gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖSYM SINAV GÖZETMENLERİ CEZAİ SORUMLULUĞA SAHİP

Gözetmenler ÖSYM sınavında görevlerini yerine getirmemeleri, eksik veya geç yerine getirilmelerinden kaynaklanan tüm hukuki ve cezai sorumluluğu taşırlar.

14 Mart 2015 Cumartesi 19:05
ÖSYM SINAV GÖZETMENLERİ CEZAİ SORUMLULUĞA SAHİP

YGS dahil ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda görev alan gözetmenler, sınava ilişkin görevlerinde kamu görevlisi sorumluluğunu taşırlar. Gözetmenler ÖSYM sınavında görevlerini yerine getirmemeleri, eksik veya geç yerine getirilmelerinden kaynaklanan tüm hukuki ve cezai sorumluluğu taşırlar. 

ÖSYM SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ'nde düzenlenen;

Yasal Sorumluluk
MADDE 7- (1) 6114 Sayılı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince Başkanlık tarafından yapılan sınavlarla ilgili olarak, sınav sorularının hazırlanma sürecinden başlamak üzere, görevlendirilen kişiler, başka bir kamu kurumunda veya özel kuruluşta görevli olup olmadığına bakılmaksızın, bu Kanun hükümlerine göre ifa ettiği görev bakımından kamu görevlisi sayılır. Yönerge hükümleri gereğince tevdii edilen görevlerin yerine getirilmemesi, eksik veya geç yerine getirilmesinden kaynaklanan tüm hukuki ve cezai sorumluluğun ilgili sınav görevlisinde olduğunu unutmamalıdır.

Sınav Görevlilerinin Dikkat Etmesi Gereken Genel Kurallar
MADDE 8- (1) Tüm sınav görevlileri, sınav günü Görevlendirme Belgesi, Sınav Görevli Kartı ve T.C. kimlik numarası yazılı Nüfus Cüzdanlarını (veya süresi geçerli pasaport) yanlarında bulundurmak zorundadır. Bu belgeleri yanlarında bulundurmayan kişiler sınav binasına kesinlikle alınmayacaktır. Sınav görevlileri sınava en geç bu yönergede kendileri için belirtilen saatlerde gelmelidir. Görevlendirme Belgesi yazdırma işlemleri sınavın başlama saatinden 1 saat 15 dakika önce Merkezimiz tarafından yazdırma işlemlerine kapatılacağından, görevlilerin belirtilen saatten önce belgelerini dökerek sınav binasına gelmeleri gerekmektedir. Sınav günü belirtilen süreden önce sınav binasına gelerek Bina Sınav Sorumlusunun gözetiminde Görevli Listesini imzalamayan görevlilerin yerine yedek görevli görevlendirileceğinden ilgili sınav günündeki mevcut görevlendirilmesi iptal edilmiş sayılır. Görevi iptal edilen görevliye sınav ücreti ödenmez. Bu fiillerde bulunan görevlilere "ÖSYM Sınav Görevlilerinin Sınav Kurallarına Aykırılık Teşkil Eden Fiilleri ve Uygulanacak İdari Yaptırımlar Yönergesi " kapsamında işlem yapılarak kendilerine daha sonra ÖSYM tarafından yapılacak diğer sınavlarda da görev verilmeyecektir.
(2) Sınav görevlilerinin zorunlu haller dışında sınav salonundan dışarı çıkmaları, diğer sınav salonlarına girmeleri, sınava gelmeyen, sınavı erken bitiren adayların soru kitapçıklarını açmaları, sınav salonundan çıkarmaları, fotokopisini çekmeleri ve başkasının incelemesine izin vermeleri, sınav sırasında gazete, kitap, ödev veya sınav kâğıdı gibi şeyler okumaları kesinlikle yasaktır. Sınav süresince; sınav kurallarına uymayan, kendi görev yaptığı sınav salonunun dışındaki alanlarda zaman geçiren, diğer sınav salonlarına giren veya bina içerisinde dolaşan sınav görevlilerine "ÖSYM Sınav Görevlilerinin Sınav Kurallarına Aykırılık Teşkil Eden Fiilleri ve Uygulanacak İdari Yaptırımlar Yönergesi" ne göre işlem yapılarak ÖSYM tarafından yapılacak diğer sınavlarda sınav görevi verilmeyecektir.
(3)Sınav süresince bütün sınav görevlilerinin görev kartları görünür bir şekilde yakalarında takılı olmalıdır.
(4)Sınav kurallarının hatalı olarak uygulanması nedeniyle adayların uğrayacağı mağduriyetten ve ÖSYM aleyhine oluşacak zarardan, sınav görevlileri sorumlu olacaktır. Sınav görevlerinin yerine getirilmesinde ortaya çıkan mağduriyetlerde kasıt, kusur veya ihmali saptanan görevliler hakkında cezai yönden, 6114 sayılı Kanun hükümlerine göre ÖSYM tarafından işlem yapılacak, ayrıca idari yönden de işlem yapılmak üzere durum ilgililerin kurumlarına intikal ettirilerek tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre haklarında disiplin soruşturması açılması istenecektir.
(5)Sınav sırasında görevlilerin, sınav binası ve sınav salonunda sınav süresince herhangi bir şey yemeleri ya da içmeleri, kendi aralarında konuşmaları tedirginlik yarattığından görevlilerin bu tür davranışlardan özenle kaçınmaları gerekmektedir.
(6)Sınav görevlileri sınava gelirken giydikleri ayakkabıların, sınav salonunda dolaşırken ses çıkarmayacak, adayları rahatsız etmeyecek şekilde olmasına dikkat etmelidir. Sınav sırasında adayların dikkatini dağıtmamaya (Sınava Giriş Belgesi ile T.C. Nüfus Cüzdanının (veya süresi geçerli pasaport) kontrol edilmesi vb. durumlarda) özen göstermelidir.
(7)Tüm sınav görevlileri de adaylar gibi sınav binasına girişte emniyet görevlileri tarafından aranmaktadır. Bu nedenle sınava gelirken getirilmesi yasak eşyaları yanlarında bulundurmamaları gerekmektedir. Sınav süresince, sınav binasında bina sınav sorumlusu ve bina güvenlik görevlileri dışında hiç kimsede cep telefonu ve iletişim aracı bulunamaz. Görevlilerin yanlarında, Madde 5'te belirtilen maddelerle sınav binasına/salonuna girmesine izin verilmez. Ancak, görevlilerin ev ve araba anahtarları ile ÖSYM Başkanlığına daha önceden raporunu bildirmiş ve gerekli izinleri almış görevlilerin ilaç ve gıdaları bu kapsam dışındadır. Görevlilerin ev ve araba anahtarları bina yöneticisinin göstereceği bir yere konulur. Bu önlemler, sınav güvenliğini zedeleyecek durumların ortaya çıkmasını önlemeye yönelik olduğundan sınav görevlilerinin bu durumu anlayışla karşılamaları beklenmektedir.
Sınav binasında sadece Bina Sınav Sorumlusu ile emniyet görevlilerinde cep telefonu bulunur. Sınav görevlileri sınav sırasında faks, internet, telefon, bilgisayar ve fotokopi makinesi vb. de kullanamazlar.
(8)Sınav Görevlileri, ÖSYM'nin internet adresinden edinecekleri Görevlendirme Belgesini, Sınav Görevli Kartını ve T.C. Nüfus Cüzdanını (veya süresi geçerli pasaport) sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Görevlendirme Belgesi, Sınav Görevli Kartı ve T.C. kimlik numarası yazılı Nüfus Cüzdanından herhangi birisi yanında olmayan kişiler sınav binasına alınmazlar ve sınav görevi iptal edilir.

(9)YSYM ve Engelli Sınav Binalarında görevli olan görevliler başta olmak üzere tüm Sınav Görevlileri ÖSYM Sınav Koordinatörlüğünce kendilerine verilen özel görevler hariç (Sınavda sağlık sorunu olup hastaneye gönderilen adaya eşlik etmek vb.) sınavın yasal (3/4'lük kısmı) süresi tamamlanmadan sınav binasını terk edemez.

Özellikle yukarıdaki kurallara uyulması gerekiyor.


  • ÖSYM 2014 Gözetmen sorumluluk ve görev filmi için tıklayınız.

SINAVDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER YÖNERGE KURALLARI EKTEDİR.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET