gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜRKİYE'DEKİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi, ülkenin Stratejik sektörleri for önem arz eden ara mallara Olan İthalat bağımlılığını azaltma uyarma taşıyan Yatırımları Teşvik etmek amacıyla Özel olarak tasarlanmıştır.

20 Temmuz 2012 Cuma 01:26

 Türkiye'deki Yatırım Teşvik Sistemi

 

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi, ülkenin Stratejik sektörleri for önem arz eden ara mallara Olan İthalat bağımlılığını azaltma uyarma taşıyan Yatırımları Teşvik etmek amacıyla Özel olarak tasarlanmıştır.

 

Cari açığın kapatılması, en az Neler Yeni? Gelişmiş bölgelere sağlanan Yatırım desteklerinin genişletilmesi, Destek unsuru miktarlarının artırılması, kümelenme faaliyetlerinin Teşvik edilmesi, Teknoloji Dönüşümü sağlayacak yatırımların desteklenmesi spyware Yatırım Teşvik sisteminin ötelemesi amaçları arasında yer almaktadır.

 

1 Ocak 2012 Tarihi itibarıyla Gecerli Olan spyware Yatırım Teşvik Sistemi Dört Ayri rejimden oluşmaktadır. Yerli ve Yabancı yatırımcılar, aşağıdaki teşviklerden Esit Oranda faydalanabilmektedir:

 

1 - Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları 
2 - Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları 
3 - Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları 
4 - Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları

 

Farkli Yatırım Teşvik rejimleri çerçevesinde sağlanan Destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

 

Destek Unsurları

Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları

Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları

KDV İstisnası

+

+

+

+

Gümrük Muafiyeti tax

+

+

+

+

Vergi İndirimi

 

+

+

+

Sosyal Sigortalar

Prim Destegi

(İşveren PAYI)

 

+

+

+

Gelir tax Stopajı İndirimi *

 

+

+

+

Sosyal Sigortalar

Prim Destegi

(Çalisan PAYI) *

 

+

+

+

Faiz Ödeme Destegi **

 

+

 

+

Arazi Tahsisi

 

+

+

+

KDV İadesi ***

 

 

 

+

 

 

* Yatırımın BİRİM 6'da gerçekleştirilmesi halinde sağlanır. 
** Yatırımın Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları kapsamında BİRİM 3, 4, 5 veya 6'da gerçekleştirilmesi halinde sağlanır. 
*** Yatırımın Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları kapsamında 500 milyon adet TL'nin uzerinde Asgari BTÜ Yatırım tutarına Sahip olması halinde sağlanır.

 

 

 

BİRİM 1

 

BİRİM 2

 

BİRİM 3

 

BİRİM 4

 

BİRİM 5

 

BİRİM 6

 

Ankara

Adana

Balıkesir

Afyonkarahisar

Adıyaman

Ağrı

Antalya

Aydın

Bilecik

Amasya

Aksaray

Ardahan

Bursa

Bolu

Burdur

Artvin

Bayburt

Batman

Eskişehir

Çanakkale

(Bozcaada ve Gökçeada hariç)

Gaziantep

Bartın

Çankırı

Bingöl

İstanbul

Denizli

Karabük

Çorum

Erzurum

Bitlis

İzmir

Edirne

Karaman

Düzce

Giresun

Diyarbakır

Kocaeli

Isparta

Manisa

Elazığ

Gümüşhane

Hakkari

Muğla

Kayseri

Mersin

Erzincan

Kahramanmaraş

Iğdır

 

Kırklareli

Samsun

Hatay

Kilis

Kars

 

Konya

Trabzon

Kastamonu

Niğde

Mardin

 

Sakarya

Uşak

Kırıkkale

Ordu

Muş

 

Tekirdağ

Zonguldak

Kırşehir

Osmaniye

Siirt

 

Yalova

 

Kütahya

Sinop

Şanlıurfa

 

 

 

Malatya

Tokat

Şırnak

 

 

 

Nevşehir

Tunceli

Kamyonet

 

 

 

Rize

Yozgat

Bozcaada ve Gökçeada

 

 

 

Sivas

 

 

 

 

1 - Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları

 

Yatırımın yapılacağı BÖLGE ayrımı yapılmaksızın, belirlenen kapasite şartları ve Asgari BTÜ Yatırım tutarını karşılayan tum Projeler Genel Yatırım Teşvik Uygulamaları çerçevesinde desteklenmektedir. Yatırım Teşvik Programı kapsamında yer almayan Yatırım konuları met rejimden yararlanamamaktadır.

 

BİRİM 1 ve 2 for belirlenen Asgari BTÜ Yatırım tutarı 1 milyon adet TL; BİRİM 3, 4,5 ve 6 Click imkb 500.000 TL'dir.

 

Temel Yatırım Teşvik türleri:

 

1) Gümrük tax muafiyeti:
. Yatırım Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından İthal Edilen Makine ve teçhizat for tax Gümrük muafiyeti 2) KDV muafiyeti: Yatırım Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından ya da ic piyasadan Tedarik Edilen ış ve teçhizat for KDV muafiyeti.
 

 

2 - Bölgesel Yatırım'ın Teşvik Uygulamaları

 

Her bölgede desteklenecek sektörler, bölgenin uyarma ve yerel ekonomik scale büyüklükleri doğrultusunda belirlenirken, sağlanacak desteklerin yoğunluğu bölgelerin gelişmişlik düzeyine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.


Asgari Sabit Yatırım tutarı onu Sektör ve BÖLGE for Ayri Ayri belirlenmektedir; en düşük Tutar 1 milyon adet TL Ile BİRİM 1 ve 2 billboard da tekrar, met Tutar Diger bölgelerde 500.000 TL'dir.


Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları çerçevesinde verilen desteklerin oran ve süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları

Teşvik Unsurları

BİRİM

Ben

II

III

IV

V

VI

KDV İstisnası

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Gümrük Muafiyeti tax

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı rate (%)

OSB DISI *

15

20

25

30

40

50

OSB ici *

20

25

30

40

50

55

Sosyal Sigortalar

Prim Destegi

(İşveren PAYI)

Destek Süresi

OSB DISI *

2 yıl

3 Yıl

5 Yıl

6 Yıl

7 Yıl

10 yıl

OSB ici *

3 Yıl

5 Yıl

6 Yıl

7 Yıl

10 yıl

12 Yıl

Arazi Tahsisi

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Faiz Ödeme Destegi

Yerli Krediler

Döviz/

Dövize Endeksli Krediler

YÖK

YÖK

3 Puan

4 Puan

5 Puan

7 Puan

1 Puan

1 Puan

2 Puan

2 Puan

Sosyal Sigortalar

Prim Destegi

(Çalisan PAYI)

YÖK

YÖK

YÖK

YÖK

YÖK

10 yıl

Gelir tax Stopajı İndirimi

YÖK

YÖK

YÖK

YÖK

YÖK

10 yıl

 

   

 

 * OSB: Organize Sanayi Bölgeleri


Yer aldığı bölgeye bakılmaksızın BİRİM 5 unsurlarıyla desteklenecek Özel öneme Sahip Yatırım konuları şunlardır:

 

 • Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri'nde Voleybolda Turizm Yatırımları
 • Madencilik Yatırımları
 • Demir Yolu ve deniz Yolu Ile load veya bid taşımacılığına yönelik Yatırımlar
 • Asgari Sabit Yatırım tutarı 20 milyon adet TL Olan belirli ilaç, Savunma ve Havacılık sanayi Yatırımları
 • Otomotiv, uzay veya Savunma sanayisine yönelik Test Merkezleri, Rüzgar Tüneli ve Benzer nitelikli Yatırımlar
 • Özel Sektör tarafmdan gerçekleştirilecek tip, Orta ve lise eğitimi Yatırımları
 • Asgari 50.000 m2 kapali Alana Sahip Uluslararası fuar Yatırımları
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafmdan desteklenen Ar-Ge Projeleri neticesinde elde Edilen ürünlerin üretilmesine yönelik Yatırımlar


3 - Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları

 

Aşağıda belirtilen 12 Yatırım konusu, Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları çerçevesinde desteklenmektedir.

 

 

Büyük Ölçekli Yatırımlar

 

Yatırımın Konusu

Asgari Sabit Yatırım Tutarı

(Milyon TL)

1

Rafine edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı

1000

2

Kimyasal ok Bugüne kadar ve ürünlerin İmalatı

200

3

Liman ve Liman Hizmetleri'nin

200

4

a) Motorlu kara taşıtları ana sanayi

b) Motorlu kara taşıtları yan sanayi

 

200

50

5

Demir Yolu ve tramvay lokomotifleri ve / veya vagon İmalatı

50

6

Transit boru hattıyla Taşımacılık Hizmetleri

7

Elektronik sanayi

8

Tıbbi alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı

9

İlaç Milk production

10

Hava ve uzay taşıtları ve / veya parcalari İmalatı

11

Makine (Elektrikli Makine ve cihazlarla dahil) İmalatı

12

Madencilik (metal Milk production dahil)

 

 

Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları çerçevesinde verilen desteklerin oran ve süreleri aşağıdaki tabloda gsterilmiştir.
 

Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları

Teşvik Unsurları

BİRİM

Ben

II

III

IV

V

VI

KDV İstisnası

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Gümrük Muafiyeti tax

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı rate (%)

OSB DISI *

25

30

35

40

50

60

OSB ici *

30

35

40

50

60

65

Sosyal Sigortalar

Prim Destegi

(İşveren PAYI)

Destek Süresi

OSB DISI *

2 yıl

3 Yıl

5 Yıl

6 Yıl

7 Yıl

10 yıl

OSB ici *

3 Yıl

5 Yıl

6 Yıl

7 Yıl

10 yıl

12 Yıl

Arazi Tahsisi

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Sosyal Sigortalar

Prim Destegi

(Çalisan PAYI)

YÖK

YÖK

YÖK

YÖK

YÖK

10 yıl

Gelir tax Stopajı İndirimi

YÖK

YÖK

YÖK

YÖK

YÖK

10 yıl

 

* OSB: Organize Sanayi Bölgeleri

 

Aşağıdaki Yatırım Kategorileri, Bölgesel ve Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulamaları kapsamında, Vergi İndirimi ve Sosyal Sigortalar prim Destegi (İşveren PAYI) açısından Bir alt bölgeye sağlanan desteklerden faydalanabilmektedir.

 

 • Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) Voleybolda Yatırımlar Organize
 • Ayni sektörde faaliyet gösteren en az BEŞ şirketin İş 'birliğine dayalı Karadeniz Bölgesi Yatırımları

 

Örnek: Bir OSB Içinde BİRİM 3 düzeyinde Bir Yatırım, BİRİM 4 düzeyinde Vergi indiriminden yararlanabilir.Benzer sekilde, BİRİM 6 düzeyinde Bir Yatırım,% 5 seviyesinde İHALENİN Bir yatırıma katkı oranından faydalanabilir.

 

4 - Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları

 

Aşağıdaki kriterlere Uyan Yatırımlar Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir:

 

 • İthalat bağımlılığı Yüksek Olan ara Malı veya ürünlerin üretimine yönelik
 • Asgari Sabit Yatırım tutarı 50 milyon adet TL Olan
 • % 50'den fazlası ithalatla karşılanan
 • Asgari% 40 katma par yaratan (Rafineri ve Petrokimya yatırımlarında met Sart aranmamaktadır)
 • Üretilecek ürünle ilgili Toplam İthalat değeri oğlu 1 Yıl itibarıyla en az 50 milyon adet ABD Olan (domestic Milk production olmayan mallarda met Sart aranmamaktadır)

 

Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları çerçevesinde verilen desteklerin oran ve süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

 

Stratejik Yatırım Teşvik Uygulamaları

Teşvik Unsurları

BİRİM

Ben

II

III

IV

V

VI

KDV İstisnası

VAR

Gümrük Muafiyeti tax

VAR

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı rate (%)

50

Sosyal Sigortalar

Prim Destegi

(İşveren PAYI)

Destek Süresi

7 Yıl

(BİRİM 6 for 10 yıl)

Arazi Tahsisi

VAR

Faiz Ödeme Destegi

Yerli Krediler

5 Puan

Exchange /

Dövize Endeksli Krediler

2 Puan

Sosyal Sigortalar

Prim Destegi

(Çalisan PAYI)

10 yıl (aradığım kayıp BİRİM 6'da gerçekleştirilecek Yatırımlar Click)

Gelir tax Stopajı İndirimi

10 yıl (aradığım kayıp BİRİM 6'da gerçekleştirilecek Yatırımlar Click)

KDV İadesi

VAR (aradığım kayıp 500 milyon adet TL ve üzeri Yatırımlar Click)

 

 

Destek Unsurları

 

KDV İstisnası:
Yatırım Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından Temin edilecek ış ve teçhizat for KDV ödenmemektedir.

 

Tax Gümrük Muafiyeti:
Yatırım Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından Temin edilecek ış ve teçhizat for Gümrük tax ödenmemektedir.

 

Vergi İndirimi:
Gelir ve Kurumlar tax; Toplam İNDİRİMLİ Vergi tutarı, yatırıma katkı oranına ulaşıncaya Kadar İndirim oranları üzerinden hesaplanmaktadır.

 

Sosyal Sigortalar Prim Destegi (iSci PAYI):
Yatırımla sağlanan İHALENİN istihdam for yasal Asgari Fırsat tutarı üzerinden hesaplanan Sosyal Sigorta Primi iSci PAYI Devlet tarafmdan karşılanmaktadır. Ayşe unsur aradığım kayıp Yatırım Teşvik belgesi kapsamında BİRİM 6'da Voleybolda Yatırımlar for uygulanmaktadır.

 

Sosyal Sigortalar Prim Destegi (İşveren PAYI):
Yatırımla sağlanan İHALENİN istihdam for yasal Asgari Fırsat tutarı üzerinden hesaplanan Sosyal Sigorta Primi İşveren PAYI Devlet tarafmdan karşılanmaktadır.
 

Gelir tax Stopajı İndirimi:
Yatırım Teşvik belgesi kapsamında yatırımla sağlanan İHALENİN istihdam for belirlenen Gelir tax stopaja Tabi olmamaktadır. Ayşe unsur aradığım kayıp Yatırım Teşvik belgesi kapsamında BİRİM 6'da Voleybolda Yatırımlar for uygulanmaktadır.

 

Faiz Ödeme Destegi:
Faiz Ödeme Destegi, Yatırım Teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az Bir Yıl vadeli durum Yatırım kredileri for sağlanan Bir finansman faaliyetleri desteğidir. Yatırım Teşvik belgesinde Kayitli BTÜ Yatırım tutarının% 70'ine Kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin / kâr payının belli Bir ​​Partial Devlet tarafmdan karşılanmaktadır.

 

Arazi Tahsisi:
Yatırım Teşvik belgesi düzenlenmiş Yatırımlar for Maliye Bakanlığı tarafmdan belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Yatırım arazisi Tahsis edilmektedir.

 

KDV İadesi:
Asgari BTÜ Yatırım tutarı 500 milyon adet TL'nin üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları for tahsil Edilen KDV İADE edilmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET