gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ŞEHİT, HARP VE VAZİFE MALULLERİNİN ÇOCUKLARINA EĞİTİM VE ÖĞRETİM YARDIMI

Şehitlerin, harp ve vazife malullerinin eğitim ve öğretime devam eden çocuklarına, her yıl SGK tarafından ödenen Eğitim ve Öğretim Yardımının 2015-2016 öğretim yılına ait tutarı belli oldu.

18 Eylül 2015 Cuma 14:36
ŞEHİT, HARP VE VAZİFE MALULLERİNİN ÇOCUKLARINA EĞİTİM VE ÖĞRETİM YARDIMI

SGK tarafından yapılan duyuruda, şehitlerin, harp ve vazife malullerinin eğitim ve öğretime devam edençocuklarına, her yıl SGK tarafından ödenen Eğitim ve Öğretim Yardımının 2015-2016öğretim yılına ait tutarı kişi başına yıllık, 

 İlköğretim (1-8. Sınıflar) için : 1.246,26 TL 

 Lise için : 1.869,39 TL 

 Yüksekokul için : 2.492,52 TLolarak tespit edilmiştir. 


Buna göre; 

 Vazife malulü çocuklarına, 

 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının(h) bendi kapsamında faaliyet gösteren özel eğitim okullarında eğitim gören şehit, harp vevazife malulü çocuklarına, 

 5434 sayılı Kanunun ek 79 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında harp veyavazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamugörevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncümaddesi kapsamında çalışmaya başlamaları sebebiyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerinçocuklarına, 

 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesininbirinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında aylık almakta olanların veya bunlardan vefatedenlerin çocuklarına,Eğitim ve öğretim yardımının ödenebilmesi için, hak sahiplerinin öğrenim durumunugösterir öğrenci belgelerini, bir dilekçe ekinde 1 Eylül-31 Aralık 2015 tarihleri arasındaKurumumuz kayıtlarına geçecek şekilde göndermeleri gerekmektedir.Eğitim ve öğretim yardımı ödemeleri; 

 Aylığını T. Halk Bankası A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş. veya Denizbankşubelerinden alanlar için aynı banka şubesine, Aylığını bu bankalar dışındaki banka veya PTT aracılığı ile alanlar için iseDenizbank şubelerine gönderilecek olup, hak sahibi çocukların veya yasal temsilcilerinin,T.C. kimlik numaraları ile bankaya müracaat etmeleri halinde ödemeleri yapılacaktır. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET