gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMUR DOĞUM-ANALIK-STAJ-ASKERLİK BORÇLANMALARI (5510 S. KANUN)

2008 Ekim ayı başı sonrası işe başlayan memurların ücretsiz doğum İzni süresi, doktora veya tıpta uzmanlık öğreniminde geçen süre, analık İzin süresi avukatlık stajında geçen süre, doğumdan sonra geçen süre, tutuklulukta ve gözaltında geçen süre, er veya erbaş olarak geçen süre, yedek subay okulunda geçen, süre fahri asistanlıkta geçen süre, personel mevzuatına göre aylıksız İzinde geçen süre, seçim kanunları gereğince açıkta geçen süre, kısmi süreli çalışılan aylara ait süreleri sosyal güvenlik hizmetinden saydırmak için borçlanabilirler.

13 Eylül 2014 Cumartesi 15:25
MEMUR DOĞUM-ANALIK-STAJ-ASKERLİK BORÇLANMALARI (5510 s. Kanun)

MEMURLARIN DOĞUM-ANALIK-STAJ-ASKERLİK BORÇLANMALARI

2008 Ekim ayı başı sonrası işe başlayan memurların ücretsiz doğum İzni süresi, doktora veya tıpta uzmanlık öğreniminde geçen süre,  analık İzin süresi avukatlık stajında geçen süre,  doğumdan sonra geçen süre, tutuklulukta ve gözaltında geçen süre, er veya erbaş olarak geçen süre, yedek subay okulunda geçen, süre fahri asistanlıkta geçen süre, personel mevzuatına göre aylıksız İzinde geçen süre, seçim kanunları gereğince açıkta geçen süre, kısmi süreli çalışılan aylara ait süreleri sosyal güvenlik hizmetinden saydırmak için borçlanabilirler.

Borçlanma için "Borçlanma Talep Dilekçesi" ve eki belgelerin eksiksiz ve usulüne göre düzenlenmiş şekilde verilmesi gerekmektedir. Bu belge, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların hizmet borçlanmaları için kullanılmaktadır.

Borçlanma miktarı, borçlanma talep sahibinin seçeceği günlük prime esas kazancın % 32’sinin borçlanılacak prim ödeme gün sayısı ile çarpımı kadar olacağından, belgenin ilgili bölümünde, borçlanma miktarına esas günlük kazancın tespitinde dikkate alınması istenilen seçeneklerden birinin önündeki kutunun (X) ile işaretlenmesi gerekmektedir. “Diğer” seçeneğinin işaretlenmesi halinde ayrıca başvuru tarihindeki prime esas  günlük kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak üzere borçlanmak istenilen miktar  yazılacaktır.
  
5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre borçlanılmak istenilen hizmetin/sürenin niteliğine ait kutunun (X) ile işaretlenmesi gerekmektedir.

Belgede ilgili bölüme borçlanılmak istenilen sürenin tamamı veya iki tarih arası ya da gün, ay, yıl olarak  ne kadar süre borçlanılmak isteniyorsa uygun kutunun işaretlenerek doldurulması  gerekmektedir. 

Borçlanma talepleri hak sahipleri tarafından yapılıyorsa sigortalılar ile bunların hak sahipleri, ayrıca son kez görev yaptığı Kurumun açık adı yazılacaktır.  

NERELERE BAŞVURULMALIDIR?

Borçlanmak isteyenlerden;

a)İlk defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci  fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi çalışmaya başlayan sigortalılar ve hak sahipleri ile 2925 sayılı Kanun ile mülga 506, 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri “Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkezlerine”,

b)5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar veya hak sahipleri iş ve işlemleri sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine devir tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Hizmet Daire Başkanlığı Ehlibeyt Mah. Cevizlidere Cad. No: 20 Balgat / ANKARA adresine 

başvuruda bulunacaklardır. Bu nedenle, belgenin altında yer alan “T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU”  başlığı altındaki bölüme başvuru yapılacak birimin adı ve adresi yazılacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET