gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU KURUMLARI KENDİ PERSONELİNDEN İŞYERİ HEKİMİ VE İŞGÜVENLİĞİ UZMANINA EK GELİR VERECEK

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanına, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme yapılacak. Bu nedenle, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlığına ilgi artacağa benziyor.

16 Aralık 2012 Pazar 15:02

 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz. 
kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET