gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ŞEHİT, HARP VE VAZİFE MALUL ÇOCUKLARI EĞİTİM YARDIMI AÇIKLANDI

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 79 uncu maddesi kapsamında bulunan şehitlerin, harp ve vazife malullerinin eğitim ve öğretime devam eden çocuklarına, her yıl Kurumumuz tarafından ödenen Eğitim ve Öğretim Yardımının 2014-2015 öğretim yılına ait tutarı SGK tarafından açıklandı.

12 Eylül 2014 Cuma 19:17
ŞEHİT, HARP VE VAZİFE MALUL ÇOCUKLARI EĞİTİM YARDIMI AÇIKLANDI

ŞEHİT, HARP VE VAZİFE MALULLERİNİN ÇOCUKLARINA EĞİTİM VE ÖĞRETİM YARDIMI AÇIKLANDI

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 79 uncu maddesi kapsamında bulunan şehitlerin, harp ve vazife malullerinin eğitim ve öğretime devam eden çocuklarına, her yıl Kurumumuz tarafından ödenen Eğitim ve Öğretim Yardımının 2014-2015 öğretim yılına ait tutarı kişi başına yıllık,

 İlköğretim (1-8. Sınıflar) için : 1.154,97 TL
 Lise için : 1.732,46 TL

 Yüksekokul için : 2.309,94 TL


olarak tespit edilmiştir.

Buna göre; 

 Vazife malulü çocuklarına,

 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında faaliyet gösteren özel eğitim okullarında eğitim gören şehit, harp ve vazife malulü çocuklarına,

 5434 sayılı Kanunun ek 79 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları sebebiyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin çocuklarına,

 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında aylık almakta olanların veya bunlardan vefat edenlerin çocuklarına,


Eğitim ve öğretim yardımının ödenebilmesi için, hak sahiplerinin öğrenim durumunu gösterir öğrenci belgelerini, bir dilekçe ekinde 1 Eylül-31 Aralık 2014 tarihleri arasında Kurumumuz kayıtlarına geçecek şekilde göndermeleri gerekmektedir.


Eğitim ve öğretim yardımı ödemeleri;

 Aylığını T. Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden alanlar için aynı banka şubesine,

 Aylığını T. Halk Bankası A.Ş. dışındaki banka veya PTT aracılığı ile alanlar için ise T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubesine gönderilecek olup, hak sahibi çocukların veya yasal temsilcilerinin, T.C. kimlik numaraları ile bankaya müracaat etmeleri halinde ödemeleri yapılacaktır. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET