gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ 2013 YILI İLAN ÜCRET TARİFESİ

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin 2 nci fıkrası ise, “Gazetenin satış bedeli ile gazetede yayımlanacak ilan ücretleri, Komitenin teklifi ve Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girecek bir tarife ile belirlenir. Tarifede yapılacak değişiklikler, tarifenin gazetede yayımlandığı tarihten 10 gün sonra yürürlüğe girer” hükmünü içermektedir.

20 Nisan 2013 Cumartesi 06:38

 
 
Yürürlük tarihi: 02 Şubat 2013

1) Şirket İlanları (Kelimesi)
0,33 TL
 
2) Kooperatif İlanları (Kelimesi)
0,27 TL
 
3) Ticarete Başlama İlanları (Maktuen)
55,00 TL
 
4) Teknogirişim Sermaye Desteği ile Kurulan Şirket ve Gerçek Kişilerin Kuruluş İlanları 
(Beher Kelimesi ve Gazete Fiyatı)  
0,01 TL
   
5) Ticareti Terk, Resen ve Düzeltme İlanları
ÜCRETSİZ
 
6) Gazete Perakende Satış Fiyatı
2,00 TL
 Açıklama:
1. Anonim, limited, kollektif, komandit şirketler ile gerçek kişi ticari işletmelerin kuruluşları hariç diğer ilanları “Şirket İlanları”; Kooperatiflere ait ilanlar “Kooperatif İlanları”; Gerçek kişilere ait ticari işletmelerin kuruluş ilanları “Ticarete Başlama İlanları” kısmında yer alan ilan ücretleri üzerinden hesaplanacaktır.
2. İlan metinlerinde yer alan kelime sayısı işletme türüne göre belirlenmiş olan ilan ücreti ile çarpılmalı ve elde edilen tutara talep edilen Gazete adedinin Gazete satış bedeli ile çarpılmasından elde edilen tutar eklenmelidir.
3. Kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan ticaret sicili müdürlüğü faaliyet alanında bulunan işletmelerin ilan bedellerine % 10 indirim uygulanacaktır.
4. Ticari işletmelerin fesih (kapanış) ilanları ile ticaret sicili müdürlüklerince re’sen tescil işlemi yapılan ilanlar Gazetede ücretsiz yayımlandığı için bu ilanlar için ilan yayım bedeli yatırılmayacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET