gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI KONSEY VE KOMİSYONLARI

Rektörler, Üniversitelerarası Kurula, bir yıl süre ile, üniversitelerin Cumhuriyet dönemindeki kuruluş tarihlerine göre, sıra ile, başkanlık yaparlar. Kurul çalışmalarını kolaylaştırmak ve üniversitelerarasında ve uluslararası yükseköğretim kurumları ile işbirliğini düzenlemek amacı ile sürekli ve geçici birimler ve komisyonlar kurabilir. Bu birim ve komisyonların teşkil ve çalışma esasları Üniversitelerarası Kurul'ca belirlenir.

11 Eylül 2013 Çarşamba 20:43
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Konsey ve Komisyonları

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Konsey ve Komisyonlar
Üniversitelerarası Kurul 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 11. maddesi uyarınca kurulmuştur. Üniversitelerarası Kurul, üniversite rektörleri, Genelkurmay Başkanlığının Silahlı Kuvvetlerden dört yıl için seçeceği bir profesör ile her üniversite senatosunun o üniversiteden dört yıl için seçeceği bir profesörden oluşur.  

Rektörler, Üniversitelerarası Kurula, bir yıl süre ile, üniversitelerin Cumhuriyet dönemindeki kuruluş tarihlerine göre, sıra ile, başkanlık yaparlar. Kurul çalışmalarını kolaylaştırmak ve üniversitelerarasında ve uluslararası yükseköğretim kurumları ile işbirliğini düzenlemek amacı ile sürekli ve geçici birimler ve komisyonlar kurabilir. Bu birim ve komisyonların teşkil ve çalışma esasları Üniversitelerarası Kurul'ca belirlenir.  

 
SOSYAL BİLİMLER EĞİTİM KONSEYİ 
 
Sosyal Bilimler ile ilgili (İktisadi ve İdari Bilimler, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Hukuk, İlahiyat, vb.)Fakültelerinin dekanlarının oluşturduğu konseyin başkanı Üniversitelerarası Kurul’ca dört yıllığına seçilmektedir. Konsey ilgili fakültelerde kurulacak Anabilim, Bilim dalları ve çeşitli konularla ilgili Üniversitelerarası Kurul’a görüş bildirmektedir. 
 
TIP - SAĞLIK BİLİMLERİ EĞİTİM KONSEYİ 
 
Tıp ve Sağlık Bilimleri ile ilgili (Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği,Veteriner, Hemşirelik vb.) Fakültelerinin dekanlarının oluşturduğu konseyin başkanı Üniversitelerarası Kurul’ca dört yıllığına seçilmektedir. Konsey, ilgili fakültelerde kurulacak Anabilim, Bilim dalları ve çeşitli konularla ilgili Üniversitelerarası Kurul’a görüş bildirmektedir. 
 
ZİRAAT - ORMAN VE SU ÜRÜNLERİ EĞİTİM KONSEYİ 
 
Ziraat ve Orman Fakültelerinin dekanlarının oluşturduğu konseyin başkanı Üniversitelerarası Kurul’ca dört yıllığına seçilmektedir. Konsey, ilgili fakültelerde kurulacak Anabilim, Bilim dalları ve çeşitli konularla ilgili Üniversitelerarası Kurul’a görüş bildirmektedir. 
 
 
FEN-TEKNİK BİLİMLERİ EĞİTİM KONSEYİ 
 
Fen-Teknik Bilimleri Fakültelerinin (Mühendislik, Mimarlık, Mühendislik- Mimarlık, Fen vb.) Fakültelerinin dekanlarının oluşturduğu konseyin başkanı Üniversitelerarası Kurul’ca dört yıllığına seçilmektedir. Konsey ilgili fakültelerde kurulacak Anabilim, Bilim dalları ve çeşitli konularla ilgili Üniversitelerarası Kurul’a görüş bildirmektedir. 
 
SANAT DALLARI EĞİTİM KONSEYİ 
 
Güzel Sanatlar Fakülteleri Dekanları ile Konservatuar Müdürlerinin oluşturduğu konseyin başkanı Üniversitelerarası Kurul’ca dört yıllığına seçilmektedir. Konsey, ilgili fakültelerde kurulacak Anabilim, Bilim dalları ve çeşitli konularla ilgili Üniversitelerarası Kurul’a görüş bildirmektedir. 
 
MEVZUAT KOMİSYONU 
 
Üniversitelerarası Kurul’un ve Kurul’a Bağlı Komisyonların Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 13. Maddesi uyarınca kurulan, üç üyeden oluşan bir komisyondur. Komisyon üyeleri dört yıllığına seçilmektedir. Hukuki konularda Üniversitelerarası Kurul’a görüş bildirmektedir. 
 
EĞİTİM KOMİSYONU 
 
Üniversitelerarası Kurul’un ve Kurul’a Bağlı Komisyonların Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 13. Maddesi uyarınca kurulan, beş üyeden oluşan bir komisyondur. Komisyon üyeleri dört yıllığına seçilmektedir. Eğitim ile ilgili konularda Üniversitelerarası Kurul’a görüş bildirmektedir. 
 
YURTDIŞINDA ALINAN AKADEMİK UNVANLARIN DENKLİĞİNİ İNCELEME KOMİSYONU 
 
Üniversitelerarası Kurul’un ve Kurul’a Bağlı Komisyonların Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 13. Maddesi uyarınca kurulan, üç üyeden oluşan bir komisyondur. Komisyon üyeleri dört yıllığına seçilmektedir. Yurtdışında Alınan Profesörlük, Doçentlik ve Doktora Unvanlarının Değerlendirilmesi bu komisyonca incelenmekte, komisyonun hazırladığı raporlar Üniversitelerarası Kurul’da karara bağlanmaktadır. 
 
DOÇENTLİK SINAV KOMİSYONU 
 
Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 8. maddesi uyarınca 20 üyeden oluşan bir komisyondur. Öğretim üyelerinin hangi alanlarda oluşturulacak sınav jürilerinde görev alabileceklerine dair listeleri hazırlamakta ve Üniversitelerarası Kurula; doçentlik başvurusunda bulunulacak alanların, bu alanların her birinde doçentlik başvurusu için aranan asgari ölçütlerin, her bir adayla ilgili sınav jürisinin asıl ve yedek üyelerinin belirlenmesinde görüş bildirmektedir. 
  
MESLEKİ UNVANLARI BELİRLEME KOMİSYONU 
 
2547 Sayılı Kanunun 43. Maddesi uyarınca unvanlar konusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca gönderilen konuları incelemek ve Üniversitelerarası Kurul’ a görüş bildirmek üzere Konsey Başkanlarının oluşturduğu komisyondur.  

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET