gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖZEL KAMU SEKTÖRÜ SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ TUTARLARI 2016

SGK Prime esas kazançların ali ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar ile ilgili GENELGE 2016- 3 yayınlandı.

06 Şubat 2016 Cumartesi 18:54
ÖZEL KAMU SEKTÖRÜ SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ TUTARLARI 2016

SGK Prime esas kazançların ali ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar ile ilgili GENELGE 2016- 3 yayınlandı.

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2016 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihleri arası için tespit edilerek, 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca milli seviyede tek asgari ücret uygulamasına karar verilmiş olup alınan karara istinaden;

-1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 54,90 (ellidört lira doksan kuruş) Türk Lirası,
olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihleri arasında, 16 yaşından küçük olanlar da dahil olmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, idari para cezalarında, geçici iş göremezlik ödeneklerinde, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

1.1- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;

a) Özel sektörde:
1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Günlük kazanç alt sınırı: 54,90 TL Aylık kazanç alt sınırı:  1.647,00 TL 
Günlük kazanç üst sının : 356,85 TL Aylık kazanç üst sınırı : 10.705,50 TL

b) Kamu sektöründe:
15/12/2015 - 14/1/2016 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;
2015 yılı Aralık ayının ikinci yarısı İçin: 42,45 TL x 16 gün = 679,20 TL
2016 yılı Ocak ayının ilk yansı için    : 54,90 TL x 14 gün = 768,60 TL 15/12/2015-14/1/2016 devresi için: 679,20 TL + 768,60 TL = 1.447,80 TL 15/12/2015 - 14/1/2016 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;
2015 yılı Aralık ayının ikinci yansı için: 275,93 TL x 16 gün = 4.414,88 TL
2016 yılı Ocak ayının ilk yarısı için: 356,85 TL x 14 gün = 4.995,90 TL 

15/12/2015-14/1/2016 devresi için: 4.414,88 TL + 4.995,90 TL = 9.410,78 TL 

15/1/2016 ila 14/12/2016 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Aylık kazanç alt sınırı : 1.647,00 TL Aylık kazanç üst sınırı : 10.705,50 TL

1.2- Çırak ve öğrenciler için;
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyannea; aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğilimi gören öğrencilerin, yaş durumlarına göre asgari ücretlerinin % 50"si sigorta primlerinin hesabına esas tutulmaktadır.
 
Buna göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin prime esas kazançları;
a) Aylık prim vc hizmet belgelerini ayın l'i ila 30'u arasında düzenleyenler için; 1/1/2016 ila 31/12/2016 tarihleri arasında;
Günlük kazanç tutarı : 27,45 TL Aylık kazanç tutan   : 823,50 TL
b) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15'i ila takip eden ayın 14'ü arasında düzenleyenler için;
15/12/2015 - 14/1/2016 dönemi için;
2015 yılı Aralık ayı günlük kazanç tutan: 42,45 TL x %50 = 21,23 TL(*),
2016 yılı Ocak ayı günlük kazanç tutarı: 54,90 TL x %50 = 27,45 TL,
2015 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 21,23 TL x 16 gün =339,68 TL,
2016 yılı Ocak ayının ilk yarısı için    : 27,45 TL x 14 gün = 384,30 TL 15/12/2015-14/1/2016 devresi için     : 339,68 TL + 384,30 TL = 723,98 TL 15/1/2016 ila 14/12/2016 tarihleri arasında sigorta primine esas; Günlük kazanç tutarı : 27,45 TL
Aylık kazanç tutan   : 823,50 TL

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET