gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURLARIN 1-4 DERECELERE ATANMA ŞARTLARI

Memurların 1-4 Derecelere Atanma Şartları

24 Eylül 2011 Cumartesi 22:18

1-4 ncü Derecelerdeki Kadrolara Atama
Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerindeki kadrolarına derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, daha aşağı derecelerden atama yapılabilmektedir. Bu düzenleme, Devlet hizmetinin gerektiğinde iyi yetişmiş genç personele işi yaptırması amacına dayandırılmıştır. Sınıfların 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerindeki kadrolarına derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın bir atamanın yapılabilmesi için, üst dereceye atanacak olan kimsenin;
Ø1 nci derece görev yeri için en az 12 yıl,
Ø2 nci derecede görev yeri için en az 10 yıl,
Ø3 ve 4 ncü derece görev yerleri için en az 8 yıl fiilen çalışmış olması ve yüksek öğrenim görmüş bulunması koşuldur.
ØAncak dört yıldan az yüksek öğrenim görenler için yukarıdaki maddelerde sayılan hizmet sürelerine ikişer yıl ilave edilir.
Bu derecelere atananlar atandıkları kadronun ek gösterge dahil aylık ve diğer haklarından yararlanırlar
Kurumların bu kadrolarına atanabilmek için ön koşul olarak aranan 12,10 ve 8 yıllık sürenin hesabında kural fiilen kurumlarda çalışmış olmak koşuludur. ancak, istisnai olarak bazı hizmet sürelerinin, yani hem kamuda ve hem de kamunun dışında geçen sürelerin dikkate alınacağı kabul edilmiştir.
Buna göre muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı, yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest çalıştıkları sürenin 6 yılı geçmemek üzere 3/4 ü yukarıdaki sürelerin hesabında dikkate alınır.
Uluslararası kuruluşlarda hangi statüde geçerse geçsin, hizmetin tamamı dikkate alınmaktadır.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET