gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SOSYAL GÜVENLİKTE YURTDIŞI BORÇLANMA LİMİTLERİ

Borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde Kurum hesabına ödenmesi zorunludur. Üç aylık sürenin başlama tarihi, tebliğ mektubunun ilgiliye posta yoluyla teslim edildiği tarihten başlar. Borcun TL olarak ödenmesi esastır. Ancak, tahakkuk ettirilen borçlarını yurt dışından ödeyecek olanlar Türk Lirası olarak bildirilen tutarın karşılığını Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından konvertibl sayılan döviz cinsinden ödeyebilirler. Tahakkuk ettirilen prim borcunun tamamını, tebliğ tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödemeyenlerin, borçlanma başvuruları geçersiz sayılır. Söz konusu üç aylık süre içerisinde borcun bir kısmının ödenmesi halinde ise ödenen miktar ile orantılı süre geçerli sayılır, kalan sürenin geçerli sayılması yeni bir borçlanma talebine bağlıdır.

07 Nisan 2011 Perşembe 15:39
Sosyal Güvenlikte Yurtdışı Borçlanma Limitleri

BORÇLANMA TALEP TARİHİ
BİR GÜNLÜK PRİME
ESAS KAZANCIN
BİR GÜNLÜK BORÇLANMA BEDELİ
Alt Sınırı
Üst Sınırı
Alt Sınırı
Üst Sınırı
08/05/2008-30/06/2008
20,28
131,82
6,49
42,18
01/07/2008-31/12/2008
21,29
138,39
6,81
44,28
01/01/2009-30/06/2009
22,20
144,30
7,10
46,18
01/07/2009-31/12/2009
23,10
150,15
7,39
48,05
01/01/2010-30/06/2010
24,30
157,95
7,78
50,54
01/07/2010-31/12/2010
25,35
164,78
8,11
52,73
01/01/2011-30/06/2011
26,55
172,58
8,50
55,23
01/07/2011-31/12/2011
27,90
181,35
8,93
58,03

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET