gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SOSYAL DESTEK-EĞİTİM-YOL-SAĞLIK BARINMA YARDIMLARI BAŞVURU BELGE VE SÜRELERİ

Sosyal Yardımlaşma Vakıfları tarafından sağlanan SOSYAL DESTEK-EĞİTİM-YOL-SAĞLIK BARINMA YARDIMLARI için başvuruda istenen bilgi ve belgeler Ankara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca açıklanmıştır. Diğer il vakıflarında da aynı olan belgeler başvuru sırasında sunulmalıdır.

06 Eylül 2014 Cumartesi 08:46
SOSYAL DESTEK-EĞİTİM-YOL-SAĞLIK BARINMA YARDIMLARI BAŞVURU BELGE VE SÜRELERİ

Sosyal Yardımlaşma Vakıfları tarafından sağlanan SOSYAL DESTEK-EĞİTİM-YOL-SAĞLIK BARINMA YARDIMLARI için başvuruda istenen bilgi ve belgeler Ankara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca açıklanmıştır. Diğer il vakıflarında da aynı olan belgeler başvuru sırasında sunulmalıdır. 


Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerindışında belge istenmesi veya başvuru eksiksiz yapıldığı halde, hizmetinbelirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikincimüracaat yerine başvurunuz.


SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI HİZMETLERİ

 

HİZMETİN ADI

İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

 

HİZMET SÜRESİ

 

SOSYAL DESTEK YARDIMLARI
(Bir Defaya Mahsus Para/Periyodik Nakit)

1-Başvuru Dilekçesi (matbudur)
2-Nüfus cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi 
3-Yeşil Kart Fotokopisi/Sevk Belgesi
4-Varsa Sağlık Kurulu Raporu

 

1-3 GÜN (İl Dışından gelen müracaatçılar için)
Ankara içinde ikamet eden vatandaşlar ilçe Vakfına müracaat edeceklerdir.

 

EĞİTİM 
YARDIMLARI

1-Başvuru Dilekçesi (matbudur)
2-Nüfus cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi 
3-Öğrenci Belgesi

 

1-2 GÜN(Ankara’da ikamet 
etmeyen üniversite öğrencilerinden 
mağduriyeti tespit edilenlere)
Ankara içinde ikamet eden
vatandaşlar ilçe Vakfına 
müracaat edeceklerdir.

 

YOL YARDIMI

1-Başvuru Dilekçesi (matbudur)
2-Nüfus cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi 
3-Yeşil Kart Fotokopisi /Sevk Belgesi
4- Varsa Sağlık Kurulu Raporu

 

1 saat içinde 
(Ankara’ya tedavi amacıyla gelen yeşil kartlı müracaatçılar)Ankara içinde ikamet eden vatandaşlar ilçe Vakfına müracaat edeceklerdir.

 

SAĞLIK YARDIMI 
(Özürlü Yardımları vb.)

1- Başvuru Dilekçesi (matbudur)
2-Nüfus cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
3-Yeşil Kart Fotokopisi /Sevk Belgesi
4-Medikal Malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
5- Malzemenin Yeşil Kart tarafından karşılanmadığına dair yazı

 

NAKDİ  YARDIMLARI 1-5GÜN (Ankara’ya tedavi amacıyla gelen, sosyal güvencesi bulunmayan hastaların tedavileri süresince ihtiyaç duyulan sağlık yardımları)
Ankara içinde ikamet eden vatandaşlar ilçe Vakfına müracaat edeceklerdir.
AYNİ YARDIMLARI BİLGİSİ: 1-10 GÜN ancak cihazın ve/veya malzemenin siparişi, bulunamaması gibi sebeplerden süreç uzayabilir.

 

BARINMA YARDIMI 

1-Başvuru Dilekçesi (matbudur)
2-Nüfus cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

 

1-3 GÜN
(Sosyal İncelemeler doğrultusunda 
değerlendirilmektedir)

 

AFET DESTEKLERİ 
(Deprem,Yangın,Sel vb.)

1-Başvuru Dilekçesi (matbudur)
2- Nüfus cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi 
3-Hasar tespit Raporu/ Yangın Raporu vb.)

 

1-2GÜN
(İlçelerle iletişim sonucunda 
uygun görülen talepler)

 

TERÖR ZARAR YARDIMI

1-Başvuru Dilekçesi (matbudur)
2-Nüfus cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi 
3- Şehit veya Gazi Belgesi

 


(Ramazan ve Kurban 
Bayramlarında yapılmaktadır.) 

K:  Ankara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET