gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU YETKİLİ SENDİKA TESPİTİ İÇİN 15 MAYIS LİSTE DEĞERLENDİRMESİNDE DİKKAT EDİLECEKLER

4688 Sayılı Kanununda değişik 5198 sayılı Kanunun 30.maddesi gereği kurumlarda yapılacak tespit ile ilgili yapılacak toplantıya kurumun işveren vekili ile tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisi ve hizmet kolunda kurulu bulunan sendikalardan birer temsilcinin katılacağı, sendikaların üye listeleri, 15.Mayıs tarihi itibariyle aidat kesintisi yapılan sendika üyelerini gösteren listelerin taraflarca değerlendirilecektir. Bu değerlendirmelerde dikkate alınacak hususlar Kamu Sen tarafından bağlı sendikalar ile şubelere bildirildi.

16 Mayıs 2011 Pazartesi 19:09
Kamu Yetkili Sendika Tespiti İçin 15 Mayıs Liste Değerlendirmesinde Dikkat Edilecekler


4688 Sayılı Kanununda değişik 5198 sayılı Kanunun 30.maddesi gereği kurumlarda yapılacak tespit ile ilgili yapılacak toplantıya kurumun işveren vekili ile tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisi ve hizmet kolunda kurulu bulunan sendikalardan birer temsilcinin katılacağı, sendikaların üye listeleri, 15.Mayıs tarihi itibariyle aidat kesintisi yapılan sendika üyelerini gösteren listelerin taraflarca değerlendirileceği, toplam kamu görevlileri sayısı ile bunların sendikalara göre dağılımına ilişkin tutanakların taraflarca imzalanacağı, imza altına alınan tutanakların 15 Mayısı takip eden 2 iş günü içersinde kurumların merkez teşkilatlarına gönderileceği, Merkez teşkilatlarınca bağlı birimlerinden gelen tutanakların 5 iş günü içersinde tek bir tutanak haline getirdikten sonra, Mayıs ayının son iş günü mesai bitimine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi işlem Daire Başkanlığına gönderileceği hüküm altına alınmıştır.
Yetki tespitinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar :
1-Kurumlarda 15 Mayıs tarihi itibariyle sendikalara üye olabilecek personelin listesi (4688 Sayılı Kanunun 30.md.)
2-15 Mayıs tarihi itibariyle sendikalara üye aidat kesintisi yapılan listeler (4688 sayılı Kanunun 30.md.)
3- Aylıksız izinli sayılan kamu görevlileri tutanaklara dahil edilecektir.(4688 Sayılı Kanunun 18.md.)
4–15 Nisan 2011 dahil sonrasında sendikamızdan istifa eden üyelerin istifa formları kurumların evrak kayıtlarından geçmişse, üyelikleri 30 gün sonra, sona ereceğinden 15 Mayıs tutanaklarında sendikamızın üye sayılarına dahil edilmesi gerekmektedir.(4688 Sayılı Kanunun 16.md.)
(Örnek: En son 15.04.2011 tarihinde kurumunun kayıtlarına verdiği ek-3 formu ile A sendikası üyeliğinden çekilen bir kamu görevlisinin üyeliği Kanunun 16. maddesi gereği 30 gün sonra (14.05.2011 tarihinde sona ereceği) 15 Nisan dahil sonraki günlerde 14 05.2011 tarihine kadar B sendikasına üye olan çalışanın üyeliği B sendikasına aidatı kesilerek sayısına dahil edilecektir.)
5-Birden fazla sendikaya üyeliklerde, sonraki üyelikler geçersiz sayılacaktır. Aynı tarihlerde birden fazla sendikaya üye olunmuşsa her 2 üyelikte geçersiz sayılacaktır. (4688 Sayılı Kanunun 14.md.)
6-Tutanak toplantılarına katılan temsilcilerin imzalanan tutanağın bir örneğini alacak, şube / İl temsilciliklerine teslim edecekler veya doğrudan Genel Merkeze faks veya diğer iletişim araçları vasıtasıyla mutlaka ulaştıracaklardır.
 
7-Bilindiği gibi bazı kamu kurum ve kuruluşlarında personel maaş bordroları erken yapıldığından (Örneğin 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 Mayıs tarihlerinde) 15 Mayıs, tan önce kurumların evrak kaydına girmesine rağmen üyelikler bordolar yapıldı gibi gerekçelerle aidat kesintilerinin yapılmadığı, tespit tutanaklarına dahil edilmedikleri bilinmektedir. Kesinti listeleri ile sendika listeleri karşılaştırılacak kesintisi yapılmamış olan üyelerimizle ilgili Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü (Ömer DUMAN) imzasıyla 15.05.2009 -10.05.2010 tarihlerinde yayımlanan duyurular gereği kurumların ek bordo yapması ve tutanaklara dahil etmesi istenecektir.
 Tutanak sayılarına yansıtılmayan üyelerin isimleri ve sayıları tutanağın altına açıkça yazılacak ve şerhli imzalanacaktır. Bu hususlar dahilinde çok zor şartlarda sendikamıza üye olan kamu çalışanlarının üyeliklerini sendikamızın yetki tespiti toplantılarında gasp ettirmemek ve olumsuz bir durum yaşamamak için şube Başkanı yönetim kurulu üyeleri, İl temsilcileri ve işyeri temsilcileri gerekli duyarlılığı göstermeleri gerekmektedir.
 
İşyeri Temsilcileri :
 
 8- 15 Mayıs tarihli tutanaktaki verilere göre en çok üyeye sahip sendika o işyerinde işyeri sendika temsilcisi seçmeye yetkilidir. İşyeri temsilcileri seçimleri Haziran ayı içersinde yapılacak, görev süresi yönetmelikte belirtildiği gibi bir yıl olacak, bir yıl sonraki seçim tarihine kadar devam edecek, bu zaman içersinde yeni üyelik veya istifalar gerekçe gösterilerek başka bir işlem tahsis edilmeyecek. Kamu işvereni en çok üyeye sahip o işyerinde örgütlü diğer sendikalara bildirmesi gerekmektedir.
Şube ve İl temsilcilikleri 2011 yılı Haziran ayı içersinde en fazla üyeye sahip olduğumuz işyerlerinde üyeler arasından işyeri temsilcilerini mutlaka seçecek ve kurumlarına yazılı olarak bildirecektir. İşyerlerine bildirilen temsilcilerin iletişim bilgileri dahil listesi teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına ivedilikle gönderilecektir.

www.kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET