gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMUDA KAÇ ÜNVAN VAR?

Kamuda ne kadar ünvan olduğunu merak edenler için, işte ünvanlar.

28 Ağustos 2014 Perşembe 02:48
KAMUDA KAÇ ÜNVAN VAR?

Sıra Kodu Unvan
1 5 Bakan Yardımcısı
2 10 Müsteşar
3 11 Müsteşar(Vali)
4 30 Müsteşar Yardımcısı
5 50 Başkan
6 51 Birinci Başkan
7 55 Cumhuriyet Başsavcısı
8 60 Diyanet İşleri Başkanı
9 61 Devlet Personel Başkanı
10 63 Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı
11 65 Enstitü Başkanı
12 67 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı
13 70 Yüksek Kurum Başkanı
14 75 Gelir İdaresi Başkanı
15 98 Başbakan Başmüşaviri
16 100 Başbakan Müşaviri
17 105 Başbakanlık Müşaviri
18 106 Başbakanlık Müşaviri (Ş)
19 110 Bakan Özel Müşaviri
20 113 Bakanlık Yüksek Müşaviri
21 115 Bakanlık Müşaviri
22 116 Bakanlık Müşaviri (Ş)
23 120 Müsteşar Özel Müşaviri
24 125 Müsteşarlık Müşaviri
25 126 Müsteşarlık Müşaviri (Ş)
26 130 Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı
27 140 Teftiş Kurulu Başkanı
28 147 Vergi Denetim Kurulu Başkanı
29 155 İş Teftiş Kurulu Başkanı
30 160 İhtisas Kurulu Başkanı
31 165 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
32 169 Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı
33 170 Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı
34 171 Yüksek Fen Kurulu Başkanı
35 173 Proje Grup Başkanı
36 174 Grup Başkanı
37 176 Grup Başkanı (Ş)
38 179 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı
39 180 Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi
40 183 Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi
41 186 A.P.K. Kurulu Üyesi
42 189 Yüksek Fen Kurulu Üyesi
43 200 Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürü
44 201 Tarım Reformu Genel Müdürü
45 202 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü
46 204 İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü
47 205 Personel ve Prensipler Genel Müdürü
48 206 Gıda ve Kontrol Genel Müdürü
49 208 Hayvancılık Genel Müdürü
50 209 Bitkisel Üretim Genel Müdürü
51 210 Mevzuatı Geliştirme ve Yay. Genel Müdürü
52 211 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü
53 212 Sinema Genel Müdürü
54 215 Devlet Arşivleri Genel Müdürü
55 217 Ceza İşleri Genel Müdürü
56 218 Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü
57 219 Yıllık Prog. ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürü
58 220 Hukuk İşleri Genel Müdürü
59 224 Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürü
60 225 Kanunlar Genel Müdürü
61 230 Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü
62 233 Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürü
63 234 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü
64 235 Seçmen Kütüğü Genel Müdürü
65 240 Emniyet Genel Müdürü (Vali)
66 241 Avrupa Birliği Genel Müdürü
67 245 İller İdaresi Genel Müdürü
68 250 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü
69 255 Mahalli İdareler Genel Müdürü
70 265 Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü
71 270 Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü
72 275 Muhasebat Genel Müdürü
73 278 Gelir Politikaları Genel Müdürü
74 284 Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü
75 285 Milli Emlak Genel Müdürü
76 289 Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürü
77 290 Gümrükler Genel Müdürü
78 307 Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü
79 310 Ortaöğretim Genel Müdürü
80 311 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü
81 312 Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürü
82 313 Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü
83 314 Kooperatifçilik Genel Müdürü
84 325 Din Öğretimi Genel Müdürü
85 351 Enerji İşleri Genel Müdürü
86 352 Maden İşleri Genel Müdürü
87 390 Çalışma Genel Müdürü
88 392 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü
89 397 Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü
90 399 Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü
91 403 Güvenlik İşleri Genel Müdürü
92 420 İç Ticaret Genel Müdürü
93 433 Tanıtma Genel Müdürü
94 440 Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü
95 441 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü
96 442 Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü
97 445 Güzel Sanatlar Genel Müdürü
98 451 Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü
99 452 Sigorta Primleri Genel Müdürü
100 455 Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü
101 465 Kamu Finansmanı Genel Müdürü
102 466 Temel Eğitim Genel Müdürü
103 468 Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü
104 471 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü
105 472 Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü
106 473 Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü
107 474 Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü
108 476 İnsan Kaynakları Genel Müdürü
109 479 Destek Hizmetleri Genel Müdürü
110 481 Sigortacılık Genel Müdürü
111 482 Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü
112 483 Özel Öğr. Kurumları Genel Müdürü
113 484 Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü
114 486 Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü
115 494 Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü
116 500 Genel Müdür
117 505 Personel Genel Müdürü
118 506 Devlet Destekleri Genel Müdürü
119 507 Karayolu Düzenleme Genel Müdürü
120 508 Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü
121 509 Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü
122 510 Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü
123 511 Deniz Ticareti Genel Müdürü
124 512 Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü
125 513 Haberleşme Genel Müdürü
126 514 Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü
127 515 Altyapı Yatırımları Genel Müdürü
128 516 Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü
129 517 Telif Hakları Genel Müdürü
130 518 Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürü
131 519 Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürü
132 520 Petrol İşleri Genel Müdürü
133 521 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü
134 551 Rehberlik ve Denetim Başkanı
135 552 Bilgi İşlem Grup Başkanı
136 553 İnşaat ve Emlak Grup Başkanı
137 554 Denetim Hizmetleri Başkanı
138 555 Dış İlişkiler Başkanı
139 556 Hukuk Hizmetleri Başkanı
140 570 İdareyi Geliştirme Başkanı
141 572 Strateji Geliştirme Başkanı
142 597 Rehberlik ve Teftiş Başkanı
143 601 Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı
144 602 Akademi Başkanı
145 603 Bilgi İşlem Başkanı
146 622 Müze Başkanı
147 625 Milli Kütüphane Başkanı
148 639 Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanı
149 641 Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı
150 642 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanı
151 645 Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı
152 650 Atatürk Kültür Merkezi Başkanı
153 655 Kurum Başkanı
154 700 Başkan Yardımcısı
155 705 Başkan Vekili
156 706 Birinci Başkan Vekili
157 710 Cumhuriyet Başsavcı Vekili
158 712 Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı
159 713 Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı
160 714 Liman Başkan Yardımcısı
161 715 Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
162 722 Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı
163 724 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı
164 725 Yüksek Kurum Başkan Yardımcısı
165 729 Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı
166 730 Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı
167 739 Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkan Yardımcısı
168 740 Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı
169 745 Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı
170 747 Akademi Başkan Yardımcısı
171 748 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı
172 750 Kurum Başkan Yardımcısı
173 775 Genel Müdür Yardımcısı
174 776 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı
175 778 Genel Müdür Yardımcısı (Ş)
176 825 Basın Müşaviri
177 830 Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
178 860 Vakıflar Meclisi Üyesi
179 865 Yönetim Kurulu Üyesi
180 890 Olağanüstü Hal Bölge Valisi
181 900 Vali
182 901 Vali Yardımcısı
183 965 Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı
184 967 Spor Kontrolörleri Kurul Başkanı
185 971 Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı
186 976 Gemi Sürvey Kurulu Başkanı
187 1045 İhtisas Kurulu Üyesi
188 1050 Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
189 1051 Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi
190 1100 Bakanlar Kurulu Sekreteri
191 1105 Yüksek Hakem Kurulu Genel Sekreteri
192 1125 Genel Sekreter
193 1150 Genel Sekreter Yardımcısı
194 1153 Başkanlık Müşaviri
195 1154 Başkanlık Müşaviri (Ş)
196 1175 1. Hukuk Müşaviri
197 1180 Hukuk Müşaviri
198 1181 Hukuk Müşaviri (Ö)
199 1200 Federasyon Genel Sekreteri
200 1202 Üniversite Genel Sekreteri
201 1205 Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı
202 1209 Diplomasi Akademisi Başkanı
203 1211 Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı
204 1215 Stratejik Araştırmalar Merkezi Sekreteri
205 1218 By.Özl Klm Müdürüşb Müdürü,By Mst.D.Tm Mst.Başkn Yardımcısımas.Bkat.Kn.İk Kat.Mv Kn.At.
206 1222 By.Daim Tem.Mas.Br Sn Bk.El-Mst.El-Daim Tem Y.El.Daim Tem Y.By Br Mst.D.Tm Br Mst. By Mst.D.Tm Mst.Bk.Bk Y.Bkat.Kn.İk Kat.Mv Kn.At.
207 1223 Dai Başkanıöz Klm Müdürü,Şb Müdürü,Bk.By Br Mst.Dai Tem Bir Mst.Elçi.By Mst.Daim Tem Mst.Bk Yardımcısıbkat.Kn.İk Kat.Mv Kn.At.
208 1224 By.Dai Başkanıöz Klm Müdürüşb Müdürübk.Bk Yardımcısıby Mst.D.Tm Mst.Bkat.Kn.İk Kat.Mv Kn.At.
209 1226 Başkatip,Konsolos,İkinci Katip,Muavin Konsolos,Üçüncü Katip,Ataşe
210 1227 İkinci Katip,Muavin Konsolos,Üçüncü Katip,Ataşe,Aday Meslek Memuru,Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru
211 1228 İkinci Katip,Üçüncü Katip,Muavin Konsolos,Ataşe,Aday Meslek Memuru,Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru
212 1230 Daire Başkanı 2.Sınıf Başkonsolos
213 1235 Özel Kalem Müdürü, 3.Sınıf Başkonsolos
214 1266 Aday Meslek Memuru, Üçüncü Katip, Muavin Konsolos, Ataşe, Aday Konsolosluk ve İhtisas Memuru
215 1270 Daimi Temsilci Yardımcısı
216 1273 Bilim ve Teknoloji Müşaviri
217 1277 Ekonomi Başmüşaviri
218 1278 Ticaret Başmüşaviri
219 1283 Ekonomi Müşaviri
220 1285 Eğitim Müşaviri
221 1289 Tarım Müşaviri
222 1290 Din Hizmetleri Müşaviri
223 1291 Ticaret Müşaviri
224 1296 Gümrük Müşaviri
225 1297 Maliye Müşaviri
226 1298 Avrupa Birliği Müşaviri
227 1300 Kültür ve Tanıtma Müşaviri
228 1302 Göç Müşaviri
229 1305 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
230 1312 Spor Müşaviri
231 1315 Danışman
232 1320 Uzman Müşavir
233 1340 Savunma Sekreteri
234 1351 Ekonomi Müşavir Yardımcısı
235 1355 Kültür ve Tanıtma Müşavir Yardımcısı
236 1360 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavir Yardımcısı
237 1363 Ticaret Müşavir Yardımcısı
238 1365 Uzman Müşavir Yardımcısı
239 1375 Ataşe
240 1376 Gümrük Ataşesi
241 1377 Ekonomi Ataşesi
242 1378 Din Hizmetleri Ataşesi
243 1379 Din Hizmetleri Koordinatörü
244 1383 Ticaret Ataşesi
245 1386 Göç Ataşesi
246 1391 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ateşesi
247 1395 Kültür ve Tanıtma Ataşesi
248 1400 Ataşe Yardımcısı
249 1417 Kültür ve Tanıtma Ataşe Yardımcısı
250 1418 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ateşe Yardımcısı
251 1455 Din Görevlisi
252 1460 Mahalli Katip
253 1500 Başsavcı
254 1540 Dekan Yardımcısı
255 1550 Profesör
256 1555 Doçent
257 1565 Yardımcı Doçent
258 1570 Öğretim Görevlisi
259 1575 Okutman
260 1580 Çevirici
261 1585 Eğitim ve Öğretim Planlamacısı
262 1590 Araştırma Görevlisi
263 1800 Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı
264 1801 Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı
265 1802 Ortadoğu ve Afrika Dairesi Başkanı
266 1803 Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Dairesi Başkanı
267 1804 Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı
268 1806 Meteorolojik Veri İşlem Dairesi Başkanı
269 1807 Tahminler Dairesi Başkanı
270 1808 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı
271 1809 Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanı
272 1810 Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanı
273 1811 Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanı
274 1812 Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanı
275 1813 İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanı
276 1814 Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanı
277 1815 İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanı
278 1816 İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi Başkanı
279 1817 Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanı
280 1818 Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi Başkanı
281 1819 Uçuşa Elverişlilik Dairesi Başkanı
282 1820 Uçuş Operasyon Dairesi Başkanı
283 1821 Sektörel Düzenleme ve Eğitim Dairesi Başkanı
284 1822 Deniz ve Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanı
285 1823 TUİK Daire Başkanı
286 1824 Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Daire Başkanı
287 1825 Sınav Görevlileri Yönetimi Daire Başkanı
288 1970 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanı
289 1971 İdari ve Mali İşler Başkanı
290 1990 Ağaçlandırma Dairesi Başkanı
291 1991 Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı
292 1992 İzin ve İrtifak Dairesi Başkanı
293 1993 Kamu Görevlileri Sendikaları Dairesi Başkanı
294 1994 Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanı
295 1995 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme Dairesi Başkanı
296 1996 Bilgi Sistemleri ve İstatistik Dairesi Başkanı
297 1997 Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanı
298 2000 Asayiş Dairesi Başkanı
299 2002 Akaryakıt İkmal ve İşletme Dairesi Başkanı
300 2003 Silvikültür Dairesi Başkanı
301 2004 Tedarik Dairesi Başkanı
302 2006 Planlama,Koordinasyon ve Sosyal Destek Dairesi Başkanı
303 2008 İletişim Dairesi Başkanı
304 2009 Mali İşler Dairesi Başkanı
305 2011 İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
306 2012 Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanı
307 2016 Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Dairesi Başkanı
308 2017 Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanı
309 2018 Tercüme Dairesi Başkanı
310 2019 Etüt, Proje ve Çevre Dairesi Başkanı
311 2021 Yol Yapım Dairesi Başkanı
312 2022 Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanı
313 2023 Trafik Güvenliği Dairesi Başkanı
314 2024 Sanat Yapıları Dairesi Başkanı
315 2026 Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanı
316 2027 Araştırma Dairesi Başkanı
317 2028 Taşınmazlar Dairesi Başkanı
318 2029 Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı
319 2037 Birim Başkanı
320 2038 Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanı
321 2040 Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanı
322 2041 Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanı
323 2042 İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanı
324 2043 Uluslararası Koruma Dairesi Başkanı
325 2044 Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı
326 2045 Barajlar ve Hes Dairesi Başkanı
327 2046 Yabancılar Dairesi Başkanı
328 2050 Basın-Yayın Dairesi Başkanı
329 2053 Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı
330 2060 Bilimsel Dökümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanı
331 2075 Damga Matbaası Dairesi Başkanı
332 2077 Danışmanlık Hizmetleri Dairesi Başkanı
333 2080 Darphane Dairesi Başkanı
334 2087 İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı
335 2089 Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanı
336 2090 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
337 2091 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
338 2092 Strateji Geliştirme Birim Başkanı
339 2094 Atıksu Dairesi Başkanı
340 2095 Dış İlişkiler Dairesi Başkanı
341 2096 Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı
342 2097 Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanı
343 2099 Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanı
344 2101 Yazma ve Nadir Eserler Dairesi Başkanı
345 2102 Çeviri ve Yayım Dairesi Başkanı
346 2103 Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanı
347 2124 Dernekler Dairesi Başkanı
348 2125 Enerji Hammadde Etüd ve Arama Dairesi Başkanı
349 2132 Endüstriyel Tasarımlar Dairesi Başkanı
350 2135 Enformasyon Dairesi Başkanı
351 2139 Enformasyon,Dökümantasyon ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
352 2152 Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanı
353 2156 Aktüerya ve Fon Yönetimi Dairesi Başkanı
354 2157 Finansman ve Fon Yönetimi Dairesi Başkanı
355 2161 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı
356 2162 Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanı
357 2163 Müdahale Dairesi Başkanı
358 2164 İyileştirme Dairesi Başkanı
359 2165 Fizibilite Etüdleri Dairesi Başkanı
360 2166 Sivil Savunma Dairesi Başkanı
361 2168 Deprem Dairesi Başkanı
362 2171 Gelir İdaresi Dairesi Başkanı
363 2174 Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanı
364 2185 Güvenlik Dairesi Başkanı
365 2190 Haber Dairesi Başkanı
366 2200 Harita Dairesi Başkanı
367 2206 Hava Ulaşım Dairesi Başkanı
368 2207 Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanı
369 2208 Hava Alanları Dairesi Başkanı
370 2209 Havacılık Güvenliği Dairesi Başkanı
371 2210 Havacılık Dairesi Başkanı
372 2222 Hayır Hizmetleri Dairesi Başkanı
373 2230 Kadro ve Kamu Görevlileri Dairesi Başkanı
374 2235 İçmesuyu Dairesi Başkanı
375 2253 İkramiye Kontrol ve Çekilişler Dairesi Başkanı
376 2270 İstihbarat Dairesi Başkanı
377 2271 İhale Hizmetleri Dairesi Başkanı
378 2274 İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı
379 2276 İstihdam ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı
380 2286 İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanı
381 2292 İşletme ve Pazar Dairesi Başkanı
382 2295 Jeofizik Etüdleri Dairesi Başkanı
383 2300 Jeoloji Etüdleri Dairesi Başkanı
384 2310 Jeoteknik Hizmetler ve Yas Dairesi Başkanı
385 2315 Hukuki ve Mali Statüler Dairesi Başkanı
386 2320 Kadastro Dairesi Başkanı
387 2321 Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanı
388 2335 Kaçakçılık İ.H.B. Toplama Dairesi Başkanı
389 2338 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı
390 2360 Konut Kredileri Dairesi Başkanı
391 2370 Kredi Dairesi Başkanı
392 2385 Kültür ve Tescil Dairesi Başkanı
393 2393 Loto Dairesi Başkanı
394 2395 Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanı
395 2405 Maden Etüd ve Arama Dairesi Başkanı
396 2409 Markalar Dairesi Başkanı
397 2416 Vakıf Hizmetleri Dairesi Başkanı
398 2420 Nükleer Güvenlik Dairesi Başkanı
399 2422 Orman İdare ve Plan Dairesi Başkanı
400 2423 Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanı
401 2424 Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanı
402 2426 Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanı
403 2427 Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanı
404 2428 Kurullar Sekreteryası Dairesi Başkanı
405 2429 Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı
406 2431 Uluslararası Organizasyonlar Dairesi Başkanı
407 2432 Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanı
408 2436 Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı
409 2442 Patent Dairesi Başkanı
410 2447 Piyango Dairesi Başkanı
411 2459 Proje Değerlendirme ve Hazırlık Dairesi Başkanı
412 2460 Proje ve İnşaat Dairesi Başkanı
413 2465 Radyasyon Güvenliği Dairesi Başkanı
414 2477 Sermaye Piyasaları Dairesi Başkanı
415 2505 Sondaj Dairesi Başkanı
416 2511 Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı
417 2512 Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanı
418 2514 Spor Kuruluşları Dairesi Başkanı
419 2515 Sportif Eğitim Dairesi Başkanı
420 2523 Talih Oyunları Dairesi Başkanı
421 2530 Tapu Dairesi Başkanı
422 2537 Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanı
423 2544 Terörle Mücadele Dairesi Başkanı
424 2545 Teşkilat ve Yönetimi Geliştirme Dairesi Başkanı
425 2558 Toplu Konut Proje ve Araştırma Dairesi Başkanı
426 2562 Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı
427 2575 Uygulama Dairesi Başkanı
428 2585 Yabancı İşler Dairesi Başkanı
429 2590 Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanı
430 2610 Yurt İdare ve İşletme Dairesi Başkanı
431 2626 Özel Harekat Dairesi Başkanı
432 2629 Özel Güvenlik Denetleme Başkanı
433 2647 Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı
434 2670 A.P.K. Dairesi Başkanı
435 2690 Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanı
436 2695 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı
437 2700 Personel Dairesi Başkanı
438 2705 Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı
439 2708 Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanı
440 2710 Arşiv Dairesi Başkanı
441 2730 Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
442 2740 Eğitim Dairesi Başkanı
443 2743 Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı
444 2745 Eğitim Öğretim Dairesi Başkanı
445 2747 Vergi Dairesi Başkanı
446 2753 Milli Emlak Dairesi Başkanı
447 2760 Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanı
448 2764 Finansman Dairesi Başkanı
449 2765 Haberleşme Dairesi Başkanı
450 2770 Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı
451 2772 İhtisas Dairesi Başkanı
452 2775 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı
453 2780 İdari İşler Dairesi Başkanı
454 2785 İkmal ve Bakım Dairesi Başkanı
455 2795 İnşaat Bakım-Onarım Dairesi Başkanı
456 2800 İnşaat Emlak Dairesi Başkanı
457 2801 İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanı
458 2805 İşletme ve Bakım Dairesi Başkanı
459 2815 İşletmeler Dairesi Başkanı
460 2823 Koruma Dairesi Başkanı
461 2825 Kütüphane ve Dökümantasyon Dairesi Başkanı
462 2830 Makina ve İkmal Dairesi Başkanı
463 2835 Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanı
464 2850 Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanı
465 2860 Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı
466 2865 Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı
467 2870 Sağlık Dairesi Başkanı
468 2875 Program ve İzleme Dairesi Başkanı
469 2877 Dev. Türk.Müz.Araştırma ve Uyg.Top.Müd.
470 2880 Morg İhtisas Dairesi Başkanı
471 2882 Gözlem İhtisas Dairesi Başkanı
472 2885 Kimyasal Tahliller İhtisas Dairesi Başkanı
473 2887 Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanı
474 2889 Fizik İnceleme İhtisas Dairesi Başkanı
475 2890 Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı
476 2891 Trafik İhtisas Dairesi Başkanı
477 2892 Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanı
478 2894 Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanı
479 2896 Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı
480 2900 Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkan
481 2910 Teknik İşler Dairesi Başkanı
482 2915 Teknoloji Dairesi Başkanı
483 2920 Tesisler Dairesi Başkanı
484 2930 Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı
485 2935 Yapı İşleri Dairesi Başkanı
486 2946 Yatırım ve Emlak Dairesi Başkanı
487 2955 Yayın ve Dökümantasyon Dairesi Başkanı
488 2957 Yayın İşleri Dairesi Başkanı
489 2961 Soru Hazırlama ve Geliştirme Dairesi Başkanı
490 2962 Sınav Hizmetleri Dairesi Başkanı
491 2963 Yabancı Dil Sınavları Dairesi Başkanı
492 2964 Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Dairesi Başkanı
493 2967 Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanı 
494 2975 Daire Başkanı
495 2976 Daire Başkanı (Ş)
496 2977 Daire Başkan Yardımcısı
497 2984 Gelir İdaresi Grup Başkanı
498 3000 Üye
499 3006 Kurul Başmüfettişi
500 3015 Savcı
501 3030 Anayasa Mahkemesi Raportörü (Hakim ve Savcı)
502 3035 Raportör (Hakim ve Savcı)
503 3040 Raportör (Uzman Denetçi)
504 3045 Raportör (Başdenetçi)
505 3050 Raportör (Denetçi)
506 3055 Raportör (Doçent)
507 3060 Raportör (Yardımcı Doçent)
508 3062 Raportör (Doktor Araştırma Görevlisi)
509 3064 Raportör (Raportör Yardımcısı)
510 3070 Tetkik Hakimi
511 3075 Hakim
512 3080 Hakim ve Savcı
513 3085 Hakim ve Savcı (Anayasa Mahkemesi Raportörü)
514 3086 Kamu Başdenetçisi
515 3087 Sağlık Başdenetçisi
516 3090 Uzman Denetçi
517 3100 Baş Denetçi
518 3102 Kamu Denetçisi
519 3105 Denetçi
520 3110 İç Denetçi
521 3125 Denetçi Yardımcısı
522 3126 Sağlık Denetçi Yardımcısı
523 3140 Adalet Baş Müfettişi
524 3141 Mülkiye Başmüfettişi
525 3144 Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi
526 3145 Vergi Başmüfettişi
527 3146 İş Başmüfettişi
528 3160 Başmüfettiş
529 3163 Başmüfettiş (Ö)
530 3166 İhracatı Geliştirme Uzmanı
531 3167 Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı
532 3168 Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı
533 3169 Yazma Eser Uzmanı
534 3170 Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı
535 3171 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı
536 3174 Orman ve Su İşleri Uzmanı
537 3175 Uzman (Şube Müdürü)
538 3178 Devlet Personel Uzmanı (Şube Müdürü)
539 3179 Devlet Personel Uzmanı
540 3188 Din Hizmetleri Uzmanı
541 3190 Denizcilik Uzmanı
542 3193 Vergi İstihbarat Uzmanı
543 3194 Gelir Uzmanı
544 3195 Devlet Gelir Uzmanı
545 3198 Sigorta Denetleme Uzmanı
546 3200 Hazine Başkontrolörü
547 3201 Bütçe Başkontrolörü
548 3206 Gemi Trafik Başkontrolörü
549 3210 Başkontrolör
550 3250 Adalet Müfettişi
551 3251 Mülkiye Müfettişi
552 3256 Kurul Müfettişi
553 3257 Gümrük ve Ticaret Müfettişi
554 3258 Vergi Müfettişi
555 3267 Gümrük ve Ticaret Uzmanı
556 3270 Müfettiş (Ö)
557 3275 Müfettiş
558 3280 İş Müfettişi
559 3300 Hazine Kontrolörü
560 3301 Bütçe Kontrolörü
561 3310 Kontrolör
562 3314 İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi
563 3316 İl Eğitim Denetmeni
564 3319 İl Eğitim Denetmen Yardımcısı 
565 3320 İşletmeler Saymanı
566 3321 Maarif Müfettişi
567 3322 Maarif Müfettiş Yardımcısı
568 3325 Ürün Denetmeni
569 3326 Ürün Denetmen Yardımcısı
570 3327 Sağlık Denetçisi
571 3328 Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı
572 3345 Vergi Müfettiş Yardımcısı
573 3352 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı
574 3353 Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı
575 3358 Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı
576 3362 Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı
577 3371 Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı
578 3372 Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı
579 3374 İhracatı Geliştirme Uzman Yardımcısı
580 3377 Devlet Personel Uzman Yardımcısı
581 3380 Denizcilik Uzman Yardımcısı
582 3385 Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı
583 3386 Yazma Eser Uzman Yardımcısı
584 3390 Müfettiş Yardımcısı
585 3391 İş Müfettiş Yardımcısı
586 3394 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı
587 3415 Stajyer Hazine Kontrolörü
588 3416 Stajyer Bütçe Kontrolörü
589 3420 Gemi Trafik Kontrolörü
590 3425 Stajyer Kontrolör
591 3426 Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı
592 3428 Gençlik ve Spor Uzmanı
593 3430 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanı
594 3431 Sanayi ve Teknoloji Uzmanı
595 3432 Çevre ve Şehircilik Uzmanı
596 3433 Milli Eğitim Uzmanı
597 3434 Basın ve Enformasyon Uzmanı
598 3435 Defterdarlık Uzmanı
599 3436 Sağlık Uzmanı
600 3437 Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanı
601 3438 Gemi Sürvey Uzmanı
602 3439 TİKA Uzmanı
603 3440 Meteoroloji Uzmanı
604 3441 Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı
605 3442 Yüksek Kurum Uzmanı
606 3443 İstihdam Uzmanı
607 3444 İl İstihdam Uzmanı
608 3445 Savunma Sanayii Uzmanı
609 3446 Adalet Uzmanı
610 3447 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı
611 3448 Dışişleri Uzmanı
612 3449 İçişleri Uzmanı
613 3453 Yükseköğretim Kurulu Uzmanı
614 3454 Göç Uzmanı
615 3455 Başbakanlık Uzmanı
616 3456 Kamu Denetçiliği Uzmanı
617 3457 İnsan Hakları Uzmanı
618 3458 Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzmanı
619 3459 Karayolları Uzmanı
620 3460 Maden Tetkik ve Arama Uzmanı
621 3461 Milli Piyango Uzmanı
622 3462 Orman Uzmanı
623 3463 Spor Hizmetleri Uzmanı
624 3464 Atom Enerjisi Uzmanı
625 3465 Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzmanı
626 3500 Bölge Müdürü
627 3521 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü
628 3530 Emlak Müdürü
629 3531 Devlet Tiyatrosu Müdürü
630 3536 Denetimli Serbestlik Müdürü
631 3537 Anadolu Flarmoni Orkestrası Müdürü
632 3600 Bölge Müdür Yardımcısı
633 3601 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı
634 3620 Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı
635 3621 Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı
636 3622 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman Yardımcısı
637 3623 Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı
638 3624 Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı
639 3625 Milli Eğitim Uzman Yardımcısı
640 3626 Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcısı
641 3627 Defterdarlık Uzman Yardımcısı
642 3628 Sağlık Uzman Yardımcısı
643 3629 Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı
644 3630 TİKA Uzman Yardımcısı
645 3631 Meteoroloji Uzman Yardımcısı
646 3632 Başbakanlık Uzman Yardımcısı 
647 3633 Yüksek Kurum Uzman Yardımcısı
648 3634 İstihdam Uzman Yardımcısı
649 3635 İl İstihdam Uzman Yardımcısı
650 3636 Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı
651 3637 Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı
652 3638 Adalet Uzman Yardımcısı
653 3639 Dışişleri Uzman Yardımcısı
654 3640 İçişleri Uzman Yardımcısı
655 3645 Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı
656 3646 Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı
657 3647 İnsan Hakları Uzman Yardımcısı
658 3648 Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman Yardımcısı
659 3649 Karayolları Uzman Yardımcısı
660 3650 Maden Tetkik ve Arama Uzman Yardımcısı
661 3651 Mllli Piyango Uzman Yardımcısı
662 3652 Orman Uzman Yardımcısı
663 3653 Spor Hizmetleri Uzman Yardımcısı
664 3654 Atom Enerjisi Uzman Yardımcısı
665 3655 Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcısı
666 3656 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısı
667 3657 Göç Uzman Yardımcısı
668 3699 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü
669 3700 Defterdar
670 3702 Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü
671 3703 Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü
672 3705 İl Emniyet Müdürü
673 3706 Halkla İlişkiler Müdürü
674 3707 Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürü
675 3708 İl İdare Kurulu Müdürü
676 3709 İl Mahalli İdareler Müdürü
677 3710 İl Milli Eğitim Müdürü
678 3711 Tapu Müdürü
679 3712 Başkanlık Müftüsü
680 3713 İl Hukuk İşleri Müdürü
681 3714 İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü
682 3715 İl Müftüsü
683 3717 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü
684 3718 İl Afet ve Acil Durum Müdürü
685 3719 Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü
686 3720 İl Sağlık Müdürü
687 3723 İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü
688 3727 İl Nufus ve Vatandaşlık Müdürü
689 3728 İl Yazı İşleri Müdürü
690 3729 İl Dernekler Müdürü
691 3732 Dış İlişkiler Müdürü
692 3733 Strateji Geliştirme Müdürü
693 3736 Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
694 3737 Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürü
695 3741 Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
696 3755 Sosyal Güvenlik İl Müdürü
697 3760 Teknik Hizmetler Müdürü
698 3775 İl Müdürü
699 3778 İl Kültür ve Turizm Müdürü
700 3781 İl Müdürü (Ş)
701 3800 Defterdar Yardımcısı
702 3801 Tüketici Hakem Heyeti Raportörü
703 3810 İl Emniyet Müdür Yardımcısı
704 3811 Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı
705 3817 İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
706 3820 İl Müftü Yardımcısı
707 3825 İl Sağlık Müd.Yardımcısı
708 3841 Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı
709 3875 İl Müdür Yardımcısı
710 3881 Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı
711 3900 Atatürk Orman Çiftliği Müdürü
712 3925 Başbakanlık Özel Kalem Müdürü
713 3936 Emniyet Müdürü (Öğretim Görevlisi)
714 3937 Emniyet Müdürü(Ukk Üyesi)
715 3938 Emniyet Müdürü(Pilot)
716 3939 Emniyet Müdürü(Havacılık Müdürü)
717 3940 İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Müdürü
718 3941 Ankara Atatürk Kültür Merkezi Müdürü
719 3942 Bölge Temiz Hava Merkezi Müdürü
720 3943 Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü
721 3945 Devlet Opera ve Balesi Müdürü
722 3965 Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü
723 3970 İşletme Müdürü
724 3973 Yedek Parça Depo Müdürü
725 3974 Depo Müdürü
726 3975 Çiftlik Müdürü
727 3976 Tasfiye İşletme Müdürü
728 3978 Döner Sermaye İşletme Müdürü
729 3980 Üniversite Hastahaneleri Başmüdürü
730 4000 Atatürk Orman Çiftliği Müdür Yardımcısı
731 4006 Sosyal Etüt ve Proje Müdürü
732 4025 İstanbul Atatürk Kültür Mrk. Müd. Yardımcısı
733 4026 Ankara Atatürk Kültür Merkezi Müdür Yardımcısı
734 4027 Bölge Temiz Hava Merkezi Müdür Yardımcısı
735 4028 Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdür Yardımcısı
736 4030 Devlet Opera ve Balesi Müd. Yardımcısı
737 4035 Tiyatro Müdür Yardımcısı
738 4036 Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı
739 4050 Nükleer Araştırma ve Eğit. Mrk. Müd. Yardımcısı
740 4055 İşletme Müdür Yardımcısı
741 4057 Döner Sermaye İşletme Müdür Yardımcısı
742 4100 Genel Yazı İşleri Müdürü
743 4105 Muhakemat Müdürü
744 4110 Ankara Resim Heykel Müzesi Müdürü
745 4121 Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürü
746 4122 Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü
747 4130 Atölye Müdürü
748 4135 Bilgi İşlem Müdürü
749 4140 Bilgi İşlem Merkezi Müdürü
750 4150 Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürü
751 4155 Boğaziçi Köprü Çevre Yolları Koruma Müdürü
752 4157 İlam Müdürü
753 4160 Cezaevi Müdürü
754 4165 Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Müdürü
755 4166 Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü 
756 4180 Devlet Güzel Sanatlar Galeri Müdürü
757 4185 Devlet Kitapları Döner Sermayesi Müdürü
758 4186 Telif Hakları ve Sinema Müdürü
759 4188 Türk Dünya Müziği Topluluğu Müdürü
760 4189 Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu Müdürü
761 4190 Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü
762 4191 Devlet Türk Müziği Topl.Müd.
763 4192 Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürü
764 4194 Devlet Modern Dans Topluluğu Müdürü
765 4195 Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü
766 4196 Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu Müdürü
767 4197 Türk Tasavvuf Müziği Topl.Müd.
768 4199 Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü
769 4201 Devlet Çoksesli Müzik Korosu Müdürü
770 4202 Devlet Halk Dansları Topluluğu Müdürü
771 4203 Atatürk Kültür Mer.Alanı Tesisler ve İşl.Müdürü
772 4205 Eğitim Merkezi Müdürü
773 4208 Tarihi Türk Müziği Topluluğu Müdürü
774 4210 Enstitü Müdürü
775 4213 Fidanlık Müdürü
776 4226 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü
777 4230 Gümrük Müdürü
778 4233 İnsan Kaynakları Müdürü
779 4234 Destek Hizmetleri Müdürü
780 4240 Hastane Müdürü
781 4245 Hayvanat Bahçesi Müdürü
782 4250 Hayvancılık Müdürü
783 4257 İcra Müdürü
784 4265 İkmal Müdürü
785 4273 İlçe Emniyet Müdürü
786 4286 İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürü
787 4290 Kadastro Müdürü
788 4320 Kuruluş Müdürü
789 4335 Kütüphane Müdürü
790 4336 Yazma Eser Kütüphane Müdürü
791 4345 Laboratuvar Müdürü
792 4346 Bölge Laboratuvar Müdürü
793 4350 Maliye Kursu Müdürü
794 4355 Mayalandırma Sanayi Müdürü
795 4363 Meteoroloji Müdürü
796 4367 Milli Park Müdürü
797 4368 Gelibolu Tarihi Milli Park Müdürü
798 4370 Moral Eğitim Merkezi Müdürü
799 4375 Muhasebe Müdürü
800 4377 Büro Müdürü
801 4380 Milli Emlak Müdürü
802 4385 Müze Müdürü
803 4395 Öğrenci İşleri Müdürü
804 4400 Özel Kalem Müdürü
805 4407 Müsteşarlık Özel Kalem Müdürü
806 4408 Müsteşar Özel Kalem Müdürü
807 4409 Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü
808 4415 Polis Koleji Müdürü
809 4434 Kriminal Laboratuvar Müdürü
810 4435 Polis Eğitim Merkezi Müdürü
811 4438 Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü
812 4440 Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdürü
813 4450 Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvar Müdürü
814 4452 Merkez ve Bölge Laboratuvar Müdürü
815 4455 Röleve ve Anıtlar Müdürü
816 4467 Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü
817 4480 Sağlık Meslek Lisesi Müdürü
818 4495 Saymanlık Müdürü
819 4497 Serbest Bölge Müdürü
820 4503 Seçim Müdürü
821 4518 İnsan Ticareti Mağdurları Sığınma Evi Müdürü
822 4520 Tabiat Tarihi Müze Müdürü
823 4521 İl Göç İdaresi Müdürü
824 4522 İlçe Göç İdaresi Müdürü
825 4547 Koruma Bölge Kurulu Müdürü
826 4555 Tesis Müdürü
827 4560 Ticaret Müdürü
828 4561 Bitkisel Üretim Müdürü
829 4562 Personel ve İdari İşler Müdürü
830 4563 Halkla İlişkiler ve Pazarlama Müdürü
831 4574 Trafik Araştırma Merkezi Müdürü
832 4575 Vergi Dairesi Müdürü
833 4585 Yayın İşleri Müdürü
834 4595 Yayınevi Satış Müdürü
835 4600 Yazı İşleri Müdürü
836 4605 Yurt Müdürü
837 4615 Ziraat Sanayi Müdürü
838 4620 Arşiv Müdürü
839 4625 Basımevi Müdürü
840 4630 Merkez Müdürü
841 4632 Merkez Emniyet Müdürü
842 4635 Döner Sermaye Merkez Müdürü
843 4637 Gençlik Merkezi Müdürü
844 4640 Personel Müdürü
845 4645 Personel ve Eğitim Müdürü
846 4647 Spor Eğitim Merkezi Müdürü
847 4650 İdare Müdürü
848 4655 İdari İşler Müdürü
849 4660 İdari ve Mali İşler Müdürü
850 4665 Mali İşler Müdürü
851 4666 Emniyet Müdürü (Öğretmen)
852 4670 Muhasebe ve Mali İşler Müdürü
853 4675 Grup Müdürü
854 4676 Gelir İdaresi Grup Müdürü
855 4690 Müdür (Ö)
856 4695 Müdür
857 4699 Müdür Yardımcısı (Ö)
858 4700 Müdür Yardımcısı
859 4705 Muhakemat Müdür Yardımcısı
860 4710 Basımevi Müdür Yardımcısı
861 4715 Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müd. Yardımcısı
862 4720 Devlet Kitapları Döner Sermayesi Müd. Yardımcısı
863 4725 Enstitü Müdür Yardımcısı
864 4727 Fidanlık Müdür Yardımcısı
865 4729 Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı
866 4734 Emlak Müdür Yardımcısı
867 4737 İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı
868 4740 Gümrük Müdür Yardımcısı
869 4745 Hastane Müdür Yardımcısı
870 4750 Huzurevi Müdür Yardımcısı
871 4751 Sigorta İl Müdür Yardımcısı
872 4752 Atölye Müdür Yardımcısı
873 4753 Sağlık İşleri İl Müdür Yardımcısı
874 4754 Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı
875 4755 İkmal Müdür Yardımcısı
876 4757 İcra Müdür Yardımcısı
877 4761 İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdür Yardımcısı
878 4775 Kuruluş Müdür Yardımcısı
879 4780 Kütüphane Müdür Yardımcısı
880 4782 Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı
881 4784 Maliye Kursu Müdür Yardımcısı
882 4790 Milli Emlak Müdür Yardımcısı
883 4793 Milli Park Müdür Yardımcısı
884 4794 Gelibolu Tarihi Milli Park Müdür Yardımcısı
885 4800 Müze Müdür Yardımcısı
886 4803 Merkez Müdür Yardımcısı
887 4807 İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı
888 4809 Polis Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı
889 4813 Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı
890 4815 Polis Koleji Müdür Yardımcısı
891 4825 Personel Müdür Yardımcısı
892 4830 Polis Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı
893 4835 Resim Heykel Müzesi ve Galerisi Müdür Yardımcısı
894 4840 Resim Heykel Müzesi Müdür Yardımcısı
895 4845 Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvar Müdürü Yardımcısı
896 4848 Merkez ve Bölge Laboratuvar Müdür Yardımcısı
897 4850 Röleve ve Anıtlar Müdür Yardımcısı
898 4865 Saymanlık Müdür Yardımcısı
899 4867 Serbest Bölge Müdür Yardımcısı
900 4870 Sigorta Müdür Yardımcısı
901 4884 Yedek Parça Depo Müdür Yardımcısı
902 4885 Tapu Sicil Müdür Yardımcısı
903 4890 Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı
904 4895 Yurt Müdür Yardımcısı
905 4899 İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı
906 4925 Kaymakam
907 4927 Kaymakam Adayı
908 4933 Emniyet Amiri(Pilot)
909 4934 Emniyet Amiri (Öğretim Görevlisi)
910 4935 Emniyet Amiri
911 4936 Başkomiser (Öğretim Görevlisi)
912 4937 Baş Komiser
913 4938 Komiser(Öğretim Görevlisi)
914 4939 Komiser
915 4940 Komiser Muavini
916 4941 Komiser Yardımcısı (Öğretim Görevlisi)
917 4942 Başkomiser(Pilot)
918 4943 Komiser(Pilot)
919 4944 Komiser Yardımcısı(Pilot)
920 4945 Polis Memuru
921 4947 Kıdemli Başpolis Memuru
922 4948 Başpolis Memuru
923 4960 Mal Müdürü
924 4965 İlçe Müftüsü
925 4970 İlçe Milli Eğitim Müdürü
926 4973 İlçe Sağlık Müdürü
927 4975 İlçe Müdürü
928 4979 Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü
929 4980 Nüfus Müdürü
930 4985 Bucak Müdürü
931 5020 Fakülte Sekreteri
932 5025 Yüksekokul Sekreteri
933 5030 Enstitü Sekreteri
934 5050 Şube Müdürü
935 5051 Şube Müdürü (Milli Saraylar)
936 5055 Eğitim Merkezi Şube Müdürü
937 5056 Şube Müdürü (Ş)
938 5057 Şube Müdürü (Uzman)
939 5075 Başmühendis
940 5100 Adli Tıp Şube Müdürü
941 5105 Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü
942 5855 Personel ve Eğitim Şubesi Müdürü
943 5865 Evrak ve Arşiv Şubesi Müdürü
944 5875 İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürü
945 5900 Öğretmen
946 5925 Müşavir Hazine Avukatı
947 5930 Hazine Avukatı
948 5932 Müşavir Avukat
949 5933 Müşavir Avukat (Ö)
950 5935 Avukat
951 5950 Başkanlık Vaizi
952 5951 Başvaiz
953 5952 Uzman Vaiz
954 5955 Vaiz
955 5960 Cezaevi Vaizi
956 5961 Cami Rehberi
957 5965 Murakıp
958 5968 Kuran Kursu Baş Öğreticisi
959 5969 Kuran Kursu Uzman Öğreticisi
960 5970 Kuran Kursu Öğreticisi
961 5975 İmam
962 5978 Başimam-Hatip
963 5979 Uzman İmam-Hatip
964 5980 İmam-Hatip
965 5982 Başmüezzin
966 5985 Müezzin-Kayyım
967 5986 Eğitim Görevlisi
968 5995 Sosyal Güvenlik Denetmeni
969 6001 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı
970 6050 Bölüm Başkanı
971 6075 Liman Başkanı
972 6140 Müşavir (Ö)
973 6145 Müşavir (Ş)
974 6150 Müşavir
975 6151 Kalkınma Müşaviri
976 6160 İstatistik Müşaviri
977 6161 İstatistik Müşaviri (Ş)
978 6168 Kalkınma Müşavir Yardımcısı
979 6174 Din Hizmetleri Müşavir Yardımcısı
980 6175 Uzman
981 6177 Hazine Uzmanı
982 6178 Dış Ticaret Uzmanı
983 6179 Maliye Uzmanı
984 6181 Patent Uzmanı
985 6182 Marka Uzmanı
986 6184 Uzman (Ö)
987 6188 Mali Hizmetler Uzmanı
988 6189 Maliye Uzman Yardımcısı
989 6190 Avrupa Birliği Uzmanı
990 6191 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
991 6192 Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanı
992 6193 Patent Uzman Yardımcısı
993 6194 Marka Uzman Yardımcısı
994 6196 Çalışma Uzmanı
995 6197 Kültür ve Turizm Uzmanı
996 6200 A.P.K. Uzmanı
997 6203 Eğt.Ve Arş.Mrk.Eğt.Uzmanı
998 6204 Avrupa Birliği İşleri Uzmanı
999 6210 Talim ve Terbiye Kurulu Uzmanı
1000 6214 Diyanet İşleri Uzmanı
1001 6215 Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı
1002 6225 İhtisas Dairesi Uzmanı
1003 6235 Vakit Hesaplama Uzmanı
1004 6240 Sportif Eğitim Uzmanı
1005 6245 Eğitim Uzmanı
1006 6246 İş ve Meslek Danışmanı
1007 6247 Eğitim Uzmanı (Ş)
1008 6256 Sosyal Güvenlik Uzmanı
1009 6258 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı
1010 6260 Planlama Uzmanı
1011 6261 İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü
1012 6263 İl Planlama Uzmanı
1013 6264 İl Göç Uzmanı
1014 6265 Savunma Uzmanı
1015 6269 Tapu ve Kadastro Uzmanı
1016 6270 Sivil Savunma Uzmanı
1017 6285 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
1018 6287 Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı
1019 6288 Eğt.Ve Arş.Mrk.Eğt.Uzman Yardımcısı
1020 6291 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı
1021 6292 Çalışma Uzman Yardımcısı
1022 6294 Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı
1023 6296 İl Göç Uzman Yardımcısı
1024 6297 Arşiv Memuru
1025 6300 Pilot
1026 6305 Kaptan
1027 6325 Başasistan
1028 6330 Asistan
1029 6335 Kütüphaneci
1030 6338 Sosyal Güvenlik Kontrol Memuru
1031 6340 Sosyal Çalışmacı
1032 6342 Sosyal Hiz.Uzmanı
1033 6345 Aktüer
1034 6348 Aktüer Yardımcısı
1035 6350 Eğitim Rehberi
1036 6355 Film Yapımcısı
1037 6360 Araştırmacı
1038 6361 Araştırmacı (Ö)
1039 6362 Araştırmacı (6191)
1040 6364 Araştırmacı (Ş)
1041 6365 Folklor Araştırmacısı
1042 6370 Müze Araştırmacısı
1043 6380 Kitap Patologu
1044 6385 Rehber
1045 6395 Makyajcı
1046 6410 Muhasebeci
1047 6420 Musahhih
1048 6425 Tercüman
1049 6426 Mütercim (Tercüman)
1050 6427 İşaret Dili Tercümanı
1051 6430 Mütercim
1052 6431 Mütercim (Ö)
1053 6435 Raportör
1054 6436 Raportör Yardımcısı
1055 6440 Prodüktör
1056 6445 Redaktör
1057 6450 Spiker
1058 6455 Heykeltraş
1059 6480 Restoratör
1060 6485 Arkeolog
1061 6490 Astronom
1062 6495 Sosyolog
1063 6505 Fotoğrafçı
1064 6506 Muhabir
1065 6507 Montajcı
1066 6510 Işıkçı
1067 6511 Yönetmen
1068 6515 Kameraman
1069 6525 Ses Kayıtçısı
1070 6530 Sinema Tv Uygulayıcısı
1071 6533 Sistem Programcısı
1072 6534 Programcı (Ö)
1073 6535 Programcı
1074 6540 Çözümleyici
1075 6541 Çözümleyici (Ö)
1076 6550 Antrenör
1077 6560 Usta Öğretici
1078 6625 Hakim Adayı
1079 6650 Programcı Yardımcısı
1080 6674 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı
1081 6675 Uzman Yardımcısı
1082 6679 Gelir Uzman Yardımcısı
1083 6680 Planlama Uzman Yardımcısı
1084 6681 İl Planlama Uzman Yardımcısı
1085 6683 Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı
1086 6684 Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı
1087 6686 Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı
1088 6692 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı
1089 6693 Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcısı
1090 6694 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı
1091 6695 Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı
1092 6697 Hazine Uzman Yardımcısı
1093 6698 Dış Ticaret Uzman Yardımcısı
1094 6700 Bölge Amiri
1095 6704 Vakıf Uzmanı
1096 6705 Vakıf Uzman Yardımcısı
1097 6725 Kısım Amiri
1098 6813 Koruma ve Güvenlik Amiri
1099 6820 Koruma ve Güvenlik Şefi
1100 6835 Şef
1101 6840 Şef (Ö)
1102 7505 İnfaz ve Koruma Başmemuru
1103 7515 Sayman
1104 7518 Sıhhi Malzeme Saymanı
1105 7525 Ayniyat Saymanı
1106 7530 Fon Saymanı
1107 7545 Teberrukat Saymanı
1108 7549 Memur (Ö)
1109 7553 Spor Kontrolörü
1110 7555 Memur
1111 7557 Kadastro Üyesi
1112 7560 Kontrol Memuru
1113 7565 Ölçü ve Ayar Memuru
1114 7575 Anbar Memuru
1115 7580 Ayniyat Memuru
1116 7585 Bilet Kontrol Memuru
1117 7590 Dava Takip Memuru
1118 7600 Emanet Memuru
1119 7605 Enformasyon Memuru
1120 7615 Gişe Memuru
1121 7620 Haberleşme Memuru
1122 7625 İcra Memuru
1123 7635 İdare Memuru
1124 7650 Sivil Savunma Memuru
1125 7653 Koruma ve Güvenlik Görevlisi
1126 7655 İnfaz ve Koruma Memuru
1127 7658 Orman Muhafaza Memuru
1128 7665 Muayene Memuru
1129 7670 Muhafaza Memuru
1130 7690 Santral Memuru
1131 7695 Satınalma Memuru
1132 7700 Satış Memuru
1133 7705 Sicil Memuru
1134 7715 Silah Muayene Memuru
1135 7730 Tebligat Memuru
1136 7735 Yoklama Memuru
1137 7740 Yurt Yönetim Memuru
1138 7775 Mutemet
1139 7785 Tahsildar
1140 7790 Daktilograf
1141 7795 Sekreter
1142 7800 Cezaevi Katibi
1143 7810 Zabıt Katibi
1144 7811 İcra Katibi
1145 7815 Veznedar
1146 7820 Bilgisayar İşletmeni
1147 7821 Bilgisayar İşletmeni (Ö)
1148 7825 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
1149 7826 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (Ö)
1150 7830 Gemi Adamı
1151 7905 Hazine Sayman Yardımcısı
1152 7950 Şoför
1153 7951 Şoför (Ö)
1154 7960 Harita Çizimcisi
1155 7970 Matbaacı
1156 7980 Anketör
1157 7985 Çocuk Eğiticisi
1158 8000 Baştabip
1159 8050 Baştabib Yardımcısı
1160 8100 Uzman (Tab.Uz.Tüz.Göre)
1161 8105 Uzman Tabib
1162 8110 Tabip
1163 8115 Diş Tabibi
1164 8116 Diş Hekimi
1165 8120 Daire Tabibi
1166 8122 Uzman Diş Tabibi
1167 8125 Cezaevi Tabibi
1168 8130 Veteriner Hekim
1169 8140 Biolog
1170 8145 Bakteriolog
1171 8150 Odyolog
1172 8155 Psikolog
1173 8157 Perfüzyonist
1174 8158 İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)
1175 8159 Dil ve Konuşma Terapisti
1176 8175 Fizyoterapist
1177 8200 Eczacı
1178 8225 Diyetisyen
1179 8300 Tıbbi Teknolog
1180 8310 Sağlık Fizikçisi
1181 8315 Çocuk Gelişimcisi
1182 8320 Çocuk Eğitimcisi
1183 8325 Pedagog
1184 8350 Başhemşire
1185 8400 Hemşire
1186 8405 Ebe
1187 8410 Sağlık Memuru
1188 8415 Hayvan Sağlık Memuru
1189 8424 Sağlık Teknikeri
1190 8425 Sağlık Teknisyeni
1191 8426 Veteriner Sağlık Teknisyeni
1192 8427 Veteriner Sağlık Teknikeri
1193 8430 Laborant
1194 8431 Tıbbi Sekreter
1195 8432 Röntgen Teknisyeni
1196 8433 Laboratuar Teknisyeni
1197 8434 Odyometrist
1198 8450 Hemşire Yardımcısı
1199 8495 Mühendis (Ö)
1200 8500 Mühendis
1201 8505 Mimar
1202 8506 Mimar (Ö)
1203 8510 Kontrol Mühendisi
1204 8535 Şehir Plancısı
1205 8537 Şehir Bölge Plancısı
1206 8540 Jeolog
1207 8545 Jeofizikçi
1208 8550 Jeomorfolog
1209 8555 Kimyager
1210 8560 Fizikçi
1211 8565 Matematikçi
1212 8570 İstatistikçi
1213 8575 Hidrolog
1214 8580 Hidrobiyolog
1215 8594 Ev Ekonomisti
1216 8595 Ekonomist
1217 8600 Desinatör
1218 8605 Dekoratör
1219 8610 Antropolog
1220 8620 Paleontolog
1221 8635 Diş Protez Teknisyeni
1222 8740 Tekniker (Ö)
1223 8750 Tekniker
1224 8775 Fen Memuru
1225 8780 Grafiker
1226 8787 Kadastro Teknisyeni
1227 8790 Teknisyen
1228 8791 Teknisyen (Ö)
1229 8794 Arama Kurtarma Teknisyeni
1230 8795 Haberleşme Teknisyeni
1231 8850 Sürveyan
1232 8855 Topoğraf
1233 8860 Teknik Ressam
1234 8875 Uçak Kontrol Makinisti
1235 8880 Makinist
1236 8890 Obzerver
1237 8895 Prospektör
1238 8900 Rasıt
1239 8905 Rasatcı
1240 8910 Ressam
1241 8915 İstidlalci
1242 9300 Teknisyen Yardımcısı
1243 9325 Sağlık Teknisyen Yardımcısı
1244 9330 Otopsi Teknisyen Yardımcısı
1245 9350 Laborant Yardımcısı
1246 9375 Rasatcı Yardımcısı
1247 9377 Hademe
1248 9399 Hizmetli (Ö)
1249 9400 Hizmetli
1250 9405 Hastabakıcı
1251 9410 Hayvan Bakıcısı
1252 9412 Bakıcı Anne
1253 9414 Aşçı (Ö)
1254 9415 Aşçı
1255 9420 Terzi
1256 9423 Garson
1257 9425 Berber
1258 9435 Kaloriferci
1259 9445 İtfaiyeci
1260 9455 Bahçıvan
1261 9456 Bahçıvan (Ö)
1262 9460 Çarşı ve Mahalle Bekçisi
1263 9465 Bekçi
1264 9470 Bekçi-Bakıcı
1265 9475 Gassal
1266 9480 Mübaşir
1267 9485 Dağıtıcı
1268 9486 Dağıtıcı (Ö)
1269 9737 Kontrolör Yardımcısı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET