gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜRKİYE'DE YASAMA YÜRÜTME VE YARGI ERKLERİ

Türkiye'de yasama, yürütme ve yargı kurumları arasında Anayasa ve Yasalarca belirlenen bir yapılanma sözkonusudur. Ülkenin temel yönetim omurgasını oluşturan bu temel yapı, aynı zamanda temel karar alma süreçlerini de ifade etmektedir.

19 Mayıs 2011 Perşembe 04:02
Türkiye'de Yasama Yürütme ve Yargı Erkleri


Türkiye'de yasama, yürütme ve yargı kurumları arasında Anayasa ve Yasalarca belirlenen bir yapılanma sözkonusudur. Ülkenin temel yönetim omurgasını oluşturan bu temel yapı, aynı zamanda temel karar alma süreçlerini de ifade etmektedir.

     YASAMA
 
           TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
            Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği
 
    
     YÜRÜTME
 
           CUMHURBAŞKANLIĞI
            Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
            Devlet Denetleme Kurulu
     BAŞBAKANLIK VE HİZMET BAKANLIKLARI
            Başbakanlık
            Adalet Bakanlığı
            Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
            Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
            Çevre ve Orman Bakanlığı
            Dışişleri Bakanlığı
            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
            İçişleri Bakanlığı
            Kültür ve Turizm Bakanlığı
            Maliye Bakanlığı
            Milli Eğitim Bakanlığı
            Milli Savunma Bakanlığı
            Sağlık Bakanlığı
            Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
            Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
            Ulaştırma Bakanlığı
 
    
     YARGI
           ANAYASA YARGISI
            Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
     ADLİ YARGI
            İLK DERECE MAHKEMELERİ
                        Ceza Mahkemeleri
                        Hukuk Mahkemeleri
            ÜST MAHKEME
                        Bölge Adliye Mahkemeleri
            YÜKSEK MAHKEME
                        Yargıtay Başkanlığı
     İDARİ YARGI
            İLK DERECE MAHKEMELERİ
                        İdare Mahkemeleri
                        Vergi Mahkemeleri
            ÜST MAHKEME
                        Bölge İdare Mahkemeleri
            YÜKSEK MAHKEME
                        Danıştay Başkanlığı
     ASKERİ YARGI
            Askeri Yargıtay Başkanlığı
            Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı
     UYUŞMAZLIK YARGISI
            Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı
     SAYIŞTAY
            Sayıştay Başkanlığı
     YÜKSEK SEÇİM KURULU
            Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı
     YÜKSEK HAKEM KURULU
            Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığı
     HAKİMLER ve SAVCILAR YÜKSEK KURULU
            ÜST KURUL
                        Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığı


kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET