gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TARIM BAKANLIĞI TEST/ ANALİZ LİSTESİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait Döner Sermaye İşletmeleri birim fiyat listesi

23 Mart 2015 Pazartesi 17:04

TEST/ ANALİZ LİSTESİ

                                                                                                                                 

Test

Gurubu

Sıra No

Test/Analiz    Adı

Test/Analiz    Materyali

Kullanılan Metot

Analiz Süresi

Fiatı

(TL)

B A K T E R İ Y O L O J İ

1

Bakteriyolojik izolasyon ve identifikasyon (aerob, anaerob, mikroaerofilik)

Organ, doku, vaginal svab/yıkantı

Bakteriyolojik kültür

5 gün

62,00

2

Antibiyogram

Bakteri kültürü

Disk diffüzyon

2 gün

18,00

3

Botulismus teşhis

Bağırsak içeriği

Farede toksin  tespiti ve toksin nötralizasyon testi

7 gün

132,00

4

Mikoplazma teşhisi

Akciğer, tracheal yıkantı, süt, eklem sıvısı

Bakteriyolojik kültür (Modifiye Hayflick sıvı ve katı besiyerleri)

5 gün

 

86,00

5

Sütte somatik hücre sayımı

Süt

Somatik hücre sayımı: Direkt mikroskopik boyama

2 gün

10,00

6

Brusellozisin serolojik teşhisi

Kan serumu

*RBPT (Rose Bengal Plate Test)

2 gün

9,90

7

Brusellozisin serolojik teşhisi

Kan serumu

SAT(Serum Aglitünasyon Test)

2 gün

15,00

8

Brusellozisin serolojik teşhisi

Kan serumu

CFT

7 gün

30,00

9

Klamidyozisin serolojik teşhisi

Kan serumu

ELISA

7 gün

23,00

10

Leptospirozisin serolojik teşhisi

Kan serumu

ELISA (Ceditest L. hardjo)

7 gün

23,00

11

Q-Fever’ın serolojik teşhisi

Kan serumu

ELISA

7 gün

25,00

12

Paratüberkülozisin serolojik teşhisi

Kan serumu

ELISA

   7 gün    7 gün

35,00

13

Enterotoksemi teşhisi

Gaita

ELISA

2 gün

105,00

14

Salmonella teşhisi

Kan serumu

Çabuk Lam Aglütinasyon Testi

3 gün

3,00

15

Salmonella gallinarum teşhisi

Kan serumu

ELISA

3 gün

23,00

16

Mycoplasma gallisepticum (Mg)

Kan serumu

ELISA

3 gün

14,00

17

Mycoplasma gallisepticum (Mg)

Kan serumu

*Çabuk Lam Aglütinasyon Testi

3 gün

2,20

18

Mycoplasma synoviae (Ms)

Kan serumu

ELISA

3 gün

18,00

19

Mycoplasma synoviae (Ms)

Kan serumu

*Çabuk Lam Aglütinasyon Testi

3 gün

3,30

20

Infectious bovine rhinotracheitis virus (IBR) – Antikor

Kan serumu süt serumu, plazma

Antikor ELISA

5 gün

20,00

 

      

 

Test

Gurubu

Sıra No

Test/Analiz    Adı

Test/Analiz    Materyali

Kullanılan Metot

Analiz Süresi

Fiatı

(TL)

VİROLOJİ

21

Enzootik bovine leukosis (EBL) Antikor

Kan serumu, plazma

Antikor ELISA

5 gün

20,00

22

Bovine  Viral Diarrhoea (BVD Antikor)

Kan serumu, plazma

Antikor ELISA

5 gün

18,00

23

Bovine  Viral Diarrhoea BVD Antijen

Kan serumu, kulak parçası

Antijen ELISA

5 gün

37,00

24

Border Disease Antikor

Kan serumu, plazma

Antikor ELISA

5 gün

30,00

25

Border Disease Antijen

Kan serumu, plazma

Antijen ELISA

5 gün

55,00

26

Rotavirus Antijen

Gaita

Antijen ELISA

5 gün

30,00

27

Mavi Dil Antikor

Kan serumu

Antikor ELISA

5 gün

40,00

28

Mavi Dil Antijen

Defibrine kan

Antijen ELISA

5 gün

50,00

29

Caprine Arthritis Encephalomyelitis / Ovine Progressive Pneumonia (CAEV/OPP)- antikor

Kan serumu

Antikor ELISA

5 gün

30,00

30

BSE Prion

Beyin kökü

Antijen ELISA

2 gün

77,00

31

Newcastle Hastalığı teşhisi

Kan serumu

Hemaglutinasyon-İnhibisyon testi

3 gün

8,00

32

Newcastle Hastalığı teşhisi

Kan serumu

ELISA

3 gün

13,00

33

Gumboro Hastalığı teşhisi

Kan serumu

ELISA

3 gün

13,00

34

İnfeksiyöz Bronşitis teşhisi

Kan serumu

ELISA

3 gün

13,00

35

Avian Ensefalomiyelit teşhisi

Kan serumu

ELISA

3 gün

23,00

36

Swollen Head Synd. (SHS)

Kan serumu

ELISA

3 gün

14,00

37

Avian Pneumo Virus (APV)/

Avian Rhinotracheitis Virus (ART)/

Kan serumu

ELISA

3 gün

15,00

38

Avian İnfluenza

Kan serumu

Hemaglutinasyon-İnhibisyon testi

5 gün

8,00

39

Avian İnfluenza

Kan serumu

ELISA

5 gün

23,00

40

Avian İnfluenza

Kan serumu,Konsantre  enfektif allantoik sıvı, yumurta sarısı

AGP testi

 

5 gün

4,00

 

 

 

 

 

Test

Gurubu

Sıra No

Test/Analiz    Adı

Test/Analiz    Materyali

Kullanılan Metot

Analiz Süresi

Fiatı

(TL)

PATOLOJİ

41

Histopatolojik Muayene

Organ ve doku numuneleri

HE (Hematoksilen Eozin) Boyama Yöntemi

 

7 gün

25,00

42

 

Histopatolojik Muayene

Organ ve doku numuneleri

Özel Boyama Yöntemi

 

 

7 gün

30,00

TOKSİKOLOJİ

43

Organik fosforlu insektisit tayini

Yem, yem hammaddeleri, gıda ve iç organ

İnce Tabaka Kromatografisi (İTK)

7-14 gün

44,00

44

Karbamat insektisitlerin tayini

Yem, yem hammaddeleri, gıda ve iç organ

İnce Tabaka Kromatografisi (İTK)

7-14 gün

44,00

45

Organik klorlu insektisit tayini

Yem, yem hammaddeleri, gıda ve iç organ

İnce Tabaka Kromatografisi (İTK)

7-14 gün

44,00

46

Aflatoksin tayini  

Yem, yem hammaddeleri, baharat,süt ve süt ürünleri

İnce Tabaka Kromatografisi (İTK)

7-14 gün

120,00

47

Striknin tayini

Hayvansal dokular

İnce Tabaka Kromatografisi (İTK)

7-14 gün

31,00

48

Üre tayini

Hayvansal dokular

İnce Tabaka Kromatografisi (İTK)

3-7 gün

19,00

49

Okratoksin A tayini  

Yem ve yem hammaddeleri

İnce Tabaka Kromatografisi (İTK)

7-14 gün

55,00

PARAZİTOLOJİ

50

Artropod Cins / Tür Tanımlaması

Teşhis edilecek artropod

Mikroskobik Muayene

1 gün

15,00

51

Gaita ve Organda Natif Muayene

İç organ örnekleri, gaita

Natif Metot

 

1 gün

15,00

52

Gaitada helmint yumurtası / protozoon oocyst'i aranması

İçerikli bağırsak veya gaita

Flotasyon Metodu

 

2 gün

15,00

53

Gaitada helmint yumurtası aranması

İçerikli bağırsak veya gaita

Telemann Metodu

 

2 gün

13,00

54

Gaitada Trematod Yumurtaları aranması

İçerikli bağırsak veya gaita

Sedimentasyon Metodu

 

2 gün

12,00

55

Makroskopik Parazitolojik Muayene

İç organ örnekleri, gaita

Makroskobik Muayene

1gün

20,00

56

Metastrongylidae larva teşhisi

İçerikli bağırsak veya gaita

Baermann-Wetzel Tekniği

 

2 gün

12,00

57

Neospora caninum tanısı

Kan serumu

c-ELISA

2-3 gün

23,00

 

 

Test

Gurubu

Sıra No

Test/Analiz    Adı

Test/Analiz    Materyali

Kullanılan Metot

Analiz Süresi

Fiatı

(TL)

P A R A Z İ T O L O J İ

58

Organ Muayenesi ve helmintlerin identifikasyonu

İç organ örnekleri, gaita

Helmint İdentifikasyonu,

Makroskobik Muayene,

Mikroskobik Muayene

3 gün

13,00

59

Organ Muayenesi ve Protozoonların İdentifikasyonu

İç organ örnekleri, gaita

Protozoon İdentifikasyonu,

Mikroskobik Muayene

3 gün

14,00

60

Paraziter muayene (Sistemik)

Büyükbaş

Tarama

 

3 gün

23,00

61

Paraziter muayene (Sistemik)

Kanatlı

Tarama

 

3 gün

18,00

62

Paraziter muayene (Sistemik)

Kedi-Köpek

Tarama

 

3 gün

18,00

63

Paraziter muayene (Sistemik)

Küçükbaş

Tarama

 

3 gün

18,00

64

Paraziter muayene (Sistemik)

Arı, petek

Tarama

3 gün

18,00

65

Protozoonların fikzasyonu, boyanması ve İdentifikasyonu

Antikoagülanlı kan veya kan frotisi veya organ frotisi

*Mikroskobik Muayene

3 gün

16,50

66

Trichomonosis yönünden preputium yıkantısı / vaginal yıkantı muayenesi

Preputium yıkantısı / Vaginal yıkantı

Mikroskobik Muayene

2 gün

23,00

67

Toxoplasmosis  gondii tanısı

Kan Serumu

 

IFAT

3 gün

31,00

68

Uyuz muayenesi

Deri kazıntısı

 

Mikroskobik Muayene

2 gün

15,00

MOLEKÜLER

69

PPR virusunun (Koyun Keçi Vebası Hast.) tespiti

Ağız, burun ve konjuktival svablar, antikoagulanlı (ETDA) kan,mezenterial ve bronşial lenf nodülleri, akciğer, dalak 

RT-PCR ve

Real-Time RT-PCR

(RRT-PCR)

 

1-5 gün

 

 

220,00

70

BVD (Bovine Viral Diarrhea)

virusunun tespiti

Kan serumu, antikoagulanlı kan, süt, toplu veya bireysel, fötüs

RT-PCR

 

1-5 gün

110,00

71

BHV1 virusunun (IBR Hast.) tespiti

Nazofaringeal veya oküler svablar, bronko alveolar lavaj sıvısı, akciğer,semen

PCR

1-5 gün

150,00

 

 

 

 

 

Test

Gurubu

Sıra No

Test/Analiz    Adı

Test/Analiz    Materyali

Kullanılan Metot

Analiz Süresi

Fiatı

(TL)

MOLEKÜLER

 

72

Avian Influenza virusunun (Matrix ve H5N1) tespiti

 

Tracheal ve kloakal svablar, ölen hayvanlar tüm olarak veya iç org.lar (beyin, akc, kc, dlk, brsk.)

RT-PCR ve RRT-PCR

 

1-2 gün

 

297,00

 

73

Newcastle Disease virusu (Avian Paramyxovirus-1 Matrix ve virulens genleri) tespiti

 

Tracheal ve kloakal svablar, ölen hayvanlar tüm olarak veya iç organlar (beyin, akc, kc, dlk, brsk.)

RRT-PCR

1-2 gün

369,00

 

74

Marek virusu

(Serotip 1 ve HVT)

Kanat altındaki yeni çıkan tüylerden (herbir hayv.dan 6-8 adet), dalak, karaciğer

 

PCR ve

Real-Time PCR

1-2 gün

 

100,00

 

 

75

Kanatlı Mycoplasmosis’inin (Mycoplasma gallicepticum ve Mycoplasma synoviae)’nın tespiti

Choanal cleft (palatine fissure), oropharynx ve trachea’dan svablar;

nekropside burun boşluğu, trachea, infraorbital sinus, akciğer, hava kesesinden svablar, eklem sıvısı veya svabı

PCR

1-5 gün

297,00

 

76

Chlamydophila abortus (koyunların chlamydial abortus etkeni)’un tespiti

Birkaç kotiledon içeren plasenta

Atıktan sonra birkaç gün içinde alınan vaginal svab

PCR

1-5 gün

200,00

 

77

Rhodococcus equi Vap A genin tespiti

Taylardan tracheal yıkantı, dışkı; ölenlerden akciğer

PCR

1-5 gün

200,00

78

Paenibacillus larvae (Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığı)' nın tespiti

Larva içeren petek parçası

 

PCR

1-5 gün

200,00

79

E coli virulens genlerinin

(K99, F41, F17, Stx1, Stx2, STa, eae) tespiti

Buzağı dışkı, bakteri kültürü

 

 

 

Multiplex PCR

 

1-5 gün

200,00

 

 

 

 

 

 

Test

Gurubu

Sıra No

Test/Analiz    Adı

Test/Analiz    Materyali

Kullanılan Metot

Analiz Süresi

Fiatı

(TL)

MOLEKÜLER

 

80

Clostridial etkenlerin (Clostridium chauvoei, haemolyticum, novyi tip A ve B, septicum) tespiti

Anaerobik kültür, yanıkara şüpheli durumlarda lezyonlu kas parçası, karaciğer, kemik iliği; C. haemolyticum, novyi tip A ve B için karaciğer

Multiplex PCR

 

1-5 gün

200,00

 

81

Mycoplasma bovis’in tespiti

Bronchoalveolar lavaj sıvısı, süt,eklem sıvısı, ölen hy.lardan akciğer

 

PCR

1-5 gün

270,00

 

82

Mycoplasma capricolum capripneumoniae ve Mycoplasma mycoides cluster (Keçiciğer Ağrısı Hast.) nın tespiti

Akciğer

 

PCR

1-5 gün

297,00

 

83

Pasteurella multocida tiplendirme

(A, B, D, E, F)

Akciğer

 

 

PCR

1-5 gün

200,00

 

 

84

Taylorella equigenitalis (Kısrakların Contagious Equine Metritis-CEM) ve Taylorella asinigenitalis tespiti

Kısraklarda endometrial ve clitoral svablar; Aygırlarda taşıyıcığı tespit etmek için uretral fossa, uretral sinus, urethra ve prepusyum svabları 

PCR

1-5 gün

200,00

 

85

Mavi Dil Virusunun Tespiti

Antikoagulanlı (ETDA) kan, kalp kanı, kırmızı kemik iliği, lenf nodülleri, dalak, karaciğer, semen

Real Time RT-PCR

1-5 gün

220,00

 

 

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET