gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMUR VE ÖĞRETMEN SÜT İZİN VE NÖBET YASAĞI

Öğretmen olarak görev yapan memurun doğumdan sonra süt iznini kullanması ve süt izni sırasında nöbet hizmetini yürütmesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir.

26 Şubat 2015 Perşembe 11:31
MEMUR VE ÖĞRETMEN SÜT İZİN VE NÖBET YASAĞI

Öğretmen olarak görev yapan personelin doğumdan sonra süt iznini kullanması sırasında nöbet hizmeti;
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104. maddesinin (D) bendinde; “Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.” hükmüne yer verilmiş olup, görüleceği üzere mezkur hükümde süt izninin kullandırılması sürecinde görev yapılan kurum, yapılan iş ve unvan benzeri hiçbir kısıtlamaya yer verilmemiştir.
Diğer taraftan, aynı Kanunun 101. maddesinde ise; “Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve herhâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.” hükmü yer almaktadır.
Yukarda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 
-Doğum yapmış memura 101 inci maddede belirlenmiş süreler içerisinde gece nöbeti veya vardiyası görevi verilemeyecektir.
-Mezkur 104 üncü madde gereği olarak süt izninin personelin tercihi esas alınmak suretiyle kullandırılması gerektiği ve personelden gün içinde süt izni saatlerine denk gelen zaman diliminde gündüz nöbeti tutmasının talep edilemeyecektir.  
K: Devlet Personel Başkanlığı 30.05.2013 tarihli ve 7617 sayılı görüşü 
kamudanhaberler,26.02.2015

yanış bilgi

hıdır
04 Mart 2015 Çarşamba 15:29

doğum yapan memura, doğum tarihinden itibaren 2 yıl süreyle gece nöbeti verilemez, bir yıl değil.....

0 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET