresi olmadığı durumda,uyruğunda bulunduğu ülkedeki T.C. dış temsilciliğine giderek çalışma vizesibaşvurusunda bulunması ve oradan kendisine verilecek olan 16 haneli referansnumarasını Türkiye’deki işverenine bildirmesi, işvereninin de bu referansnumarasını kullanarak Bakanlığımıza on-line Çalışma izni başvurusu yapmasıgerekmektedir.

Başvuruya başlamadan önce aşağıdaki belge vebilgilerin elinizde hazır bulunması gerekmektedir.

1. Yabancı şahıs adına Türkiye’de Emniyetmakamlarından alınmış en az altı (6) ay süreli ikamet tezkeresi. (Yurtiçibaşvurularda )

-Eğer başvuru yurtdışından yapılmışsa yabancıya T.C.dış temsilciliğinden verilen 2012-asdfg123-2507 (yıl-8haneli kod-gün ay)şeklinde 16 haneli bir referans numarası.

2. Yabancı şahsa ait Pasaport sureti. (Pasaport’unLatin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmimakamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir.)

3. Yabancı şahsa ait bir adet vesikalık fotoğraf. (Son6 ay içinde çekilmiş)

4. Yurtiçi başvurularda, Yabancı T.C. Kimlik Numarası(Bu numara en az 6 ay süreli İkamet  tezkeresisahibi olan tüm yabancılara verilmektedir. Aşağıdaki link ’ten sorgulanabilir.)

https://tckimlik.nvi.gov.tr/YabanciKimlikNo/DogumYiliveIkametTezkereNoSorguModul.aspx

Önemli : Lütfen başvuruya başlamadan önce yabancışahsın Doğum yılı ve İkamet tezkere numarası (İkamet tezkeresinin 1’incisayfasında yer alır) ile Yabancı T.C. Kimlik Numarasını sorgulayınız. Çıkacakekranda yabancının kimlik bilgilerinde orijinal pasaportundaki bilgilere görehata/farklılık tespit ederseniz, başvuru yapmadan önce ilgili Emniyet makamınamüracaat ederek bilgilerin düzeltilmesini sağlayınız.

5. Dilekçe (Ev Hizmetlerinde Yabancı Çalıştıracakİşveren Başvuru Dilekçesi -Örneği:

http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/yabancilar.portal?page=formlaradresinde mevcuttur.)

6. İşverene ait Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

7. İşveren kişi adına E-devlet şifresi (PTT merkezşubelerinden edinebilmektedir.)

8. İşveren kişi adına E-mail adresi. (İnternetten birçok siteden ücretsiz olarak temin edilebilir.)

9. Başvuru işverenden başka birinin e-devlet şifresiile giriliyorsa, işveren olacak kişi adına Nüfus Müdürlüğünden alınmışikametgah Belgesi.

10. Başvurunun işveren adına başka bir şahsın e-devletşifresi ile yapılması halinde, kişinin bu konuda yetkilendirildiğine dair vekaletname gereklidir. Ancak, Evhizmetlerinde istihdam edilecek yabancılara ilişkin başvurularda işvereninkendi e-devlet şifresi ile başvurmasının mümkün olamadığı hallerde işvereninannesi, babası, çocuğu veya kardeşinin e-devlet şifresi ile yapılacakbaşvurular ayrıca vekâletname istenilmeksizin sonuçlandırılacaktır.

NOT : Başvuruya başlamadan önce yukarıda belirtilendokümanların bir tarayıcı vasıtasıyla .pdf uzantılı taranarak bilgisayarayüklenmesi gerekmektedir.

EvHizmetlerinde Online Çalışma İzni Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.

 

Başvurunuzu tamamladıktan ve belgeleri Bakanlığailettikten sonra başvuru işlemleri menüsünden başvuru takip seçeneğini seçin vebaşvurunuzun yanında bulunan “başvuru durum görüntüle” seçin. Başvurunuzüzerindeki yapılan işlemleri buradan takip edebilirsiniz. Veya ALO170 bakanlıkdanışma hattından bilgi alabilirsiniz.

 Eksik evrakyüklemeniz gerekiyor ise başvurunuzda tespit edilen eksik evrakları başvuruişlemleri menüsü başvuru takip seçeneğindeki başvuru durum görüntüleseçeneğinden yükleyebilirsiniz.

ÇALIŞMA İZİN TAKİBİ

Başvurularınız son durumunu görebilmek için daha öncebaşvurunuzu yapmış olduğunuzhttp://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/yabancilar.portal# internet sitemizdekilinkten ya da doğrudan www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden aşağıda belirtilenyöntemler ile giriş yapılabilecektir.

 

İZİN İPTAL İŞLEMİ

İzin iptali talebi ancak daha önceden İşveren adınaizin talebinde bulunulmuş kullanıcı tarafından yapılır. Kullanıcıturkiye.gov.tr üzerinden uygulamaya giriş yapar. İzin iptali yapılacak işverenkaydı seçilir.

İzin İptalİşlemleri işlem bilgisi için tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET