gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ KİT İLGİLİ BAKANLIKLAR

Kamu İktisadi Devlet Teşekkülleri KİT İlgili Bakanlıklar Listesi

13 Eylül 2011 Salı 23:35

 
 233 SAYILI KHK KAPSAMINDAKİ KİTLER
 
 
 
A
İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
İLGİLİ BAKANLIK
 
İMALAT
 
1
MKEK (Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu)
Milli Savunma Bakanlığı
2
DMO (Devlet Malzeme Ofisi)
Maliye Bakanlığı
 
MADENCİLİK
 
3
TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
4
TKİ (Türkiye Kömür İsletmeleri)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
5
ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Madencilik)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 
ENERJİ
 
6
EÜAŞ (Elektrik Üretim A.Ş.)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
7
TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim AŞ)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
8
TETAŞ (Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
9
TEMSAN (Türkiye Elektromekanik San. A.Ş.)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 
PETROL & DOĞALGAZ
 
10
BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
11
TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 
TARIM
 
12
TMO (Toprak Mahsülleri Ofisi)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
13
ÇAYKUR (Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
14
 TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
15
 EBK (Et ve Balık Kurumu A.Ş. Genel Müdürlüğü)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
B
KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI
 
 
ULAŞTIRMA
 
1
TCDD (T.C. Devlet Demiryolları işletmesi Genel Müdürlüğü)
Ulaştırma Bakanlığı
2
DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü)
Ulaştırma Bakanlığı
3
KIYEM (Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü)
Ulaştırma Bakanlığı
 
HABERLEŞME
 
4
PTT (TC. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü)
Ulaştırma Bakanlığı
 
 
II
4046 SAYILI ÖZELLEŞTİRME KANUNU KAPSAMINDAKİ KUR.
 
 
 
 
İMALAT
 
1
Sümer Holding A.Ş.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
2
Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
 
MADENCİLİK
 
3
 KBİ- Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
 
ENERJİ
 
4
TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.)
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
5
ADÜAŞ (Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.)
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
 
TARIM
 
6
 T.Ş.F.A.Ş. (Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.)
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
7
 TTA A.Ş Tütün, Tütün Mam. Tuz ve Alkl.İşl.A.Ş
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
 
ULAŞTIRMA
 
8
T. Denizcilik İşletmeleri A.Ş.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
III
ÖZEL KANUNU OLAN KAMU SERMAYELİ KURULUŞLAR
 
 
 
1
T.C. Ziraat Bankası AŞ
 
2
T. Halk Bankası AŞ
 
3
T. Eximbank
 
4
T. Kalkınma Bankası
 
5
Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş.
 
6
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.
 
IV
ÖZEL KANUNU OLAN DİĞER İŞLETMELER
 
 
 
1
TÜRKSAT (TÜRKSAT Uudu Haberleşme Kablo TV İşletme A. Ş.)
Ulaştırma Bakanlığı
2
TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu)
Başbakanlık
3
AOÇ (Atatürk Oman Çiftliği Müdürlüğü)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET