gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAÇAK YABANCI ÇALIŞTIRMA 2016 İDARİ PARA CEZALARI

Kaçak yabancı çalıştırma 2016 idari para cezaları

21 Mart 2012 Çarşamba 12:06

2016 yılı  KAÇAK YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN CEZASI

4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARICEZA MİKTARI 2015 (TL)CEZA MİKTARI 2016 (TL)
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için8.3818.848
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya835881
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya3.3503.536
4817 sayılı Kanunun 18’inci maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için417440

 

  AÇIKLAMALAR:

a)      4817 sayılı Kanunun 21.maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

b)      Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalıştığı tespit edilen yabancıya yukarıda belirtilen idari para cezasının yanı sıra varsa işyeri kapatılması kararı alınır.

c)      Kaçak yabancı çalıştıran işverenler, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderleri ile ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.Yabancıların çalışma izinlerine ilişkin 2014 ve 2015 yılı idari para cezaları için tıklayınız.

4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNDA YER ALAN

İDARİ PARA CEZALARI

 

 

4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

CEZA MİKTARI 2011 (TL)

CEZA MİKTARI 2012 (TL)

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için


6.163


6.795

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya

  
   616


   679

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya


2.465


2.717

4817 sayılı Kanunun 18’inci maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için

   
   308

   
   339


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET