gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

112 ÇALIŞANLARI YEMEK YARDIMI ŞARTLARI

Sağlık Bakanlığı 2013/13 sayılı Genelgesi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli yemek bedeli yararlanma şartlarını düzenlendi.

10 Temmuz 2014 Perşembe 21:41
112 ÇALIŞANLARI YEMEK YARDIMI ŞARTLARI

Sağlık Bakanlığı 2013/13 sayılı Genelgesi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli yemek bedeli yararlanma şartlarını düzenlendi.
Buna göre;
1.  112 acil sağlık hizmetleri sağlık komuta kontrol merkezi ve istasyonlarında çalışan tüm personele (idari ve teknik personel ile sözleşmeli personel dahil), çalışma süresine paralel olarak öğle ve akşam yemeği ile gece kahvaltısından oluşan 3 öğün olacak şekilde yiyecek yardımı yapılacaktır.
2. Bakanlığımıza bağlı kurumlara ait yataklı tedavi kurumlarının bünyesinde görev yapan B1 ve B2 tipi istasyonların personeli, bulunduğu kurumun yemek ve kahvaltı servislerinden ücretsiz yararlandırılacaktır. Yemek ve kahvaltı saatlerinde görevde olan personel için yiyecek ihtiyaçları görev dönüşü karşılanacak şekilde tedbir alınacaktır.
3. Entegre İlçe Devlet Hastanesi olmayan B2 Tipi istasyonların yemek yardımı Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.
4. A1,A2,B1,B2 ve C Tipi İstasyon personelinin vakada olduğu durumlar ile görev mahalli dışına yapılacak uzun süreli görevlendirmelerde veya benzeri hallerde bağlı bulunduğu kurum tarafından personele kumanya ve/veya gideceği yerde yemek verilmesi yönünde gerekli tedbirler alınacaktır. Gerektiğinde üç öğün bir seferde dağıtılabileceği gibi görev süresi dikkate alınarak yeterli miktarda kumanya dağıtılabilecektir.
5. 112 İstasyonlarının yemek ve kahvaltı saatlerine denk gelen vaka teslimlerinde ise; teslimin gerçekleştiği Bakanlığımıza bağlı kurumlara ait yataklı tedavi kurumunun bu hizmetlerinden ilgili personel öncelikli ve ücretsiz yararlanacaktır.
6. Merkeze uzakta yer alan istasyonlar için alt yükleniciler tarafından yemek servisi sağlanabileceği yönünde düzenleme yapılabilecektir. Hiçbir şekilde yemek servisinin sağlanamadığı durumlarda uygun şartlar oluşturularak yemek yardımı (ihtiyaç duyulan teçhizat temin edilerek) nevale olarak da karşılanabilir.
7. Görevlendirme suretiyle 112 İl Ambulans Servisi emrinde çalışmakta olan (belediye ve diğer kamu kurumları dâhil) personel de bu genelge hükümlerine göre yemek yardımından yararlandırılacaktır.
8. Söz konusu harcamalar için yapılacak ödemeler öncelikli olarak genel bütçeden, genel bütçe ödeneğinin yetersiz kalması durumunda ise döner sermaye bütçesinden karşılanabilecektir.
Bu Genelgeyle 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personelin yiyecek ihtiyaçları bu çerçevede aksatılmadan karşılanması istenmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET