gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

VERGİ YARGISI HARÇLARI

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda. I- Başvurma harcı: a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma 21,15 b)Danıştaya başvurma 43,90 c) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008) 91,40 Danıştay'a temyiz başvurularında d) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008) 60,95 Bölge İdare Mahkemesine itirazen yapılan başvurularda II- Nispi harçlar: a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında: Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine (Binde 3,96) vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (21,15 TL)'den az olmamak üzere b)Danıştay kararlarında: Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri (Binde 7,92) mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (43,90 TL)'den az olmamak üzere (Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir) III- Maktu harç: Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili: a)Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında 21,15 b)Danıştay kararlarında 43,90 c)Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması 43,90 kararlarında IV- Suret harçları: Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin 1,00 her sayfasından (Fotokopiler dahil)

17 Nisan 2012 Salı 14:33

 

     
               

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve                              

cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge                              

İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.                                             

 
               

I- Başvurma harcı:                                                                                

   
               

a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma                 21,15                  

               

b)Danıştaya başvurma                                                       43,90                  

   
               

c) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008)  91,40                  

Danıştay'a temyiz başvurularında                                                                  

 
               

d) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008)  60,95                  

Bölge İdare Mahkemesine itirazen yapılan başvurularda                                             

 
               

II- Nispi harçlar:                                                                                 

   
               

a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:                                         

               

Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine   (Binde 3,96)           

vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin                                   

kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve                         

benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer                             

üzerinden (21,15 TL)'den az olmamak üzere                                                          

 
               

b)Danıştay kararlarında:                                                                          

   
               

Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri        (Binde 7,92)           

mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden                          

(43,90 TL)'den az olmamak üzere                                                                    

 
               

(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)                                            

 
               

III- Maktu harç:                                                                                   

   
               

Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan                           

tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:                                               

 
               

a)Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında                    21,15                  

               

b)Danıştay kararlarında                                                    43,90                  

   
               

c)Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması              43,90                  

kararlarında                                                                                       

   
               

IV- Suret harçları:                                                                               

   
               

Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin   1,00                   

her sayfasından (Fotokopiler dahil)                                                               

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET