gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

22 BİN AİLE HEKİMİNİN SÖZLEŞMESİ DAVALIK

Sağlık-Sen, 22 bin aile hekiyle 21 bin aile sağlığı çalışanının hizmet sözleşmesindeki bazı maddelerin iptali için dava açtı.

26 Mart 2012 Pazartesi 06:24

 Sağlık-Sen, 22 bin aile hekiyle 21 bin aile sağlığı çalışanının hizmet sözleşmesindeki bazı maddelerin iptali için dava açtı. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının Sağlık Bakanlığı ile yaptığı sözleşmelerinde sorun yaşanıyor. Sözleşme kapsamında çalışma saatleri ve izin sürelerini belirleyen 4. maddenin tamamı ile 5. maddede yer alan "İlgiliye yapılacak ödemeler ve kesintilerde sözleşme yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bunun dışında herhangi bir ad altında başka bir ödeme yapılamaz" hükmünün son cümlesi için yürütmeyi durdurma ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açıldı. Dilekçede, aile hekimliğinde görev yapan personelin kamu görevi ifa ettiği ve bu görevin sürekli ve asli bir nitelik taşıdığı belirtilerek, devlet memurlarının sahip olduğu hakların aile hekimliğinde görev yapan sözleşmeli personelden esirgenemeyeceği vurgulandı. Ayrıca 5. maddede yer alan ifadelerin, aile hekimliğinde görev yapan personelin "nöbet ücreti, fazla mesai ücreti, aile yardımı, yiyecek ve giyecek yardımı" gibi maddi haklardan yoksun kalmasına neden olduğu öne sürülen dilekçede, maddenin ilgili cümlesinin iptali istendi.

AYRIMCILIK SONA ERDİRİLMELİ' Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, konuyla ilgili yapüğı açıklamada, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşmeli olmalarına rağmen, 657 sayılı kanuna bağlı çalışan memurlardan farksız bir sorumlulukla görevlerini sürdürdüklerini dile getirdi. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yapılan ayrımcılığın sona erdirilmesi gerektiğinin alünı çizen Memiş, şunları ekledi: "Uygulama, pilot olduğu dönemlerde olabildiğince cazip gösteriliyordu. O dönem hekimler ve sağlık çalışanları aile sağlığı hizmetlerine özendiriliyordu. Ancak şimdi görüyoruz ki, her geçen gün daha da mağdur ediliyor. Çok yoğun bir şekilde emek veriyor ancak buna rağmen sürekli baskılanıyorlar. Reçete başı ücretlerde, sağlık raporlarında ve evde bakım hizmetlerinde sistemden kaynaklanan tüm sorunların günahı da aile hekimlerinin üzerine yıkılıyor. Aile hekimleri sürekli olarak vatandaşla karşı karşıya bırakılıyor."
BİRGÜN

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET