gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AİLE HEKİMİNİN SÖZLEŞMESİ TEHLİKEDE

Aile hekimleri ile Sağlık Bakanlığı arasındaki nöbet krizi çözülemedi. Mecburi nöbeti tutmayan bazı hekimlerin, 100 ceza puanını doldurduğu gerekçesiyle sözleşmeleri feshedildi. 22 bin aile hekiminden yaklaşık 19 bininin nöbete gitmediği ve sözleşmelerinin fesih tehdidi altında olduğu öğrenildi.

17 Eylül 2015 Perşembe 15:35
AİLE HEKİMİNİN SÖZLEŞMESİ TEHLİKEDE

Bunlar arasında yer alan Dr. Eyüp Remzi Uysalgenç, İsparta Valiliği'nin iptal yazısıyla şoke olmuş. Keçiborlu ilçesinde görev yapan Uysalgenç'e toplam 140 ceza puanı verilmiş. Savunmasının bile alınmadığından yakman aile hekimi, "Hastane acil servislerinde mesai saatleri içi dahil ayda 4 defa 24 saat aralıksız nöbet yazıldı. Hastane ve aile sağlık merkezi ayn bölgelerde olduğu için bakmakla yükümlü olduğum hastalanın mağdur oldu." dedi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimleri Kolu Başkanı Fethi Bozçalı da, Sağlık Bakanlığı'nın keyfi ceza uygulamasının yargıda bozulduğuna dikkat çekti. Danıştay'ın Bursa'dan yapılan bir başvuru üzerine cezayı iptal ettiğini vurgulayan Bozçalı, hekimlerle birlikte, halkın da cezalandırıldığını söyledi. Her hekimin 4 binin üzerinde vatandaşa'baktığını, halihazırda doktor açığı bulunduğunu ifade eden Bozçalı, sözleşmesi feshedilen hekimlerin bakmakla yükümlü olduğu hastalann da açıkta kaldığına işaret etti. Bozçalı, Dr. Eyüp Remzi Uysalgenç'i örnek gösterip bakanlığa şu soruları yöneltti: "Dr. Remzi arkadaşımızın baktığı nüfusa şimdi kim bakıyor? Arkadaşımızın bakmakla yükümlü olduğu bebekler, gebeler ve yaşlı hastalar var. Bunların durumu ne oldu?" Tartışma, bakanlığın 3 Ocak'ta aile hekimlerine getirdiği nöbet zorunluluğu ile başladı. Uygulamayı protesto eden hekimler, nöbete gitmeyeceklerini açıklayınca 16 Nisan'da yönetmelik değişikliğine gidildi. Mazeretsiz nöbete gitmeyen hekimlere verilen 5 ceza puanı 20'ye çıkarıldı. Ancak hekimler kararından tfaz»t geçmedi. Nöbet tutmayarak 100' ceza puanını dolduran aile hekiminin bakanlıkla yaptığı sözleşmelerin yönetmelik çerçevesinde feshedildiği ortaya çıktı.

Aile hekimlerine cumartesi günleri için getirilen zorunlu nöbet uygulaması tepkiyle karşılanmıştı. Bir grup aile hekimi, uygulamayı protesto için Sağlık Bakanlığı önünde kendilerini zincire vurmuştu.

ZAMAN


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET