gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

1052 DOKTOR KAMUDAN AYRILDI

Sağlık Bakanı Akdağ tam gün yasası sonrası kamuda çalışıp aynı zamanda muayenehanesi olan 930 hekimden 208'inin emekli olduğunu, 214'ünün de istifa ettiğini açıkladı.Üniversite hastanelerin deki 630 hekim de ameliyatlara girmiyor.

03 Aralık 2011 Cumartesi 02:53
1052 doktor kamudan ayrıldı

  Devlet hastanelerinde çalışan doktorlann muayenehane işletmelerim yasaklayan tam gün . uygulamasının Sağlık Bakanllığı'na faturası 422 hekim oli du. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, tam gün kanunu nedeniyle kamuda çalışırken aynı zamanda muayene[hane de işleten 930 he[ kimden, 422'sinin [ emeklilik ya da istifa  yoluyla görevinden Laynldığını açıkladı.  Akdağ, çok sayıda hekimin görevini bnakmasının hastalann mağduriyetine yol açıp açmadığı yönündeki bir soru üzerine tam gün uygulamasını savundu. Bıçak parası uygulamasuun kaldınldığını hatırlatan Akdağ, "Bu şekilde hastalardan sadece parası olanların öğretim üyesine ulaşabüdiği bir sisteme son verilmiştir. Üniversitelerdeki hocalann zamanlarını daha çok eğitim ve öğretim faaliyeti olarak ameliyatlara ayırmalan amaçlanmıştır" dedi. Akdağ, hasta larm mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm tedbirleri aldıklarım da söyledi.

 Şebnem HOŞGÖR
Vatan

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET