gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YAPI RUHSATI NASIL ALINIR? HANGİ BELGELER İLE BAŞVURULUR?

Yapı ruhsatı, mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşasına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında ise valiliklerce (Bayındırlık ve İskân Müdürlükleri) verilen izindir.

12 Ağustos 2012 Pazar 15:33

 Yapı ruhsatı, mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşasına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında ise valiliklerce (Bayındırlık ve İskân Müdürlükleri) verilen izindir. 

 
Yapı ruhsatı almak için yapı sahipleri veya kanuni vekillerinin aşağıdaki belgeleri ilgili yönetimlere (belediye ve valilik bürolarına) teslim etmeleri gerekmektedir.  
(Süre: 3 gün- 1 hafta) 
 
Dilekçe
Taahhütname
Tapu senedi
Vekâletname ve muvaffakatnameler (gerektiğinde)
İmar durumu
Mimari proje
Statik proje
Elektrik, mekanik tesisat projeleri
Çevre ve peyzaj projeleri
Yol ve alt yapı katılım payı ödendi belgeleri
Zemin etüdü
Teknik kontrol için istenecek diğer belgeler (gerektiğinde)
 
Yapı ruhsatı alan talep sahibi, inşaata iki yıl içinde başlayabilir. İki yıl içinde inşaata başlanmaz veya iki yıl içinde inşaata başlanmasına rağmen beş yıl içinde inşaat ruhsatına uygun olarak bitirilmezse ruhsat hükümsüz olur. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET