gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜTÜN VE ALKOLLÜ İÇKİLER İDARİ PARA CEZALARI

6487 SAYILI BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE 4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNUNDA ve 4207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUNDA DÜZENLENEN YAPTIRIMLAR

05 Mart 2016 Cumartesi 23:05
TÜTÜN VE ALKOLLÜ İÇKİLER İDARİ PARA CEZALARI

EK 3

4207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜHAKKINDA KANUN İLE DÜZENLENEN KABAHATLER VE SUÇLAR İLE BUNLAR İÇİN ÖNGÖRÜLENYAPTIRIMLAR

SIRA NO

KABAHATİN/SUÇUN ADI

KABAHATİN / SUÇUN DÜZENLENDİĞİ 4207 SAYILI KANUNUN İLGİLİ MADDESİ

 

UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI

UYGULANACAK CEZANIN DÜZENLENDİĞİ KANUNUN İLGİLİ MADDESİ

(**)

İDARİ YAPTIRIMI

YA DA CEZAYI UYGULAMAYA YETKİLİ OLANLAR

İDARİ YAPTIRIMI YA DA CEZAYI UYGULAMAYA YETKİLİ OLANLARIN DÜZENLENDİĞİ KANUN MADDESİ

2015 YILI

 

2016 YILI

1

Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün mamullerinin tüketilmesi

Madde 2/1-a

100 TL

105 TL

4207 sayılı Kanun Madde 5/1

İlgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlisi

5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 39/1

2

Koridorları dâhil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında tütün mamullerinin tüketilmesi

 

Madde 2/1-b

100 TL

105 TL

4207 sayılı Kanun Madde 5/1

En yakın kolluk birimi yetkilileri

5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 39/3

3

Kamuya ait karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında tütün mamullerinin tüketilmesi

Madde 2/1-c

100 TL

105 TL

4207 sayılı Kanun Madde 5/1

İlgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlisi

5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 39/2

4

Taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere özel hukuk kişilerine ait karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında tütün mamullerinin tüketilmesi

Madde 2/1-c

100 TL

105 TL

4207 sayılı Kanun Madde 5/1

İlk başvurulan kolluk birimi yetkilileri

5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 39/2

5

Kamuya ait okul öncesi eğitim kurumlarının, eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında tütün mamullerinin tüketilmesi

Madde 2/1-ç

100 TL

105 TL

4207 sayılı Kanun Madde 5/1

İlgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlisi

5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 39/1

6

Özel hukuk kişilerine ait okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında tütün mamullerinin tüketilmesi

Madde 2/1-ç

100 TL

105 TL

4207 sayılı Kanun Madde 5/1

En yakın kolluk birimi yetkilileri

5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 39/3

7

Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde tütün mamullerinin tüketilmesi

Madde 2/1-d

(19 TEMMUZ 2009’da YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.)

100 TL

105 TL

4207 sayılı Kanun Madde 5/1

En yakın kolluk birimi yetkilileri

5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 39/3

 

8

Açık havada yapılan her türlü spor, kültür, sanat ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı yerler ile bunların seyir yerlerinde tütün ürünlerinin tüketilmesi

Madde 2/4

100 TL

105 TL

4207 sayılı Kanun Madde 5/1

En yakın kolluk birimi yetkilileri

5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 39/3

9

Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimleri, amblemleri veya ürünlerinin marka ya da işaretleri veya bunları çağrıştıracak alâmetlerin kıyafet, takı ve aksesuar olarak taşınması

 

Madde 3/2

100 TL

105 TL

4207 sayılı Kanun Madde 5/1

En yakın veya ilk başvurulan kolluk birimi yetkilileri

5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 39

Yasak kapsamındaki her türlü eşyanın mülkiyeti kamuya geçirilir

 

4207 sayılı Kanun Madde 7/1

Mahalli Mülki Amir

4207 sayılı Kanun Madde 7/1

10

Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kâğıt ve benzeri atıkların çevreye atılması

Madde 3/12

60 TL

63 TL

4207 sayılı Kanun Madde 5/1

Belediye zabıta görevlileri

4207 sayılı Kanun Madde 5/1

11

Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünlerinin satışının yapılması

Madde 3/7

1.673 TL

1.766 TL

4207 sayılı Kanun Madde 5/5

 

Mahalli Mülki Amir

(6111 sayılı Kanun İle Değişti)

4207 sayılı Kanun Madde 5/5

12

Tütün ürünlerinin ve üretici firmaların isim, marka veya alâmetleri kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtımı yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya teşvik eden kampanyalar düzenlenemez. Tütün ürünleri üreten ve pazarlamasını yapan firmalar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe isimlerini, amblemlerini veya ürünlerinin marka ya da işaretlerini kullanarak destek olamazlar.

(HÜKMÜNÜN İHLALİ)

Madde 3/1

83.839 -419.205 TL

88.517 – 442.596 TL

4207 sayılı Kanun Madde 5/3

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu

4207 sayılı Kanun Madde 5/3

13

Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait araçlarda bu ürünlere ilişkin markaların tanınmasını sağlayacak bir uygulamaya gidilemez. (HÜKMÜNÜN İHLALİ)

Madde 3/3

83.839 -419.205 TL

88.517 – 442.596 TL

4207 sayılı Kanun Madde 5/3

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu

4207 sayılı Kanun Madde 5/3

14

Firmalar her ne amaçla olursa olsun üretilen ve pazarlaması yapılan tütün ürünlerini bayilere veya tüketicilere, teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon, bedelsiz veya yardım olarak dağıtamazlar. (HÜKMÜNÜN İHLALİ)

Madde 3/4

83.839 -419.205 TL

88.517 – 442.596 TL

4207 sayılı Kanun Madde 5/3

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu

4207 sayılı Kanun Madde 5/3

Yasak kapsamındaki her türlü eşyanın mülkiyeti kamuya geçirilir

 

4207 sayılı Kanun Madde 7/1

Mahalli Mülki Amir

4207 sayılı Kanun Madde 7/1

15

Her ne amaçla olursa olsun, tütün ürünlerinin isim, logo veya amblemleri kullanılarak bildirim yapılamaz, basın-yayın organlarına ilân verilemez.

(HÜKMÜNÜN İHLALİ)

Madde 3/5

83.839 -419.205 TL

88.517 – 442.596 TL

4207 sayılı Kanun Madde 5/3

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu

4207 sayılı Kanun Madde 5/3

16

Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanılamaz, görüntülerine yer verilemez.

(HÜKMÜNÜN GÖRSEL YAYIN YOLUYLA İHLAL EDİLMESİ VE FİİLİN YEREL YAYIN YAPAN KURULUŞLARCA İŞLENMESİ)

Madde 3/6

1.673-8.562

1766- 9039 TL

4207 sayılı Kanun Madde 5/4

Radyo ve Televizyon üst Kurulu (RTÜK)

4207 sayılı Kanun Madde 5/4

17

Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanılamaz, görüntülerine yer verilemez.

(HÜKMÜNÜN GÖRSEL YAYIN YOLUYLA İHLAL EDİLMESİ VE FİİLİN BÖLGESEL YAYIN YAPAN KURULUŞLARCA İŞLENMESİ)

Madde 3/6

8.562-16.765 TL

9.039- 17.700 TL

4207 sayılı Kanun Madde 5/4

Radyo ve Televizyon üst Kurulu (RTÜK)

4207 sayılı Kanun Madde 5/4

18

Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanılamaz, görüntülerine yer verilemez.

(HÜKMÜNÜN GÖRSEL YAYIN YOLUYLA İHLAL EDİLMESİ VE FİİLİN ULUSAL YAYIN YAPAN KURULUŞLARCA İŞLENMESİ)

Madde 3/6

83.839-167.681

88.517 -177.037 TL

4207 sayılı Kanun Madde 5/4

Radyo ve Televizyon üst Kurulu (RTÜK)

4207 sayılı Kanun Madde 5/4

19

“Tütün ürünleri onsekiz yaşını doldurmamış kişilere satılamaz ve tüketimlerine sunulamaz” YASAĞININ İHLAL EDİLMESİ HALİNDE

Madde 3/8

5237 sayılı Türk ceza Kanunu’nun 194’üncü maddesine göre Altı Aydan Bir Yıla Kadar Hapis Cezası

 

4207 sayılı Kanun Madde 5/6

Cumhuriyet Savcılığı

 

(Adli soruşturma)

 

5237 sayılı Kanun’un “Sağlık için tehlikeli madde temini” başlıklı 194’üncü maddesi

20

“Onsekiz yaşını doldurmamış kişiler, tütün ürünü işletmelerinde, pazarlanmasında ve satışında istihdam edilemez.” HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

 

Madde 3/9

Her bir kişi için 1.673TL İDARİ PARA CEZASI

Her bir kişi için 1.766TL İDARİ PARA CEZASI

4207 sayılı Kanun Madde 5/7

Mahalli Mülki Amir

4207 sayılı Kanun Madde 5/7

21

 

Tütün ürünleri, paket açılarak adet şeklinde veya daha küçük paketlere bölünerek satılamaz.

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

Madde 3/10

1.673TL  den 16.765 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI

1.766TL  den 17.700 TL ye Kadar İDARİ

4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Madde 8/5-j

Mahalli Mülki Amir

4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Madde 9/9

22

Tütün ürünleri, yetkili satıcı olan yerlerin dışında; otomatik makinelerle, telefon, televizyon ve internet gibi elektronik ortamlarla satılamaz ve satış amacıyla kargo yoluyla taşınamaz.

HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ

Madde 3/11

83.839 TL den 419.205 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI

88.517 TL den 442.596 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI

4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Madde 8/5-n

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu

4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Madde 9/9

23

Her türlü sakız, şeker, çerez, oyuncak, kıyafet, takı, aksesuar ve benzeri ürünlerin tütün ürünlerine benzeyecek veya markasını çağrıştıracak şekilde ürünlerin üretilmesi

 

Madde 3/14

36.527 TL den 167.681 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI

 

38.565 TL den 177.037 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI

 

4207 sayılı Kanun Madde 5/10

Belediye Sınırları İçinde Belediye Encümeni

4207 sayılı Kanun Madde 5/10

Belediye Sınırları Dışında Mahalli Mülki Amir

Yasak kapsamındaki her türlü eşyanın mülkiyeti kamuya geçirilir

 

4207 sayılı Kanun Madde 7/1

Mahalli Mülki Amir

4207 sayılı Kanun Madde 7/1

24

“Tütün ürünlerinin içilmesinin yasaklandığı yerlerde, yasal düzenleme ve buna uymamanın cezai sonuçlarını belirten uyarılar; salonlarda asgari on santimetrelik puntolarla, toplu taşım araçlarında üç santimetrelik puntolarla herkes tarafından görülebilir yerlere asılır.

(HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ)

 

Madde 4/1

1.673 TL İDARİ PARA CEZASI

1.766 TL İDARİ PARA CEZASI

4207 sayılı Kanun Madde 5/11

Mahalli Mülki Amir

4207 sayılı Kanun Madde 5/11

25

“Tütün ürünlerinin tüketilmesine tahsis edilen alanlarda tütün ürünleri kullanımının tehlikelerini anlatan sağlık uyarıları herkes tarafından görülebilir yerlere asılır.”

(HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ)

 

Madde 4/1

1.610 TL İDARİ PARA CEZASI

1.699 TL İDARİ PARA CEZASI

4207 sayılı Kanun Madde 5/11

Mahalli Mülki Amir

4207 sayılı Kanun Madde 5/11

26

(Değişik: 3/4/2008-5752/6 md.) Tütün ürünlerinin satışının serbest olduğu yerlere "Yasal Uyarı: 18 yaşını doldurmayanlara sigara ve diğer tütün ürünleri satılamaz; satanlar hakkında yasal işlem yapılır." ibaresi Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunca belirlenen usullere uygun olarak yazılarak, rahatlıkla görülebilen ve okunabilen yerlere asılır. (HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ)

Madde 4/2

1.673 TL İDARİ PARA CEZASI

1.766 TL İDARİ PARA CEZASI

4207 sayılı Kanun Madde 5/11

Mahalli Mülki Amir

4207 sayılı Kanun Madde 5/11

27

“Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri paketlerinin üzerine, en geniş iki yüzünden, bir yüzüne toplam alanın yüzde kırkından, diğer yüzüne yüzde otuzundan az olmamak üzere özel çerçeve içinde tütün ürünlerinin zararlarını belirten Türkçe yazılı uyarılar veya mesajlar konulur.”

(HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ)

 

Madde 4/3

419.205 TL’den Az Olmamak Kaydıyla Yükümlülüklere Aykırı Olarak Piyasaya Sürülen Malların Piyasa Değeri Kadar İdari Para Cezası

442.596 TL’den Az Olmamak Kaydıyla Yükümlülüklere Aykırı Olarak Piyasaya Sürülen Malların Piyasa Değeri Kadar İdari Para Cezası

4207 sayılı Kanun Madde 5/12

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu

4207 sayılı Kanun Madde 5/12

Yasak kapsamındaki her türlü eşyanın mülkiyeti kamuya geçirilir

 

4207 sayılı Kanun Madde 7/1

Mahalli Mülki Amir

4207 sayılı Kanun Madde 7/1

28

“Madde 4/3’de düzenlenen uyarı yazılarının aynı şekilde, birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri kutuları üzerine de yazılması zorunludur. Uyarı mesajları resim, şekil veya grafik biçimlerinde de olabilir.”

(HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ)

 

Madde 4/3

419.205 TL’den Az Olmamak Kaydıyla Yükümlülüklere Aykırı Olarak Piyasaya Sürülen Malların Piyasa Değeri Kadar İdari Para Cezası

442.596 TL’den Az Olmamak Kaydıyla Yükümlülüklere Aykırı Olarak Piyasaya Sürülen Malların Piyasa Değeri Kadar İdari Para Cezası

4207 sayılı Kanun Madde 5/12

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu

4207 sayılı Kanun Madde 5/12

Yasak kapsamındaki her türlü eşyanın mülkiyeti kamuya geçirilir

 

4207 sayılı Kanun Madde 7/1

Mahalli Mülki Amir

4207 sayılı Kanun Madde 7/1

29

Uyarı mesajlarını taşımayan tütün ürünlerinin ithal edilmesi

Madde 4/3

419.205 TL’den Az Olmamak Kaydıyla Yükümlülüklere Aykırı Olarak Piyasaya Sürülen Malların Piyasa Değeri Kadar İdari Para Cezası

442.596TL’den Az Olmamak Kaydıyla Yükümlülüklere Aykırı Olarak Piyasaya Sürülen Malların Piyasa Değeri Kadar İdari Para Cezası

4207 sayılı Kanun Madde 5/12

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu

4207 sayılı Kanun Madde 5/12

Yasak kapsamındaki her türlü eşyanın mülkiyeti kamuya geçirilir

 

4207 sayılı Kanun Madde 7/1

Mahalli Mülki Amir

4207 sayılı Kanun Madde 7/1

30

Uyarı mesajlarını taşımayan tütün ürünlerinin satışa çıkarılması

Madde 4/3

419.205 TL’den Az Olmamak Kaydıyla Yükümlülüklere Aykırı Olarak Piyasaya Sürülen Malların Piyasa Değeri Kadar İdari Para Cezası

442.596 TL’den Az Olmamak Kaydıyla Yükümlülüklere Aykırı Olarak Piyasaya Sürülen Malların Piyasa Değeri Kadar İdari Para Cezası

4207 sayılı Kanun Madde 5/12

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu

4207 sayılı Kanun Madde 5/12

Yasak kapsamındaki her türlü eşyanın mülkiyeti kamuya geçirilir

 

4207 sayılı Kanun Madde 7/1

Mahalli Mülki Amir

4207 sayılı Kanun Madde 7/1

31

“Tütün ürünlerinin paketlerinde ve etiketlerinde, bu ürünlerin özellikleri, sağlığa etkileri, tehlikeleri veya emisyonları ile ilgili yanlış ve eksik bilgi verilemez, aldatıcı tanımlama, marka, renk, figür veya işaret kullanılamaz.”

(HÜKMÜNÜN İHLAL EDİLMESİ)

Madde 4/4

419.205 TL’den Az Olmamak Kaydıyla Yükümlülüklere Aykırı Olarak Piyasaya Sürülen Malların Piyasa Değeri Kadar İdari Para Cezası

442.596 TL’den Az Olmamak Kaydıyla Yükümlülüklere Aykırı Olarak Piyasaya Sürülen Malların Piyasa Değeri Kadar İdari Para Cezası

4207 sayılı Kanun Madde 5/12

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu

4207 sayılı Kanun Madde 5/12

Yasak kapsamındaki her türlü eşyanın mülkiyeti kamuya geçirilir

 

4207 sayılı Kanun Madde 7/1

Mahalli Mülki Amir

4207 sayılı Kanun Madde 7/1

32

“Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az doksan dakika tütün ürünleri ve sağlığa zararlı diğer alışkanlıkların zararları konusunda uyarıcı, eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17:00-22:00 saatleri arasında olmak üzere 08:00-22:00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık doksan dakikalık süreye dahil edilmez. Bu süreler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından denetlenir. Bu programlar, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu, bilimsel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır. Hazırlanan programlar, Sağlık Bakanlığının olumlu görüşü alındıktan sonra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yayınlanması sağlanır.”

(HÜKMÜNÜN YEREL YAYIN YAPAN TELEVİZYON KURULUŞLARINCA İHLAL EDİLMESİ)

 

Madde 4/7

GÖRSEL YAYIN YAPANLAR İÇİN

1.673 TL den 8.562 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI

 

RADYO YAYINI YAPANLAR İÇİN

164 TL den 835 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI

 

GÖRSEL YAYIN YAPANLAR İÇİN

1.766TL den 9.039 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI

 

RADYO YAYINI YAPANLAR İÇİN

173 TL den 881 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI

 

4207 sayılı Kanun Madde 5/14

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)

4207 sayılı Kanun Madde 5/14

33

“Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az doksan dakika tütün ürünleri ve sağlığa zararlı diğer alışkanlıkların zararları konusunda uyarıcı, eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17:00-22:00 saatleri arasında olmak üzere 08:00-22:00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık doksan dakikalık süreye dahil edilmez. Bu süreler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından denetlenir. Bu programlar, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu, bilimsel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır. Hazırlanan programlar, Sağlık Bakanlığının olumlu görüşü alındıktan sonra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yayınlanması sağlanır.”

(HÜKMÜNÜN BÖLGESEL YAYIN YAPAN TELEVİZYON KURULUŞLARINCA İHLAL EDİLMESİ)

 

Madde 4/7

GÖRSEL YAYIN YAPANLAR İÇİN

8.562 TL den 167.765 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI

 

 

RADYO YAYINI YAPANLAR İÇİN

835 TL den 1.673 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI

 

 

 

GÖRSEL YAYIN YAPANLAR İÇİN

9.039 TL den 177.126 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI

 

 

RADYO YAYINI YAPANLAR İÇİN

881 TL den 1.766 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4207 sayılı Kanun Madde 5/14

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)

4207 sayılı Kanun Madde 5/14

34

“Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az doksan dakika tütün ürünleri ve sağlığa zararlı diğer alışkanlıkların zararları konusunda uyarıcı, eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17:00-22:00 saatleri arasında olmak üzere 08:00-22:00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık doksan dakikalık süreye dahil edilmez. Bu süreler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından denetlenir. Bu programlar, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu, bilimsel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır. Hazırlanan programlar, Sağlık Bakanlığının olumlu görüşü alındıktan sonra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yayınlanması sağlanır.”

(HÜKMÜNÜN ULUSAL YAYIN YAPAN TELEVİZYON KURULUŞLARINCA İHLAL EDİLMESİ)

Madde 4/7

GÖRSEL YAYIN YAPANLAR İÇİN

83.839 TL den 419.205 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI

 

 

 

 

 

 

RADYO YAYINI YAPANLAR İÇİN

8.562 TL den 42.797 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI

 

 

 

 

GÖRSEL YAYIN YAPANLAR İÇİN

88.517 TL den 442.596 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI

 

 

 

 

 

 

RADYO YAYINI YAPANLAR İÇİN

9.039 TL den 45.185 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI

 

 

 

4207 sayılı Kanun Madde 5/14

Radyo ve Televizyon üst Kurulu (RTÜK)

4207 sayılı Kanun Madde 5/14

35

4207 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendi hariç birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen yasakların uygulanması ve tedbirlerin alınması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme sorumluları, denetimi yapan yetkililer tarafından önce yazılı olarak uyarılır. Bu uyarı yazısı, ilgili işletme sorumlusuna tebliğ edilir. Bu uyarıya rağmen, verilen sürede yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

Madde 5/2

1,380 TL den 6.800 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI

 

1,457 TL den 7.179 TL ye Kadar İDARİ PARA CEZASI

 

4207 sayılı Kanun Madde 5/2

Mahalli Mülki Amir

(6111 Sayılı Kanun İle Değişti)

4207 sayılı Kanun Madde 5/2

36

4207 sayılı Kanunla kendilerine görev yüklenen memurlar ve diğer kamu görevlilerince bu görevlerin yerine getirilmemesi

 

Madde 5/15

Ceza hukuku sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin hükümleri uygulanır.

4207 sayılı Kanun Madde 5/15

Yetkili Makamlar

4207 sayılı Kanun Madde 5/15

 

 

 

 

 

 

 

ÖNEMLİNOT: 6111 SAYILI KANUN İLE EKLENDİ:

4207SAYILI KANUN MADDE 5/16 HÜKMÜ: “Bumaddedeki cezaları gerektiren fiillerin tekerrürü halinde idari para cezası birkat artırılarak verilir.”

 

(*) 2016 Yılı ceza miktarları,Maliye Bakanlığı’nca 10 Kasım 2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarakyürürlüğe giren 457 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirlenen % 5,58(beş virgül elli sekiz ) yeniden değerleme oranına uygun olarak tespitedilmiştir.

 (**) 4207 SAYILI KANUNUN 5 İNCİMADDESİNDE DÜZENLENEN İDARİ YAPTIRIMLARIN UYGULANMASINDA MADDE 5/16 DADÜZENLENEN TEKERRÜRE İLİŞKİN HÜKÜMLER DİKKATE ALINMALIDIR.


EK 4

4733 SAYILI TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’DAKİ BAZI CEZA MİKTARLARI

SIRA NO

KABAHATİN/SUÇUN ADI

KABAHATİN / SUÇUN DÜZENLENDİĞİ 4733 SAYILI KANUNUN İLGİLİ MADDESİ

İDARİ YAPTIRIMI

YA DA CEZAYI UYGULAMAYA YETKİLİ OLANLAR

UYGULANACAK CEZA MİKTARLARI

 

2015 YILI

 

2016 YILI

 

1

Kurumdan belge almamış kişilerden ürün alan veya bu kişilere ürün satan ya da belgesinde belirtilen işyeri dışında satış yapan toptan veya perakende tütün mamulü, etil alkol, metanol veya alkollü içki satıcıları ya da açık içki satıcıları

 

 

4733 sayılı Kanun 8/5-f

Mahalli Mülki Amir

(4733 sayılı Kanun Madde 8/9)

1.673 - 16.765 TL

1.766 - 17.700 TL

2

 

Kurumdan satış belgesi almadan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin

 

Toptan satışını yapma

4733 sayılı Kanun 8/5-g

Mahalli Mülki Amir

(4733 sayılı Kanun Madde 8/9)

 

83.839 TL

85.517 TL

Perakende satışını yapma

4733 sayılı Kanun 8/5-g

 

Mahalli Mülki Amir

(4733 sayılı Kanun Madde 8/9)

 

8.387 TL

8.854 TL

3

Kurumdan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapma

 

 

4733 sayılı Kanun 8/5-h

 

Mahalli Mülki Amir

(4733 sayılı Kanun Madde 8/9)

 

83.839 TL

85.517 TL

4

 

Kurumdan uygunluk belgesi almadan enfiye, çiğneme, nargile tütünü veya yaprak sigara kâğıdı ya da makaron üretenler ile satan veya satışa arz etme

 

 

4733 sayılı Kanun 8/5-ı

Mahalli Mülki Amir

(4733 sayılı Kanun Madde 8/9)

8.387 TL

8.854 TL

5

 

Yetkili olmadıkları halde, açık olarak içki satışı veya sunumu yapanlar ile satışa sunulan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri arz ambalajlarını bozmak veya bunları bölmek suretiyle satanlar

 

 

 

4733 sayılı Kanun 8/5-j

Mahalli Mülki Amir

(4733 sayılı Kanun Madde 8/9)

1.673-16.765 TL

1.766 - 17.700 TL

6

Tütün mamulleri veya alkollü içkileri; otomatik satış makinesi ile satanlar veya bahis oynatmak veya ödül vermek gibi yollarla verenler

(FİİLLERİ SUÇ OLUŞTURMADIĞI TAKDİRDE)

 

4733 sayılı Kanun 8/5-n

 

TAPDK

(4733 sayılı Kanun Madde 8/9)

 

83.839 TL-418.610 TL

85.517 – 441.968 TL

7

Ticari amaçla sarmalık kıyılmış tütün üretenler ile satan veya satışa arz edenler

 

(25 Şubat 2011 tarihinden itibaren uygulamaya girmiştir)

50 kg.a kadar (50 kilogram dahil)

 

 

 

4733 sayılı Kanun 8/5-o

Mahalli Mülki Amir

(4733 sayılı Kanun Madde 8/9)

338 TL-

356 TL

50 kilogramdan 100 kilograma kadar (100 kilogram dâhil)

678 TL

715 TL

100 kilogramdan 250 kilograma kadar (250 kilogram dâhil)

2.037 TL

2.150

250 kilogramdan 500 kilograma kadar (500 kilogram dâhil)

4.112 TL

4.341 TL

500 kilogramdan fazla

6.800 TL

7179 TL

 

 

(*) 2015 Yılı ceza miktarları,Maliye Bakanlığı’nca 15 Kasım 2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanarak yürürlüğe giren 441 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ndebelirlenen % 10,11 (on virgül on bir ) yeniden değerleme oranına uygun olaraktespit edilmiştir.

 

6487 SAYILI BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE

 4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNUNDA ve 4207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUNDA DÜZENLENEN YAPTIRIMLAR

 

İLGİLİ KANUN MADDESİ

FİİLLER

YAPTIRIMI

YAPTIRIM MERCİİ

(4250 SAYILI KANUN MADDE 7/3)

4250 Sayılı Kanun Madde 6/2

Alkollü içkileri üretenler, ithal edenler ve pazarlayanlar her ne amaçla olursa olsun, teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon veya bedelsiz olarak alkollü içki dağıtamazlar.

2015

2016

 

5.721-228.874 TL (4250 sayılı Kanun Madde 7).

 

6.040-241.645 TL

(4250 sayılı Kanun Madde 7).

TAPDK

4250 Sayılı Kanun Madde 6/3

Alkollü içkiler, tüketilmek veya beraberinde götürülmek üzere on sekiz yaşını doldurmamış kişilere satılamaz veya sunulamaz.

11.443-572.186 TL (4250 sayılı Kanun Madde 7).

12.081-604.113 TL

(4250 sayılı Kanun Madde 7).

Mahalli Mülki Amir

Çocuğun sağlığının tehlikeye sokulması hâlinde, fail hakkında ayrıca 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Sağlık için tehlikeli madde temini” başlıklı 194 üncü maddesi hükmüne göre cezaya hükmolunur(4250 sayılı Kanun Madde 7/

Çocuğun sağlığının tehlikeye sokulması hâlinde, fail hakkında ayrıca 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Sağlık için tehlikeli madde temini” başlıklı 194 üncü maddesi hükmüne göre cezaya hükmolunur(4250 sayılı Kanun Madde 7

Ayrıca Cumhuriyet Savcılığınca adli işlem yapılır

4250 Sayılı Kanun Madde 6/4

On sekiz yaşını doldurmamış kişiler, alkollü içkilerin üretiminde, pazarlanmasında, satışında ve açık sunumunda istihdam edilemez. Yasal düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilen eğitim amaçlı çalışmalar bu hükmün dışındadır. (Geçici Madde 1/5 hükmü istisnası- Bu maddenin yayımı tarihinde alkollü içkilerin üretiminde, pazarlanmasında, satışında ve açık sunumunda on sekiz yaşını doldurmamış kişileri çalıştırmakta olanlar, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl süreyle bu kişileri çalıştırmaya devam edebilirler.)

 

 

 

 

 

11.443-572.186 TL (4250 sayılı Kanun Madde 7).

 

12.081-604.113 TL

(4250 sayılı Kanun Madde 7).

Mahalli Mülki Amir

4250 Sayılı Kanun Madde 6/5

(BU MADDE HÜKMÜ 9 EYLÜL 2013 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR)

Alkollü içkiler, otomatik satış makineleri ile satılamaz, her nevi oyun makineleri veya farklı yöntemlerle oyun ve bahse konu edilemez. Bu ürünler basın ve yayın yoluyla tüketicilere satılamaz ve posta ile satış yöntemi kullanılarak gönderilemez. Alkollü içkiler, 22:00 ila 06:00 saatleri arasında perakende olarak satılamaz.

33.532-167.632 TL

(Madde 7).

35.403-176985 (4250 sayılı Kanun Madde 7).

TAPDK

 

4250 Sayılı Kanun Madde 6/6

Alkollü içkiler sunum izni verilen yerlerde açık olarak tüketilebilir ve bu yerlerde tesis sınırları dışında tüketilmek üzere alkollü içki satışı yapılamaz.

11.443-572.186 TL (4250 sayılı Kanun Madde 7).

12.081 - 604.113 TL

(4250 sayılı Kanun Madde 7).

Mahalli Mülki Amir

4250 Sayılı Kanun Madde 6/7

(BU MADDE HÜKMÜ 9 EYLÜL 2013 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR)

 

 

Alkollü içkiler, işletme dışından görülecek şekilde perakende olarak satışa arz edilemez.

5.721-57.218 TL (4250 sayılı Kanun Madde 7).

6.040 - 60.410 TL (4250 sayılı Kanun Madde 7).

Mahalli Mülki Amir

4250 Sayılı Kanun Madde 6/11

Meskun mahaller ve konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyollardaki ve devlet karayollarındaki yapı ve tesislerde alkollü içki satışına ve tüketimine izin verilmez. Öğrenci yurtları, sağlık hizmeti verilen yerler, spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonları, her türlü eğitim ve öğretim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında alkollü içkilerin satışı yapılamaz.

 

11.443-114.437 TL (4250 sayılı Kanun Madde 7).

 

12.081- 120.822 TL (4250 sayılı Kanun Madde 7).

 

Mahalli Mülki Amir

4207 sayılı Kanun Madde 2/1-c

 Tütün ürünleri;

(…)

Hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında,

(…) tüketilemez.

 

100 TL

(4207 sayılı Kanun Madde 5)

105 TL

(4207 sayılı Kanun Madde 5)

Mahallin Kolluk Personeli

4207 sayılı Kanun Madde 5/16

(4207 sayılı Kanun Madde 5’teki) Bu maddedeki cezaları gerektiren fiillerin bir yıllık dönemde tekerrürü hâlinde idari para cezası bir kat; ikinci tekerrürü hâlinde iki kat artırılarak verilir. Aynı dönemdeki üçüncü tekerrürde de iş yeri on günden bir aya kadar kapatılır.”

 

 

(Tekerrür Hükmüdür)

(Tekerrür Hükmüdür

İlgili mevzuatta gösterilen Yetkili Merciler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET