gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK'NIN TIBBİ MALZEME ÖDEMESİ İÇİN SİGORTALIDAN İSTEDİKLERİ BELGELER

Tıbbi malzeme şahıs ödemelerinde istenecek fatura ve eki belgeler

10 Mart 2013 Pazar 00:38

Ayaktan Tedavilerde Reçete Karşılığı Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzemeler için fatura eki belgeler;
a) Fatura aslı,
1- Fatura üzerinde Küresel Ürün No (Barkod), varsa SUT kodu belirtilmiş olacak
2- Fatura arkasında reçeteyi yazan ilgili branş uzman hekimi tarafından reçetede yazan malzemenin (eksternal protez ve ortezler için) hasta üzerinde uygulandığının görüldüğü ve uygunluğunun belirtilerek onaylanması. (tıbbi uygunluk gerektirmeyen tıbbi malzemeler ve işitme cihazları hariç)
3- Faturada hastanın kendisinin veya yakınının kendi el yazısı ile teslim aldığına dair “teslim aldım” ibaresi, TC kimlik numarası, adı ve soyadı, telefon numarası ve imzası bulunmalıdır.
b) Reçete aslı,
c) Sağlık raporu aslı (sürekli kulanım arz eden malzemelerde, raporu düzenleyen sağlık kurumu veya reçeteyi düzenleyen hekim tarafından veya SGK İl Müdürlükleri yetkililerince “Aslı gibidir” onayı yapılmış sureti kabul edilir)
ç) Barkod ve varsa etiket aslı,
d) SUT’ta tıbbi malzemeye özel olarak belirtilen diğer belgeler,
e) Kurumca iade alınan tıbbi malzemeler için taahhütname. (Kurum stoklarından temin edilmesi durumunda sadece bu fıkranın (b), (c), (d) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir) 
(2) Yatarak tedavilerde temini zorunlu tıbbi malzemelerin, hastaya aldırılması durumunda;
a) Fatura aslı ve faturada TİTUBB kodu Küresel Ürün No(Barkod), varsa SUT kodu,
b) Reçete aslı veya ıslak imzalı epikriz notu veya tıbbi malzemenin kullanıldığına dair sağlık raporu aslı,
c) Varsa tıbbi malzemenin gerekliliğine dair sağlık raporu aslı,
ç) Fatura arkasında hastanın kendisinin veya yakınının kendi el yazısı ile teslim aldığına dair “teslim aldım” ibaresi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı ve soyadı, telefon numarası ve imzası,
d) Barkod ve varsa etiket aslı,
(3) Kullanımı sağlık raporuna bağlı tıbbi malzeme için düzenlenecek reçetelere ait aslı gibidir onayı yapılmış rapor fotokopisi, fatura ekinde Kuruma gönderilecektir. “Aslı gibidir” onayı, raporu düzenleyen sağlık kurumu veya reçeteyi düzenleyen hekim tarafından veya SGK il müdürlükleri yetkililerince yapılacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET