gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KANTİNİ OLAN OKULLARIN DENETİM SORUMLULUĞU

Okul ve kurum yöneticileri oku! ve kurumlarının bünyesinde faaliyet gösteren kantin, açık alan, kafeterya, büfe, çay ocağı vb. yerlerde belirlenen asgari şartlarla ilgili eksiklikler var ise, kısa sürede giderilmesini sağlayacak ve sürekli takibini yapmaları gerekiyor.

15 Eylül 2015 Salı 10:44
KANTİNİ OLAN OKULLARIN DENETİM SORUMLULUĞU

02/11/2011 tarih ve 28103 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde  Kararnamesi: "Madde 126- Gıda üretim ve satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerine yönelik sanatların ifa edildiği iş yeri sahipleri ve bu iş yerlerinin işletenleri, çalışanlarına, hijyen konusunda bu iş yerlerindeki meslek ve faaliyetin gerektirdiği eğitimi vermeye veya çalışanların bu eğitimi almalarını sağlamaya, belirtilen almış kişileri çalıştırmaya, çalışan kişiler ise bu eğitimleri almaya mecburdurlar. Bizzat çalışmaları durumunda, iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu fıkra kapsamındadır. Bulaşıcı bir hastalığı olduğu belgelenenler ile iş yerinin faaliyet ve hizmetlerinden doğrudan yararlananları rahatsız edecek nitelikte ve görünür şekilde açık yara veya cilt hastalığı bulunanlar, bizzat çalışan işyeri sahipleri ve işletenleri de dahil olmak üzere, alınacak bir raporla hastalıklarının iyileştiği belgeleninceye kadar, birinci fıkrada belirtilen iş yerlerinde çalışamaz veya çalıştırılamazlar. Çalışanlar, hastalıkları konusunda işverene bilgi vermekle yükümlüdür."

2/11/2011 Tarih ve 28103 sayılı "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" hükümleri gereğince denetim formu değişmiştir. Yeni Form için tıklayınız 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET