gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMUR-ASKER-AKADEMİSYEN-HAKİM SAVCI MAKAM TAZMİNATI

MEMUR-ASKER-AKADEMİSYEN-HAKİM SAVCI MAKAM TAZMİNATI

05 Aralık 2013 Perşembe 23:59
MEMUR-ASKER-AKADEMİSYEN-HAKİM SAVCI MAKAM TAZMİNATI

A- DEVLET MEMURLARI (657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU)
 IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ 
SIRA NO KADRO VE GÖREV UNVANI TAZMİNAT
GÖSTERGELERİ
1 BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARI 15000
BAKAN YARDIMCISI 15000
2 a) DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 13000
b) MÜSTEŞAR, VALİ, MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERİ 10000
3 BÜYÜKELÇİLER( TÜRKİYEDE SÜREKLİ GÖREV YAPTIKLARI SÜRE İLE SINIRLI OLMAK ŞARTIYLA) 7000
GENEL MÜDÜRLER İLE EK GÖSTERGELERİ BU DÜZEYDE VEYA DAHA YÜKSEK TESPİT EDİLEN KADROLARA ATANMIŞ OLANLAR
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANI
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI
4 a) BAŞBAKAN MÜŞAVİRLERİ İLE EK GÖSTERGELERİ BU DÜZEYDE VEYA DAHA YÜKSEK TESPİT EDİLEN KADROLARA ATANMIŞ OLANLAR 4500
b) 1,2,3, VE 4. SIRALARDA YAZILI KADRO VE GÖREVLERDE FİİLEN ALTI AY ÇALIŞTIKTAN SONRA BU KANUNUN 43 ÜNCÜ MADDESİNİN 'B' BENDİNİN ÜÇÜNCÜ PARAGRAFINDA BELİRTİLEN KADRO VE GÖREVLERE ATANANLAR
c) BİRİNCİ SINIF MÜLKİ İDARE AMİRLERİ
5 a) BU KANUNA EKLİ 1 SAYILI EK GÖSTERGE CETVELİNİN I-GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI BÖLÜMÜNÜN (f) FIKRASINDA SAYILANLAR İLE MİLLİ İSTİHBARATHİZMETLERİ SINIFINDAN EK GÖSTERGELERİ BU DÜZEYDE TESPİT EDİLEN KADROLARA ATANMIŞ OLANLAR 3000
b) BAŞBAKANLIĞA BAĞLI KURULUŞLARIN KURUM BAŞKAN YARDIMCILARI İLE EK GÖSTERGELERİ BU DÜZEYDE TESPİT EDİLMİŞ DİĞER KURUM BAŞKAN YARDIMCILARI
c) GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI,                                            GELİR İDARESİ DAİRE BAŞKANI,                                                     VERGİ DAİRESİ BAŞKANI,                                                                BAŞBAKANLIK, BAKANLIK VE MÜSTEŞARLIK MÜSTAKİL DAİRE BAŞKANLARI (ANA VE YARDIMCI HİZMET BİRİMİ),                         SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DAİRE BAŞKANLARI,                  SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BİRİM BAŞKANI,                                     SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM BAŞKANI,        POLİS AKADEMİSİ BAŞKANI,                                                   VAKIFLAR MECLİS ÜYESİ,                                                          MALİYE BAŞKANI,                                                                                MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANI,                                                          MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI,             VERGİ DENETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI,                        MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKAN YARDIMCISI
d) BAŞBAKANLIK, BAKANLIK,MÜSTEŞARLIK,KURUM BAŞKANLIĞI,ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜSTAKİL GENEL MÜDÜRLÜKLERİN BİRİNCİ HUKUK MÜŞAVİRLERİ(1 ER KİŞİ),                               MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ, MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLERİ(6 KİŞİ)
e) 3 VE 4 ÜNCÜ SIRA KAPSAMINDA BULUNMAYAN TEFTİŞ KURULU BAŞKANLARI,                                                                               VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANI
f) ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR İLLERİNİN İL İDARE KURULU ÜYESİ BAKANLIK İL MÜDÜRLERİ İLE AYNI İLLERİN; İL EMNİYET MÜDÜRLERİ, İL MÜFTÜLERİ VE VALİ YARDIMCILARI
6 a) KAZANILMIŞ HAK AYLIKLARI BİRİNCİ DERECEDE OLMAK ŞARTIYLA;  
      1) BİRİNCİ SINIF MÜLKİ İDARE AMİRLERİ HARİÇ KAYMAKAMLAR İLE KAYMAKAMLIK UNVANINI KAZANDIKTAN SONRA İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREV YAPANLAR 3000
      2) BAŞKONSOLOSLAR(TÜRKİYE'DE SÜREKLİ GÖREV YAPTIKLARI SÜRE İLE SINIRLI OLMAK ŞARTIYLA)
b) BİRİNCİ DERECELİ KADROYA ATANMIŞ OLMAK ŞARTIYLA;  
   1) KAYMAKAMLAR İLE KAYMAKAMLIK UNVANINI KAZANDIKTAN SONRA İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREV YAPANLAR 2000
   2) BAŞKONSOLOSLAR(TÜRKİYE'DE SÜREKLİ GÖREV YAPTIKLARI SÜRE İLE SINIRLI OLMAK ŞARTIYLA)
7 BİRİNCİ DERECELİ KADROYA ATANMIŞ OLMAK ŞARTIYLA;  
BAŞBAKANLIK,BAKANLIK,MÜSTEŞARLIK,KURUM BAŞKANLIĞI VE MÜSTAKİL GENEL MÜDÜRLÜKLERİN MERKEZ TEŞKİLATI DAİRE BAŞKANI 2000
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI DAİRE BAŞKANI KADROLARINA ATANANLAR(BÜTÇE DAİRESİ BAŞKANI DAHİL)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GRUP BAŞKANI
GELİR İDARESİ GRUP BAŞKANI
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 1. HUKUK MÜŞAVİRİ
DAİRE BAŞKANI VE GRUP BAŞKANI
MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKAN YARDIMCISI
BÖLGE MÜDÜRLERİ(KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ, BELEDİYELER VE BUNLARA BAĞLI KURUM VE KURULUŞLAR HARİÇ)
ÜNİVERSİTE GENEL SEKRETERLERİ
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ MÜDÜRÜ
8 a) EN AZ DÖRT YIL SÜRELİ YÜKSEKÖĞRENİM VEREN FAKÜLTE VEYA YÜKSEKOKULLARI BİTİRMİŞ, BİRİNCİ DERECELİ KADROYA ATANMIŞ VE TÜRKİYE DÜZEYİNDE TEFTİŞ, DENETİM VEYA İNCELEME YETKİSİNE SAHİP MERKEZ DENETİM ELEMANLARINDAN; 2000
BAŞBAKANLIK MÜFETTİŞLERİ
BAŞBAKANLIK YÜKSEK DENETLEME KURULU DENETÇİLERİ
BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ
MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞLERİ
SİGORTA DENETLEME UZMANLARI VE SİGORTA DENETLEME AKTÜERLERİ
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BANKALAR YEMİNLİ MURAKIPLARI
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞLERİ
MÜSTEŞARLIK VE GENEL MÜDÜRLÜK MÜFETTİŞLERİ
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞLERİ
MÜSTEŞARLIK VE BAŞKANLIK KONTROLÖRLERİ
BAKANLIKLARIN MERKEZ TEŞKİLATINA DAHİL GENEL MÜDÜRLÜKLERİN KONTROLÖRLERİ İLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ MÜFETTİŞLERİ
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATOPOL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞLERİ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİLERİ
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR DENETÇİLERİ
MİLLİ EĞİTİM DENETÇİLERİ
SAĞLIK DENETÇİLERİ
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR DENETÇİLERİ
b) EN AZ DÖRT YIL SÜRELİ YÜKSEKÖĞRENİM VEREN FAKÜLTE VEYA YÜKSEKOKULLARI BİTİRMİŞ VE BİRİNCİ DERECELİ KADROYA ATANMIŞ OLMAK ŞARTIYLA, 152 NCİ MADDENİN "II-TAZMİNATLAR" KISMININ (A) ÖZEL HİZMET TAZMİNATI" BÖLÜMÜNÜN (ğ) BENDİNDE YER ALANLARDAN MERKEZ TEŞKİLATINA AİT UZMAN UNVANLI KADROLARDA BULUNANLAR 2000
c) BİRİNCİ DERECELİ KADROYA ATANMIŞ İÇ DENETÇİLER 2000
d) EN AZ DÖRT YIL SÜRELİ YÜKSEKÖĞRENİM VEREN FAKÜLTE VEYA YÜKSEKOKULLARI BİTİRMİŞ, MESLEĞE ÖZEL YARIŞMA SINAVIYLA GİREREK BELİRLİ SÜRELİ MESLEK İÇİ EĞİTİMDEN SONRA ÖZEL BİR YETERLİK SINAVINDA BAŞARILI OLMUŞ, BİRİNCİ DERECELİ KADROYA ATANMIŞ VE DOĞRUDAN BELEDİYE BAŞKANI VEYA GENEL MÜDÜR ADINA TEFTİŞ, DENETİM VE İNCELEME YETKİSİNE SAHİP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ İLEBUNLARA BAĞLI GENEL MÜDÜRLÜK MÜFETTİŞLERİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDEKİ İLÇE BELEDİYE MÜFETTİŞLERİ 1000
9 BİRİNCİ DERECELİ KADROYA ATANMIŞ OLMAK ŞARTIYLA;  
a) BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BULUNAN İLLERİN İL İDARE KURULU ÜYESİ BAKANLIK İL MÜDÜRLERİ İLE AYNI İLLERİN İL EMNİYET MÜDÜRLERİ, İL MÜFTÜLERİ, SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLERİ(ANKARA, İSTANBUL,İZMİR) 1500
b) DİĞER İLLERİN İL İDARE KURULU ÜYESİ BAKANLIK İL MÜDÜRLERİ İLE İL EMNİYET MÜDÜRLERİ, İL MÜFTÜLERİ, SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLERİ 1000
10 a) 5,6 VE 7 NCİ SIRALAR İLE 8 İNCİ SIRANIN (a), (b) ve ( c ) BENTLERİNDE YAZILI KADRO VE GÖREVLERDE FİİLEN ALTI AY ÇALIŞTIKTAN SONRA BU KANUNUN 43 ÜNCÜ MADDESİNİN 'B' BENDİNİN ÜÇÜNCÜ PARAGRAFINDA BELİRTİLEN KADRO VE GÖREVLERE ATANANLAR 2000
b) 8 İNCİ SIRANIN (d) BENDİ İLE 9 UNCU SIRADA YAZILI KADRO VE GÖREVLERDE FİİLEN ALTI AY ÇALIŞTIKTAN SONRA BU KANUNUN 43 ÜNCÜ MADDESİNİN 'B' BENDİNİN ÜÇÜNCÜ PARAGRAFINDA BELİRTİLEN KADRO VE GÖREVLERE ATANANLAR 1000
B- CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ VE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI PERSONELİ MAKAM TAZMİNATI GÖSTERGELERİ                         (375 SAYILI KHK)
SIRA KADRO VE GÖREV UNVANLARI TAZMİNAT GÖSTERGELERİ
1 GENEL SEKRETER 13000
2 DEVLET DENETLEME KURULU BAŞKANI 10000
3 EK GÖSTERGESİ 6400 VE DAHA YÜKSEK TESPİT EDİLEN KADROLARDA BULUNANLAR 7000
4 CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKAN MÜŞAVİRİ 4500
5 DEVLET DENETLEME KURULU SEKRETERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BAŞKAN YARDIMCISI, CUMHURBAŞKANLIĞINDA BİRİM YÖNETİCİSİ KONUMUNDAKİ MÜDÜRLER 3000
6 EN AZ DÖRT YIL SÜRELİ YÜKSEKÖĞRENİM VEREN FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARI BİTİREREK MESLEĞE ÖZEL YARIŞMA SINAVI İLE GİREN VE BELİRLİ  MESLEK İÇİ EĞİTİMDEN SONRA ÖZEL BİR YETERLİK SINAVI SONUNDA ATANAN; UZMAN, UZMAN STENOGRAFLAR VE STENOGRAFLAR, İÇ DENETÇİLER 2000
                     C- ÖĞRETİM ELEMANLARI  (2914 SAYILI KANUN)
SIRA NO KADRO VE GÖREV UNVANI  TAZMİNAT GÖSTERGELERİ
1 REKTÖRLER 7000
2 PROFESÖRLER( BU KADRODA ÜÇ YILINI TAMAMLAMIŞ OLMAK
ŞARTIYLA)
6000
3 PROFESÖRLER
4500
4 DOÇENTLER (KAZANILMIŞ HAK AYLIKLARI BİRİNCİ DERECE OLMAK ŞARTIYLA 2000
                     D- ASKERİ PERSONEL  (926 SAYILI KANUN)
SIRA NO KADRO VE RÜTBE UNVANI  TAZMİNAT GÖSTERGELERİ
1 GENELKURMAY BAŞKANI 30000
2 ORGENERAL VEYA ORAMİRAL OLMAK
ŞARTIYLA; KUVVET KOMUTANLARI VE
JANDARMA GENEL KOMUTANI
20000
3 ORGENERAL VE ORAMİRAL 15000
4 KORGENERAL VE KORAMİRAL 10000
5  TÜMGENERAL VE TÜMAMİRAL  8000
6 TUĞGENERAL VE TUĞAMİRAL 7000
7 KIDEMLİ ALBAY 4500
8 ALBAY 3500
9 YARBAY 2000
E1- HAKİM VE SAVCILAR YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI          (2802 SAYILI KANUN)
SIRA NO KADRO VE GÖREV UNVANI  TAZMİNAT GÖSTERGELERİ
1 YARGITAY BAŞKANI, DANIŞTAY BAŞKANI, SAYIŞ TAY BAŞKANI VE YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI, DANIŞTAY BAŞSAVCISI 15000
2 YARGITAY-DANIŞTAY BİRİNCİ BAŞKAN VEKİLLERİ, YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI VEKİLİ, YARGITAY-DANIŞTAY-SAYIŞTAY DAİRE BAŞKANLARI, ADALET  BAKANLIĞI MÜSTEŞARI 8000
3 YARGITAY-DANIŞTAY-SAYIŞTAY ÜYELERİ, BİRİNCİ SINIF HAKİM VE SAVCILAR (BİRİNCİ  SINIF HAKİM VE SAVCILARDAN; ADALET BAKANLIĞINDA BAKANLIK YÜKSEK MÜŞAVİRİ,  MÜSTEŞAR YARDIMCISI, TEFTİŞ KURULU BAŞKANI, GENEL MÜDÜR, A.P.K. KURULU BAŞKANI VE MÜSTAKİL DAİRE BAŞKANI GÖREVİNİ YAPMAKTA OLANLAR DAHİL) VE SAYIŞTAY SAVCISI 7000
4 BİRİNCİ SINIFA AYRILMIŞ, BU SINIFA AYRILDIĞI TARİHTEN  İTİBAREN DE MESLEKTE ÜÇ YILINI DOLDURMUŞ YARGITAY VE DANIŞTAY ÜYELİKLERİNE SEÇİLME HAKKINI DA KAY  BETMEMİŞ BULUNAN HAKİM VE SAVCILAR  4500
5 BİRİNCİ SINIFA AYRILMIŞ DİĞER HAKİM VE SAVCILAR 2000
6 (İPTAL: ANA.MAH.'NİN 18/11/1998 TARİHLİ VE E.:1997/70, K.:1998/72 SAYILI KARARI İLE.)
7 (İPTAL: ANA.MAH.'NİN 18/11/1998 TARİHLİ VE E.:1997/70, K.:1998/72 SAYILI KARARI İLE.)
8 BİRİNCİ SINIFA AYRILMIŞ DİĞER SAYIŞTAY MESLEK MENSUPLARI VE SAYIŞTAY SAVCI YARDIMCILARI 2000
E2- YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI (2802 SAYILI KANUN ASKERİ HAKİMLER)
SIRA NO KADRO VE GÖREV UNVANI  TAZMİNAT GÖSTERGELERİ
1 ASKERİ YARGITAY BAŞKANI, ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ BAŞKANI, ASKERİ  YARGITAY BAŞSAVCISI, ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ BAŞSAVCISI  15000
2 ASKERİ YARGITAY İKİNCİ BAŞKANI, ASKERİ YARGITAY DAİRE BAŞKANLARI VE ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ DAİRE BAŞKANLARI 8000
3 ASKERİ YARGITAY VE ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ ÜYELERİ İLE BİRİNCİ SINIFA YÜKSEK AYRILDIKTAN SONRA BU SINIFTA ALTI YILINI TAMAMLAMIŞ VE ASKERİ YÜKSEK YARGI ORGANLARI ÜYELİKLERİNE SEÇİLME NİTELİKLERİNİ KAYBETMEMİŞ ASKERİ HAKİM SUBAYLAR  7000
4 BİRİNCİ SINIFA AYRILDIKTAN SONRA BU SINIFTA ÜÇ YILINI TAMAMLAMIŞ VE ASKERİ YARGITAY İLE ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ ÜYELİKLERİNE SEÇİLME HAKKINI KAYBETMEMİŞ ASKERİ HAKİM SUBAYLAR  4500
5  BİRİNCİ SINIFA AYRILMIŞ ASKERİ HAKİM SUBAYLAR  2000

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET