gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN İŞÇİLERİN PRİM SINIRI

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerce Yurt Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılmak Üzere Götürülen Sigortalılar için Sigorta Primine Esas Kazançlar

01 Şubat 2015 Pazar 20:29
YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN İŞÇİLERİN PRİM SINIRI

YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN İŞÇİLERİN PRİM SINIRI

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerce Yurt Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılmak Üzere Götürülen Sigortalılar için;


09.2014 tarih, 29116(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 50 nci maddesi ile, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrası "sigorta primine esas kazanç üst sının sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için 3 katıdır." şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu hükme istinaden, sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların;
 
1/1/2015 ila 30/6/2015 tarihleri arasında sigorta primine esas; Günlük kazanç alt sınırı:     40,05 TL, 
Aylık kazanç alt sının   :  1.201,50 TL, 
Günlük kazanç üst sınırı:    120,15 TL, 
Aylık kazanç üst sınırı   :   3.604,50 TL,

1/7/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Günlük kazanç alt sının :     42,45 TL, 
Aylık kazanç alt sının   : 1.273,50 TL, 
Günlük kazanç üst sınırı :    127,35 TL, 
Aylık kazanç üst sının   : 3.820,50 TL olarak uygulanacaktır.

K:SGK 2015/4 Genelge

kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET