gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2012 SAĞLIK BAKANLIĞI DEVİR TAKVİMİ

Sağlık Bakanlığı yeniden yapılandırılması kapsamında yayımlanan 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği 2012 yılı Genel Bütçe devir sürecine ilişkin olarak hazırlanan genel yazıda belirlenen hususların herhangi bir gecikmeye ve hak kaybına meydan vermeksizin ilgililerce ivedi olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

12 Mart 2012 Pazartesi 16:26

   

Bakanlığımız tarafından yayımlanan 2 Şubat 2012 tarih ve 22 sayılı Genelgenin 8 inci fıkrasında “Taşınır ve taşınmaz tahsisi ile personel devir işlemleri 16 Mart 2012 gününe kadar gerçekleştirilmesi” hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye uygun, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Genel Bütçe ihdası 15 Mart 2012 tarihinde yapılacağından aşağıda belirtilen işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

1-      Bakanlığımıza 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ihdas edilen ödeneklere ilişkin zorunlu gider gerçekleşmelerinin 13 Mart 2012 tarihi mesai bitimine kadar yapılması ve zorunlu olmadıkça avans veya kredi açılmaması,

2-      Muhasebe birimlerine bu tarihten önce gönderilmekle beraber muhasebeleştirilmemiş olanlar için ilgili muhasebe birimi ile irtibata geçilerek ivedilikle muhasebeleştirilme işlemlerinin tamamlanması,

3-      Harcama birimlerince açılmış avans veya kredilerden 13 Mart 2012 tarihi itibariyle mahsubu yapılmamış olanların yeni ihdas edilecek bütçe tertipleri ile ilişkilendirilmesinin sağlanması,

4-      13 Mart 2012 tarihinden sonra mevcut bütçe tertiplerine ilişkin ödeme emri belgelerinin muhasebe birimlerine gönderilmemesi,

5-      Merkez harcama birimlerince 14 Mart 2012 tarihinde, merkez ve taşra muhasebe birimlerine gönderilmiş olan ödeneklerin tenkis işlemlerinin yapılarak tenkis belgelerinin aynı gün Strateji Geliştirme Başkanlığına teslim edilmesi,

6-      Genelge gereği Bakanlık ve Bağlı kuruluşları 19 Mart 2012 tarihi itibariyle yeni yapıya geçmiş olacağından Merkezi yönetim bütçesinden yapılacak harcamaların ilgili birimlerin bütçe tertiplerinden yapılması,

Gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hususların noksansız ve zamanında yerine getirilmesi için merkez ve taşra yöneticilerinin gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederim.                                            

  

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET