gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK KAMU ALACAKLARI LİMİTLERİ

Kamu alacaklarında muhasebe kayıtlarından çıkarılma limitleri.

07 Nisan 2013 Pazar 20:15

 
 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince;
 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar 10 TL
 
Diğer amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar 20 TL
 
6091 sayılı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun 27 nci  maddesi hükmünün Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak; muhasebe kayıtlarında olup 6183 sayılı Kanun kapsamında izlenen alacakların dışında kalan Devlet alacaklarından muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar 15 TL
 
5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükmünün Maliye Bakanlığı verdiği yetkiye  dayanılarak; muhasebe kayıtlarında olup 6183 sayılı Kanun kapsamında izlenen alacakların dışında kalan kamu alacaklarından muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar 15.000 TL

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET