gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU PERSONELİ EMEKLİLİK KADEMELİ GEÇİŞ TABLOSU

Kamu personeli, memurlar ne zaman emekli olacağınızı aşağıdaki tabloya göre kendiniz hesaplayın.

04 Ocak 2013 Cuma 17:03
Kamu Personeli Emeklilik Kademeli Geçiş Tablosu

Kadın – Erkekler 25 fiili hizmet yılının tamamlanması ile birlikte kadın iştirakçiler 58, erkek iştirakçiler 60 yaşlarını da doldurmaları halinde emekli aylığına hak kazanacaklardır. Ayrıca, fiili hizmet sürelerine zam yapılanların yaş hadlerinden bu sürenin üç yıldan çok olmamak kaydıyla yarısı indirilecektir. Söz konusu şartlar, 8/9/1999 tarihinden sonra iştirakçi olanlar için aranmaktadır.
08/09/1999 önce göreve başlamış olanlar için 5434 sayılı Kanunun Geçici 205 ve 206 ncı maddeleri kademeli geçiş sürecine yönelik hükümler bulunmaktadır. Geçici 205. Maddeye ilişkin tablo aşağıya çıkartılmıştır,
 
5434 SK. GEÇİCİ 205. MD. KADIN
 
08.09.1999 tarihindeki hizmeti
Yaş
08.09.1999 tarihinde
20 yıldan eksik hizmeti süresi
 
20 yıl ve daha fazla
Yaş kaydı yoktur.
 
Hizmet eksiği yok
18 yıl 1 gün
38
2 yıldan az
23.05.2002 tarihindeki hizmeti
Yaş
23.05.2002 tarihinde
20 yıldan eksik hizmet süresi
20 yıl ve daha fazla
40
Hizmet eksiği yok
18 tam yıl veya daha fazla
40
2 tam yıl veya daha az
17 tam yıl – 17 yıl 11 ay 29 gün
41
2 yıldan fazla – 3   tam yıl veya daha az
16 tam yıl – 16 yıl 11 ay 29 gün
42
3 yıldan fazla   – 4   tam yıl veya daha az
15 tam yıl – 15 yıl 11 ay 29 gün
43
4 yıldan fazla   – 5   tam yıl veya daha az
14 tam yıl – 14 yıl 11 ay 29 gün
44
5 yıldan fazla   – 6   tam yıl veya daha az
13 tam yıl – 13 yıl 11 ay 29 gün
45
6 yıldan fazla   – 7   tam yıl veya daha az
12 tam yıl – 12 yıl 11 ay 29 gün
46
7 yıldan fazla   – 8   tam yıl veya daha az
11 tam yıl – 11 yıl 11 ay 29 gün
47
8 yıldan fazla   – 9   tam yıl veya daha az
10 tam yıl – 10 yıl 11 ay 29 gün
48
9 yıldan fazla – 10 tam yıl veya daha az
 9 tam yıl –   9 yıl 11 ay 29 gün
49
10 yıldan fazla – 11 tam yıl veya daha az
 8 tam yıl –   8 yıl 11 ay 29 gün
50
11 yıldan fazla – 12 tam yıl veya daha az
 7 tam yıl –   7 yıl 11 ay 29 gün
51
12 yıldan fazla – 13 tam yıl veya daha az
 6 tam yıl –   6 yıl 11 ay 29 gün
52
13 yıldan fazla – 14 tam yıl veya daha az
 5 tam yıl –   5 yıl 11 ay 29 gün
53
14 yıldan fazla – 15 tam yıl veya daha az
 4 tam yıl –   4 yıl 11 ay 29 gün
54
15 yıldan fazla – 16 tam yıl veya daha az
 3 tam yıl –   3 yıl 11 ay 29 gün
55
16 yıldan fazla – 17 tam yıl
 
 
ERKEK
 
 
 08.09.1999 tarihindeki hizmeti
 
Yaş
08.09.1999 tarihinde
25 yıldan eksik hizmeti süresi
 
25 yıl ve daha fazla
Yaş kaydı yoktur.
 
Hizmet eksiği yok
23 yıl 1 gün
43
2 yıldan az
 
23.05.2002 tarihindeki hizmeti
 
Yaş
23.05.2002 tarihinde
25 yıldan eksik hizmet süresi
25 yıl ve daha fazla
44
Hizmet eksiği yok
23 tam yıl veya daha fazla
44
2 tam yıl veya daha az
21 yıl 6 ay – 22 yıl 11 ay 29 gün
45
2 yıldan fazla - 3 yıl 6 ay veya daha az
20 tam yıl – 21 yıl 5 ay 29 gün
46
3 yıl 6 aydan fazla – 5 tam yıl veya daha az
18 yıl 6 ay – 19 yıl 11 ay 29 gün
47
5 yıldan fazla – 6 yıl 6 ay veya daha az
17 tam yıl – 18 yıl 5 ay 29 gün
48
6 yıl 6 aydan fazla – 8 tam yıl veya daha az
15 yıl 6 ay – 16 yıl 11 ay 29 gün
49
8 yıldan fazla – 9 yıl 6 ay veya daha az
14 tam yıl – 15 yıl 5 ay 29 gün
50
9 yıl 6 aydan fazla – 11 tam yıl veya daha az
12 yıl 6 ay – 13 yıl 11 ay 29 gün
51
11 yıldan fazla – 12 yıl 6 ay veya daha az
11 tam yıl – 12 yıl 5 ay 29 gün
52
12 yıl 6 aydan fazla – 14 tam yıl veya daha az
9 yıl 6 ay – 10 yıl 11 ay 29 gün
53
14 yıldan fazla – 15 yıl 6 ay veya daha az
8 tam yıl – 9 yıl 5 ay 29 gün
54
15 yıl 6 aydan fazla – 17 tam yıl veya daha az
6 yıl 6 ay – 7 yıl 11 ay 29 gün
55
17 yıldan fazla – 18 yıl 6 ay veya daha az
5 tam yıl – 6 yıl 5 ay 29 gün
56
18 yıl 6 aydan fazla – 20 tam yıl veya daha az
3 yıl 6 ay – 4 yıl 11 ay 29 gün
57
20 yıldan fazla – 21 yıl 6 ay veya daha az
3 tam yıl – 3 yıl 5 ay 29 gün
58
21 yıl 6 aydan fazla – 22 tam yıl
 
            Emeklilik yaş haddi bakımından Geçici 205 nci madde hükümleri uygulananlardan, fiili hizmet süresi zammına hak kazananlara hizmetlerine eklenen fiili hizmet süresi zammı kadar, yaşlarından indirim yapılacaktır.
5434 sayılı Kanunun 39. maddesi (e) ve (f) fıkraları gereği re’sen emekli edilenlere, “kadın-erkek” 25 hizmet yılını doldurmuş olmak kaydıyla bu tablo dahilinde aylık bağlanacaktır.

İLGİLİ DİĞER BAŞLIKLAR

Kamu Personeli Emeklilik Kademeli Geçiş Tablosu

Tüm Yönleriyle SGK Kamu Personeli Memur Kesenek Sistemi Soru ve Cevaplari

EMEKLİ İKRAMİYESİ ŞARTLARI VE İSTİFA EDEN MEMURUN DURUMU

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET