gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SUT İSTİSNAİ SAĞLIK HİZMETLERİ LİSTESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu SUT EK-1/C İstisnai Sağlık Hizmetleri Listesi yayınlanmaktadır.

03 Kasım 2015 Salı 13:49
SUT İSTİSNAİ SAĞLIK HİZMETLERİ LİSTESİ

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 24 Aralık 2014 tarihli ve 29215 sayılı Resmi Gazate’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinin ( SUT) 1.9.5 maddesi “İstisnai Sağlık Hizmetleri Listesi” nde (EK-1/C) yapılan düzenlemeler nedeniyle İstisnai sağlık hizmetleri kapsamında bulunan hizmetlerden Kamu Hastaneleri bünyesindeki sağlık tesislerince istisnai sağlık hizmetleri kapsamında bulunan hizmetler için; genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, bağış dahil hiçbir suretle ilave ücret alınmamaktadır.


EK-1/C İSTİSNAİ SAĞLIK HİZMETLERİ LİSTESİ

SIRA NOKODUİŞLEM ADI
(Ek:RG-21/04/2015-29333 / 17 md. Yürürlük: 01/05/2015)404.395Zirkonyum kron (her bir üye)
1701.281Kapsül endoskopi
"2    (Değişik:RG- 25/07/2014-29071/ 44 md. Yürürlük: 25/07/2014)"701.282Balonlu enteroskopi
3P600740Vasküler lezyon, lazer (Alt ekstremite yüzeyel variköz ven ve cherry anjiyom endikasyonlarında uygulandığında)
4P600830Pigmentli lezyon, eksizyonel olmayan lazer
5P602220Endoskopik koanal atrezi açılması
6P602290Endoskopik septoplasti
7P602880Lazer asiste uvulektomi
10P609781Fundoplikasyon, laparoskopik
(Ek:RG-24/12/2014-29215 / 18-b md. Yürürlük: 01/01/2015)P609871Obezite, by-pass
(Ek:RG-24/12/2014-29215 / 18-b md. Yürürlük: 01/01/2015)P609872Obezite, sleeve 
12P610532Hemoroidopeksi  
13P612710Artroskopik mozaikplasti
14P612740Artroskopik artrodez
15P617341Kataraktta fakoemilsifikasyon ve intraoküler lens  implantasyonu (Multifokal, astigmatik veya torik, multifokal ve torik)
"(Ek:RG-01/08/2013-28725/13 md. Yürürlük: 01/08/2013)
"P617342Femtosaniye lazer ile katarakt cerrahisi
18P619925Suda vajinal doğum
20P621020Mikrocerrahi ile miyomektomi, her biri
21P621180Çok parçalı penil protez implantasyonu 
22P621210Penis rekonstrüksiyonu, mikrocerrahi  gerektiren bir teknik ile 
23P621360Prostata Lazer Tedavisi  (Kanama diyatezi ve kalp yetmezliği olan hastalar hariç)
24P621391Prostatektomi, bipolar TUR  (Kanama diyatezi ve kalp yetmezliği olan hastalar hariç)
25P621620Mikrocerrahi epididimal sperm aspirasyonu
26P621630Perkütan epididimal sperm aspirasyonu
"27
(Değişik:RG- 25/07/2014-29071/ 44 md. Yürürlük: 25/07/2014)"Robotik cerrahi yöntemi ile yapılan işlemler (Mülga:RG-24/12/2014-29215 / 18-c md. Yürürlük: 01/01/2015)
28Diş protez işlemleri (Sadece 404.201,404.360, 404.400, 404.410, 404.420 kodlu işlemler)

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET