gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEMURLARIN KADEME VE DERECE YÜKSELME ŞARTLARI

Memurların Kademe ve Derece Yükselme Şartları

24 Eylül 2011 Cumartesi 22:03

Kademe İlerlemesi
Devlet memurları bulundukları derecelerde başarılı hizmet yaptıkları takdirde, o derecenin daha ileri kademelerine geçirilirler. Böylece bir derece içerisinde kademeden kademeye geçişe kademe ilerlemesi denir. Bu ilerlemenin yapılabilmesi için koşullar şunlardır:
·         Memurun o kademede en az bir yıl çalışmış olması,
·         O yıl içinde olumlu sicil alması,
·         Çalıştığı derecede daha ileri bir kademenin bulunması.
Memurun kademe ilerlemesinde her üç koşulunda bir arada olması gerekir.
Devlet memurlarında 6 yıllık not ortalaması 90 ve daha yukarı olanlara aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi yapılmaktadır.
 
 
Memur Derece Yükselmesi
Ø Derece, sınıf içerisinde görevin öneminin ve sorumluluğun artışına paralel olarak orantılı yükselme adımıdır.
Ø Derece yükselmesinin koşulları;
Ø Derecesi içinde en az 3 yıl bulunmuş ve bu derecenin 3 ncü kademe aylığını fiilen 1 yıl almış olmak,
Ø Derecenin içinde en az üç yıl bulunma koşulunun aranmadığı istisnai durumlar;
Ø Muvazzaf askerlik hizmetini yaptıktan sonra memuriyete girenlerin bu süreleri; derece yükselmesi için öngörülen 3 yıllık süre ayrıca dikkate alınmaz ve memurun yasal olarak bu süreyi memuriyette ve derecesi içinde geçirdiği kabul edilir.
Ø Altı yıllık sicil not ortalaması 90 ve daha yukarı olan memurlara derece yükselmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır. Böylece, sicil not ortalaması 90 ve daha yukarı olan memur, bulunduğu derecede iki yılını tamamladıktan sonra üst dereceye yükselebilir.
Ø Kadronun tahsis edildiği görev için belirtilen nitelikleri elde etmiş olmak,
Ø Memurun yükselebileceği kadro bir göreve tahsis edilmiş ise, bu kadro için belirtilen niteliklerin o kimse tarafından kazanılmış olması gerekmektedir. Örneğin bir şube müdürlüğü için tahsis edilmiş kadroya atanacak olanlar için yüksek öğrenim koşulu aranıyorsa, derece yükselmesi yapacak memurun da o görevin kadrosuna atanabilmesi için yüksek öğrenim görmesi gerekmektedir. Aksi halde, üst kadroya atanmasına olanak yoktur.
Ø Sicil bakımından bir üst dereceye yükselebilecek nitelikte olmak,
Ø Üst dereceden boş bir kadronun bulunması.
Ø Son sicili olumlu olmayan memurun üst dereceye yükseltilmesi olanaksızdır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET