gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCA DAHİL OLAN VE OLMAYAN ÜCRETLER

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigorta primine esas kazanca dahil olan ve olmayan ücretler aşağıda tablolaştırılmıştır.

20 Nisan 2011 Çarşamba 22:49
Sigorta Primine Esas Kazanca Dahil Olan ve Olmayan Ücretler

SIRA NO
PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLAR
PRİME TABİ DEĞİL(+ / -)
HANGİ AYDA PRİME TABİ TUTULDUĞU
1
Asıl Ücret
+
Hak Edilen Ay
2
Ödeme şekil ve zamanına göre ücret çeşitleri
 
 
 
 a) Zaman birimine göre ücret
+
Hak Edilen Ay
 
aa) Hafta tatili ücreti
+
Hak Edilen Ay
 
ab) Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti
+
Hak Edilen Ay
 
ac) Fazla çalışma- Fazla Mesai ücreti
+
Hak Edilen Ay
 
ad) Yıllık ücretli izin ücreti
+
Hak Edilen Ay
 
ae) Cumartesi günü ücreti
+
Hak Edilen Ay
 
 b) İşbirimi esasına göre ücret
+
Hak Edilen Ay
 
ba) Yüzde usulüyle alınan ücret
+
Hak Edilen Ay
 
bb) Profesyonel futbolcuya ödenen ücret
+
Hak Edilen Ay
 
bc) Transfer ücreti
+
Hak Edilen Ay
 
bd) Transfer verimi ücreti
+
Hak Edilen Ay
 
 c) Götürü ücret
+
Hak Edilen Ay
 
 d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret
+
Hak Edilen Ay
 
da) Hazırlama ücreti
+
Hak Edilen Ay
 
db) Tamamlama ücreti
+
Hak Edilen Ay
 
dc) Temizleme ücreti
+
Hak Edilen Ay
 
-          Kardan hisse şeklinde ödenen ücret
+
Hak Edilen Ay
 
-          Komisyon ücreti
+
Hak Edilen Ay
3
Ücretin eklentileri
 
 
 
 a) Primler
+
Ödendiği Ay
 
aa) Yıpranma tazminatı,
+
Ödendiği Ay
 
ab) Özel hizmet tazminatı,
+
Ödendiği Ay
 
ac) Yabancı dil tazminatı
+
Ödendiği Ay
 
ad) Vardiya ve ağır vasıta tazminatı,
+
Ödendiği Ay
 
ae) İmza zorunluluğu tazminatı
+
Ödendiği Ay
 
af) Tabii afet yardımı
+
Ödendiği Ay
 
ag) Nakit ödenen kira yardımı,
+
Ödendiği Ay
 
ah) Nakit ödenen giyecek yardımı
+
Ödendiği Ay
 
aı) Nakit ödenen yakacak yardımı,
+
Ödendiği Ay
 
ai) Askerlik yardımı
+
Ödendiği Ay
 
aj) Sünnet yardımı,
+
Ödendiği Ay
 
ak) Nakit ödenen taşıt yardımı
+
Ödendiği Ay
 
al) Nakit ödenen ısıtma yardımı,
+
Ödendiği Ay
 
am) Nakit ödenen elbise dikiş bedeli,
+
Ödendiği Ay
 
an) Nakit ödenen ayakkabı bedeli
+
Ödendiği Ay
 
ao) Ek tazminat,
+
Ödendiği Ay
 
aö) Yılbaşı parası,
+
Ödendiği Ay
 
ap) Kreş ücreti
+
Ödendiği Ay
 
ar) Makam tazminatı,
+
Ödendiği Ay
 
as) İş riski zammı
+
Ödendiği Ay
 
aş) Bayram harçlığı
+
Ödendiği Ay
 
 b) İkramiye
+
Ödendiği Ay
 
ba) Bayram ikramiyesi
+
Ödendiği Ay
 
bb) Yılbaşı ikramiyesi
+
Ödendiği Ay
 
bc) 6772 Sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye
+
Ödendiği Ay
 
bd) 6772 sayılı Kanun gereğince Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak ödenen ikramiye
+
Ödendiği Ay
 
be) 2448 sayılı Kanun gereğince ödenen ikramiye
+
Ödendiği Ay
 
-          Jübile ikramiyesi
+
Ödendiği Ay
 
-          Mesleki eğitim gören öğrencilere ödenen ikramiye
-
 
 
c) Hakkı huzurlar (toplantı parası)
+
Ödendiği Ay
 
d) Eleman teminindeki güçlük zammı, kıdem zammı
+
Ödendiği Ay
4
İdare veya kaza mercilerince verilen karar gereğince yapılan ödemeler
+
Ödendiği Ay
 
a) Ücret niteliğinde olanlar
+
Hak Edilen Ay
 
b) Ücretin eklentileri niteliğinde olanlar
+
Ödendiği Ay
5
Sigortalılara istirahatli iken ödenen ücretler
+
Hak Edilen Ay
6
Yıllık izin ücretleri (Kısa vadeli sigortalı kolları primi dahil)
+
Ödendiği Ay
7
İzin harçlığı
+
Ödendiği Ay
8
Görev Yollukları
-
 
9
Çocuk zammı (Kurumca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)
-
 
10
Aile zammı (Kurumca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)
-
 
11
Yemek Parası (Kurumca belirlenecek miktarı aşmamak üzere)
-
 
12
İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları
-
 
13
Ölüm yardımı
-
 
14
Doğum yardımı
-
 
15
Evlenme yardımı
-
 
16
Ayni yardımlar
-
 
 
a) Ayni konut tahsisi
-
 
 
b) İşyerinde kullanılmak üzere havlu, sabun v.b.
-
 
17
Geri ödemeli ücret avansları
-
 
18
Kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler ve keşif ücreti
-
 
19
İhbar tazminatı
-
 
20
Kasa/Mali sorumluluk tazminatı
-
 
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET