gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜRKİYE BAŞKANLIK ZENGİNİ

Türkiye'nin idari yapılanmasında en sık görülen tüzel birim Başkanlık şeklinde örgütlenen kurumlardır. Dağınıl yapıdaki teşkilatı toplulaştırmaya en uygun model olan başkanlık örgütlenmeleri, yönetim kademelerini azaltmaktadır.

20 Mayıs 2011 Cuma 12:36


Türkiye'nin idari yapılanmasında en sık görülen tüzel birim Başkanlık şeklinde örgütlenen kurumlardır. Dağınıl yapıdaki teşkilatı toplulaştırmaya en uygun model olan başkanlık örgütlenmeleri, yönetim kademelerini azaltmaktadır.

BAŞKANLIKLAR

                        Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
                        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
                        Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
                        Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
                        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı
                        Rekabet Kurumu Başkanlığı
                        Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı
                        Şeker Kurumu Başkanlığı
                        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı
                        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı
                        Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
                        Türk Dil Kurumu Başkanlığı
                        Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)
                        Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı
                        Türk Tarih Kurumu Başkanlığı
                        Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı
                        Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı (TÜBA)
                        Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK)
                        Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Başkanlığı
                        Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı
                        Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
                        Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı
                        Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı
                        Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
                        Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı
                        Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı
                        Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
                        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı
                        Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı
                        Güney Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP)
                        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
                        Ereğli Kömür-Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı
                        İstanbul Altın Borsası Başkanlığı
                        İstanbul Menkul KıymetlerBorsası Başkanlığı
                        Kamu İhale Kurumu Başkanlığı
                        Kefalet Sandığı Başkanlığı
                        Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
                        Mesleki Yeterlilik Kurumu
                        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
                        Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
                        Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı
                        Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
                        Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
                        Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı

Alıntılarda www.kamudanhaberler.com linkini gösteriniz..

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET