gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDA STAJ YAPMAK İÇİN BAŞVURU

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nde staj yapmak isteyen yükseköğretim kurumu öğrencilerinin staj başvuru işlemleri nasıl yapılmaktadır.

25 Haziran 2014 Çarşamba 05:09
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDA STAJ YAPMAK İÇİN BAŞVURU

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDA STAJ YAPMAK İÇİN BAŞVURU

 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatıbirimleri ile Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nde staj yapmak isteyenyükseköğretim kurumu öğrencilerinin staj başvuruları; Bakanlık birimlerininihtiyaçları doğrultusunda, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafındanbelirlenen staj süreleri ve kontenjanları çerçevesinde Bakanlıktan ücretalmadan staj yapmak isteyen üniversite öğrencileri taleplerini;

 

1- Öğrenim Belgesi (Öğrenim gördükleri yüksek öğretimkurumundan alacakları, öğrenim gördükleri bölüm, sınıf ve halen öğrenime devamettiklerini belirten resmi belge),

2- Zorunlu staj yapmaları gerekiyorsa, bu durumun dabelirtildiği resmi yazı,

3 -T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanının arkalı önlüfotokopisi,

 

ile ekte bulunan matbu başvuru formunudoldurarak, yukarıda belirtilen evraklarla birlikte, 2014 Yılı yaz dönemindeBakanlığımız merkez birimlerinde staj yapmak isteyenlerin 10 Şubat -18 Nisan 2014 tarihleri arasında “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma veEğitim Genel Müdürlüğü, İsmet İnönü Bulvarı No:5 Kat:9 Emek/ANKARA” adresine,İl Müdürlüklerinde staj yapmak isteyenlerin ise “İl Kültür ve TurizmMüdürlüklerine” postayla ya da şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

Staj Başvuru Formu içintıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET