gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU İŞLEMLERDE TL YUVARLAMASI

Türk Lirası değerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmamaktadır.

25 Ocak 2014 Cumartesi 10:59
KAMU İŞLEMLERDE TL YUVARLAMASI

Türk Lirası cinsindenyapılan işlemlerin yuvarlaması ( * )

Bilindiği üzere, 5083 sayılıTürkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesininikinci fıkrasına istinaden 4/4/2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı BakanlarKurulu Kararının eki Karar ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olanYeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibareleri 1/1/2009 tarihindenitibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre, 5228 sayılı Kanunun 59uncu maddesinin onüçüncü fıkrası ile değişik 2 nci maddesinde, “… Türk Lirasıdeğerlerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsindenyapılan işlemlerin sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşatamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükmebağlanmıştır.

Bu itibarla Genelgede,  yapılan hesaplamalarınsonucunda bulunan rakamın virgülden sonra üç basamaklı çıkan ve üçüncübasamağındaki rakamı yarım kuruş ve üzerinde olan değerler 1 Kuruşatamamlanmış, yarım Kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmamıştır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET